ENFJ KİŞİLİK TİPİ

Bir Bakışta ENFJ

Yaşam Sloganları: Arkadaşlarım benim dünyam!

ENFJ’ ler, iyimser, coşkulu ve nazik insanlar. Olağanüstü bir empati yeteneğine sahipler. Kendilerini düşünmeksizin, başkalarının iyiliği için hareket etmekten mutluluk duyarlar. İnsanları etkileyebilir, onlara ilham verebilir, içlerinde gizli potansiyelleri ortaya çıkarabilir ve onları kendi güçlerine inandırabilirler. ENFJ’ lerin sıcak yaklaşımları insanları kendilerine çeker ve insanlar onların yanında sorunlarını çözebilir ve kendilerini iyi hissedebilirler. ENFJ’ ler genellikle dünyayı pembe gözlüklerle görme eğilimindeler. Diğer insanlara odaklandıklarında kendi ihtiyaçlarını unuturlar.


ENFJ’ lerin Dört Temel Eğilimi

Yaşam enerjilerini dış dünyadan alırlar

Sezgileri ile bilgi toplarlar

Hisleri ile karar alırlar

Planlı ve düzenli hareket etmeyi severler


Güçlü Yönleri: 

Hoşgörülüler

Toleranslar

Güvenilirler

Özverililer

Karizmatikler

Doğal liderlik özellikleri taşırlar

Zayıf Yönleri: 

Kendilerini ihmal edebilirler

Aşırı idealistler

Çok hassaslar

Karar vermekte zorlanırlar

Kendilerine olan saygıları dalgalıdır


ENFJ’ ler için 3 öneri:

Hayata pembe gözlüklerle bakmak güzel ama tehlikeleri de görebilmelisin

Zor konular hakkında konuşmaktan kaçınmak daha iyi hissettirebilir ama hakkın olandan vazgeçmemelisin

Kendi başarılarını takdir etmek konusunda fazlaca mütevazi olmanın ve sorunlar konusunda fazlaca sorumlu hissetmenin yorucu bir düşünce şekli olduğunu fark etmelisin


Genel Karakter Özellikleri

ENFJ’ ler, enerjik, çevik ve iyimserler. Başkalarına yardım etmekten mutluluk duyarlar. İnsanların duygu ve düşüncelerini okumada başarılıdırlar. İnsanlardan başka insanların göremedikleri şeyleri görebilirler. Olağanüstü sezgileri ve empati yetenekleriyle, diğer insanların ruhlarını uyandırabilirler. Onlara ilham vererek ve harekete geçmek için motive edebilirler. 

ENFJ’ ler, hareketli bir yaşama sahiplerdir ve dinlenmek için genelde vakitleri olmaz. Boş zamanlarında, topluma ya da tanıdıklarına yardım etmeye yönelik faaliyetlerde yer almayı severler. Bu onlara büyük keyif verir, ancak iddialı olmayan tavırları ve 'hayır' deme konusundaki yetersizlikleri, çok fazla sorumluluk üstlenmelerine ve bunun sonucu olarak kendilerine aşırı yüklenmelerine neden olur. Ortaya çıkan her ihtiyaca cevap verme istekleri ile sık sık dikkatleri dağılır ve önceliklere odaklanamazlar. İnsanlar arasında olmaktan hoşlanırlar, ancak çok hassas ve incinmeye karşı savunmasızdırlar. Eleştirilere toleranslarının düşük olması nedeniyle, her olumsuz söz onları derinden etkiler. Başkalarından yardım talep edemezler. Uzun süre yalnız kalmayı zor bulurlar; diğer insanların ilgi ve iletişimi kesildiğinde, umutsuzluk ve ilgisizlikle baş başa kalırlar.


Algılama ve Düşünme Biçimleri

ENFJ’ lerin düşünceleri geleceğe dönüktür ve geçmiş başarısızlıklar ile nadiren ilgilenirler. Düşünceleri geniş kapsamlıdır ve sadece planlarını gerçekleştirmekten değil, planlama sürecinin kendisinden ve daha sonra da hedefe doğru ilerlemekten keyif alırlar. Gelecek, onları bugünden daha çok heyecanlandırır ve dahil oldukları sorunların çeşitli yönlerini algılayarak, sorunlara geniş bir perspektiften bakarlar. Ayrıca çoklu görevler için yeteneklidirler. ENFJ’ ler daha iyi bir dünyanın hayalini kurarlar ve bu hayalleri gerçeğe dönüştürme ihtimaline inanırlar. Vizyonları onlara enerji verir ve onları harekete geçmek konusunda teşvik eder. Genel olarak, değişim ve zorlayıcı yeniliklerden hoşlanırlar, yenilikçi kavram ve fikirleri coşku ile benimserler. Maneviyat ile ilgilenirler ve sosyal problemler onları harekete geçirir. Doğaları gereği, ENFJ’ ler eşitlikçidir. Bazen, hayatlarını bir fikre adayabilir ve bunu gerçekleştirmek için neredeyse fanatik bir şekilde çalışabilirler.

ENFJ’ ler, yaşama ilişkin sahip oldukları değerleri takip ederler, yalnızca mantıksal ve rasyonel argümanlara dayanarak alınan kararlara güvenmezler. Birisi onların değerler sistemine saldırdığında ya da inançlarını etkileyecek şekilde davrandığında, etrafındakiler tarafından şaşkınlıkla karşılanacak derecede sert karşılık verebilirler. Çünkü genel eğilimleri çatışma durumunda kenara çekilmek ve yüzleşmekten kaçınmaktır. Doğruluk ve adalet için her zaman savaşmaya hazırdırlar. Bununla birlikte, haklarını genelde arkada bırakma eğiliminde olan ENFJ’ ler, kendi görüşlerine göre tartışılmaz olan ilke ve davranış standartlarının savunmak için mücadeleye girişebilirler.


Dışarıdan Nasıl Görünürler?

ENFJ’ ler insanları kendilerine çekmek konusunda ender görülen bir güce sahiptirler. En soğuk ve muhafazakârlar insanlar bile onların çekiciliğine, sıcaklığına, samimiyetine ve geniş ilgi alanlarına kayıtsız kalamazlar. Her zaman güvenilebilecek insanlar olarak kabul edilirler. Onların önerileri, insanların sorunlarını başka bir açıdan görmelerine yardımcı olur. Onlarla konuşmak insanları harekete geçirir ve kendi güçlerine olan inançlarını güçlendirir. Bununla birlikte, ENFJ’ lerin bazı durumlarda saflık derecesinde görünen, abartılı tutkuları ve gerçeklikten uzak fikirlerini barındıran aşırı iyimserlikleri insanlarda şüpheye neden olur. 

ENFJ’ ler, şüpheci, kronik karamsar, uyuşuk, durgun ve değişime olan inanç eksikliği içeren davranışlardan rahatsızlık duyarlar. İnsanların çektiği acılara kayıtsız kalan ve duygularını görmezden gelen insanları anlayamazlar. Onların gözünde, yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzerine kurulan bir yaşam, fakirleştirilmiş ve değerlerden yoksun bir yaşamdır. Eşitlik ve uyumun hesaba katılmadığı, sıcak atmosferi bozan ve bilinçli olarak tartışma ortamları yaratan durumları şaşkınlıkla karşılarlar. Eleştiriye karşı oldukça hassaslardır, çatışmalardan ve nahoş durumlardan kaçınmak için ellerinden geleni yaparlar.


Sosyal İlişkiler ve İletişim

ENFJ’ ler, kendilerini evlerinde ve insanlar arasında iyi hissederler. Sosyal ilişkiler onların hayatlarında en önemli şeylerden biridir. İnsanlar için çok fazla enerji harcarlar ve aşırı derecede sadıktırlar. Kişilerarası ilişkilerde, dürüstlüğe, derinliğe ve sıcaklığa önem verirler. Başkalarının duygularını, düşüncelerini ve ihtiyaçlarını algılamak konusunda diğer insanlardan daha hızlıdırlar. Son derece hassas olmaları nedeniyle, soğukluk, kayıtsızlık ve eleştiriyi çok kötü bir durum olarak algılarlar. Kural olarak, samimi ve arkadaş canlısıdırlar. Duygularını ve düşüncelerini ifade etme ve bunları arkadaşlarıyla kolayca paylaşma yeteneğine sahiptirler. 

Diğerlerine karşı tutumları oldukça ılımlı ve sevecendir; insanlara kolayca inanırlar ve onların gerçekten mutluluklarını isterler. İnsanlarla özdeşleşerek, sevinçlerini ve üzüntülerini paylaşırlar. Genellikle başkalarının acılarını neredeyse fiziksel bir noktaya kadar hissederler ve diğer insanların mutluluğu kendi mutlulukları anlamına gelir. İnsanlarla birlikteyken tüm dikkatlerini onlara verirler. Gerektiğinde kendilerini çok açık bir şekilde ifade edebilme ve fikirlerini sunabilme yeteneklerine rağmen bir toplulukta, kendi görüşleri ile öne çıkmak ya da kendi bakış açılarını duyurmaya çalışmak konusunda nadiren çaba sarf ederler.

ENFJ’ ler, kişilerarası iletişiminde olağanüstü bir sezgisel yeteneklere sahiptirler. Hangi durumda ne söyleyeceklerini bilirler. Diplomasi konusunda ustalardır. İnsanları etkileme, davranışlarını şekillendirme ve manipüle etme becerisine sahiptirler. İletişim ve ikna kabiliyetleri kuvvetlidir. Doğrudan ve sözlü olarak iletişim kurmayı tercih ederler. Kelimelerin muazzam gücünün bilincinde olarak, kullandıkları dili sıkı bir şekilde kontrol altında tutarlar. Belirli bir durumda ne söyleneceği hakkında önceden düşünürler ve bir konuşma öncesinde zihinlerinde konuşmayı canlandırarak prova ederler. Genellikle topluluk önünde konuşmaktan korkmazlar ve görüşlerini açık ve anlaşılır bir şekilde sunma yeteneğine sahiptirler. Ancak, istisna olarak, sır tutmak konusunda insanlara güvenmezler ve anlattıkları şeylerin başkaları ile paylaşılacağını düşünürler. Bu nedenle belirsiz açıklamalarda bulunma eğilimi gösterirler.

ENFJ’ ler için, diğer insanlarla sağlıklı ilişkiler sürdürmek hem özel yaşamda ve hem de iş hayatında mutluluğun anahtarıdır. Çözülmemiş bir tartışmanın içinde yer aldıklarında, her şey normalmiş gibi davranamaz, aile ilişkilerine rutini devam ettiremez veya iş yerinde yaptıkları işe odaklanamazlar. Sıcaklık, kabul, hoşgörü ve samimiyet ihtiyaçları nedeni ile yalnız kalmaktan hoşlanmazlar. Yine de insanları mutlu etmekten keyif aldıklarından, ihtiyaçları karşılanmadığında bile mutlu bir hayat yaşama kabiliyetine sahiptirler. Eleştiriye karşı tolerans eşikleri son derece düşüktür.  Her türlü tatsız durumdan kaçınma eğilimi gösterirler. Sık sık çatışma karşısında teslim olurlar; ya savaşı tamamen terk ederler ya da rahatsız edici bir duruma son vermek için elverişsiz koşullara katılmayı tercih ederler. Çatışmaya karşı bu yaklaşımları, genellikle aynı derecede üzücü deneyimlere tekrar tekrar maruz kalmalarına sebep olur.


Arkadaşlık İlişkileri

ENFJ’ ler, enerji ve iyimserlikle dolu, ışıltılı bir mizah anlayışına sahip insanlar. Genel olarak arkadaşları tarafından sevilirler, daima güvenilebilir dostlar olarak görülürler. Davranışları doğaldır. İyi dinleyicilerdir, diğer insanların deneyimleri ve problemleriyle gerçekten ilgilenirler. Tüm bu nitelikler onları iyi bir dost yapar. Kabulleri, anlayışları ve içten ilgileri, insanların kendilerini daha iyi ve değerli hissetmelerini sağlar. ENFJ’ ler, son derece sadık arkadaşlardır ve onlara güvenenlerin güvenlerini asla sarsmazlar. 

Arkadaşlarının ruhlarını yükseltirler, onların gizli güçlerini algılamalarına ve kendi içsel farkındalıklarını sağlamalarına yardımcı olurlar. Arkadaşlarına yardım etmeyi tamamen doğal bir şey olarak görürler ve bu onlara büyük mutluluk verir. Ancak, başkalarına karşı bu aşırı olumlu tutumları, insanları hiçbir konuda ve hiçbir zaman reddedemeyecekleri gibi algılanır. Sonuç olarak kullanılmaya açık hale gelebilirler. Kişilik tipinden bağımsız olarak, genellikle herkesle sağlıklı ve arkadaşça ilişkiler kurarlar. 

ENFJ’ ler, kendi değerleri hakkında sağlıklı bir algıya sahipler. Ancak başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak için kendi ihtiyaçlarından kolayca vazgeçebilirler. Başkaları için gerekli yardım ve desteği sağlamak için ellerinden geleni yaparlar. Ailelerinin ve arkadaşlarının yaşadığı sorunlar onları derinden etkiler ve genellikle başkalarına odaklandıkları için kendi hayatlarına ayıracak zaman bulamazlar. Bazen kendi hayatları hakkındaki kişisel amaçlarını veya ihtiyaçlarını tanımlamakta zorlanırlar. İnsanlar onları mükemmel öğretmenler, mentorlar ve güvenilir kişiler olarak görürler. Yardımları için onları takdir eder ve zor durumlarda tavsiye için onlara yönelirler. Kişilik olarak danışmanlık yapmaya uygundurlar. Bununla birlikte, danışmanlığı bir meslek olarak seçmemiş olsalar da arkadaşları ve ilişkileri için danışmanlık rolünü üstlenecek ve çoğu zaman onların kişisel sorunlarını çözmelerine yardımcı olacaklardır. 

ENFJ’ lerin, doğal ve açık bir şekilde ifade ettikleri fikirleri, diğer insanlar için muazzam bir ilham kaynağıdır. ENFJ’ ler sundukları fikirlerle, insanların bir durumu yeni bir şekilde görmelerine yardımcı olurlar. Diğer insanların sorunları zamanlarının önemli bir bölümünü alıyor bile olsa, bundan rahatsızlık duymazlar. Birisine yardımcı olabilecekleri fikri ENFJ’ lere mutluluk verir. Genel olarak, başkalarına karşı kendilerini sorumlu hissederler ve başkalarının sorunları karşısında ilgisizce durmanın imkansız olduğunu düşünürler. Hatta, diğer insanların bunu isteyip istememelerine bakmaksızın, onların hayatlarını iyileştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışabilirler.

En çok ENFP’ ler, ENFJ’ ler, ESFJ’ ler ve diğer ENFJ’ ler ile uyumlu arkadaşlık ilişkileri kurabilirler. En anlaşamadıkları kişilik tipleri ise ISTP’ ler, ESTP’ ler ve ISTJ’ lerdir. 


pT-Manager’ da uyum sağlayabileceğin yeni arkadaşlar bulabilirsin. 

ÜYE OL


Duygusal İlişkiler

ENFJ’ ler, yaşam partnerleriyle ilişkilerini tam olarak şu şekilde ele alırlar: Hayat eşittir ilişki! İlişkilerine bol miktarda mizah duygusu ile birlikte büyük bir sıcaklık, hassasiyet ve kabul getirirler. Eşlerinin onlara sevgi ve şefkat göstermemesi durumunda acı çekerler. Ancak bu durumda da mücadeleye girişmeme eğilimindedirler, çünkü vermek onlar için mutluluktur ve en sevdiklerinin mutluluğu, onları mutlu eder. Olağanüstü derecede sadıktırlar. 

ENFJ’ ler eşlerinin en iyi yanlarını görür, kabul eder, destekler ve çoğu zaman kötü tarafları mazur görerek, iyi taraflarla örterler. Bununla birlikte, ilişkilerinde verme ve alma arasındaki denge genellikle, aldıklarından daha fazla vermeleri tarafına kayar. Ortaklarının mutluluğuna odaklandıkları için nadiren kendi hakları için savaşırlar ya da kendi ihtiyaçlarını ön plana çıkarırlar. Sürekli olarak ilişkilerinin ve eşlerinin duygusal durumunu izler, hatta nasıl hissettiklerini öğrenmek için sorular sorarlar. Eleştirilere toleranslarının düşük olması, ENFJ’ ler için önemli bir sorundur. Kendisinden daha az hassas olan bir eşin hesapsız yorumları onlara zarar verebilir. Bu durumda genellikle çatışmadan kaçmak için ellerinden geleni yaparlar. 

Genel olarak, diğer insanların hoşlanmadıkları ya da onları üzen davranışları hakkında konuşmaktansa acı çekmeyi tercih ederler.  Ayrıca çoğu zaman, onlara zarar veren, yıkıcı ilişkilerden çekilme konusunda da problemleri vardır. İlişkilerinde sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarında, düzeltmek için ellerinden gelen her şeyi fedakarlıkla yapmaya hazırdırlar. Eğer çabaları sonuç üretmeyi başaramazsa, kendilerini suçlarlar. Ve bir ilişki dağılırsa, yaptıkları hataları düşünmek tüm zihinlerini meşgul eder. Ancak, genel olarak, kendilerini toparlamaları ve hayata geri dönmeleri çok uzun sürmez. 

Bir ENFJ’ nin, yaşam ortağı için doğal adaylar, kendi kişilik tipindeki insanlar ile ENFP’ ler, INFJ’ ler veya INFP’ ler’ dir.

pT-Manager’ da uyum sağlayabileceğin kişilik tipleri hakkında bilgi edinebilir, yeni insanlar tanıyabilirsin. 

ÜYE OLÇocuklarla İlişkiler

ENFJ’ ler, sorumlu ebeveynlerdir ve bu konuda görevlerini çok ciddiye alırlar. Çocuklarıyla doğru ilişki kurmanın öneminin farkındadırlar. Onlara inandıkları değerleri iletmeye gayret ederler ve gerçekten iyi bir örnek olmak isterler. Çocuklarına sıcaklık, hassasiyet ve özen gösterirler. Onlardan övgüyü esirgemezler ve onları cesaretlendirirler, oldukları gibi kabul ederler. Bununla birlikte, disiplinli bir ebeveyn olma ve dünyadaki düzen ve standartları çocuklarına öğretebilme kabiliyetleri vardır. Çocuklarının, arzu edilen davranış ile istenmeyen davranış arasındaki farkı algılamalarını sağlayarak, onları doğru seçimleri yapmaları için yönlendirirler. 

ENFJ ebeveynler, çocuklarına her zaman varlıklarını hissettirmek için özen gösterirler, bunun için ihtiyaç duymalarını beklemezler, onlarla empati kurabilirler. Gerektiğinde, rahatlık, cesaret, motivasyon veya öneriler sunma konusunda yeteneklidirler. Zor anlarda her zaman çocuklarının yanlarında olurlar ve bir problemle mücadele ettikleri herhangi bir durumu kaçırmaları nadir görülür. ENFJ’ ler, çocuklarının davranışlarını etkileme yeteneğine sahiptirler. Ancak bunu, onların kendilerine olan inançlarını artırmak gibi değerli sonuçlar üretmek için yaparlar. Ancak, zaman zaman fazla müdahaleci olabilirler. Ayrıca çocukları için her şeyi yapma eğilimindedirler, bu nedenle onları, hata yapma ve deneyerek öğrenme şansından mahrum edebilirler. 

Büyüyen çocuklar, ENFJ ebeveynlerinin yaşamlarına çok fazla müdahale etmelerinden, ebeveynlerin aşırı koruyucu ve kontrolcü olmalarından bıkabilirler ve kendilerini akranları ile kıyaslayarak, onların özgürlüklerini kıskanabilir, kendi özgürlüklerinin kısıtlandığından şikayetçi olabilirler. Yine de geriye dönüp baktıklarında, ENFJ ebeveynlerine karşı, onları sevgiyle sardıkları, destekleyici oldukları ve doğru ile yanlışı ayırt etmek için öğrettikleri için kendilerini minnettar hissedarlar.


İş Ortamındaki Tutumları

ENFJ’ ler, insanlarla temas gerektiren işlerden büyük memnuniyet duyarlar ve yaşam amaçları insanların sorunlarını çözmek veya yaşamları iyileştirmek olan şirketler ve kurumlarda çalışmaktan mutluluk duyarlar. İnsan ilişkilerine ilişkin beceriler gerektiren görevlerle mükemmel bir şekilde başa çıkabilirler; müşteri hizmetleri departmanları, danışmanlık veya sosyal yardım merkezleri için özel olarak yaratılmış gibidirler. 

Bir takımın parçası olarak çalıştıklarında, meslektaşları için destek kaynağı olurlar. Verilen görevin fazlasını yaparlar. ENFJ’ ler, sıcak, arkadaş canlısı bir atmosfer yaratma ve iş kurma eğilimleri ile meslektaşları üzerinde olumlu bir etkiye sahiplerdir. Onları iyimserlikleri ile motive ederek ve ilham vererek başarılarına inanmalarını sağlarlar. 

Çalışanların duygularının, düşüncelerinin ve gereksinimlerinin hiçbir şey şekilde hesaba katılmadığı şirketlerde ve insanların “makinenin çarkları” işlevini yerine getirdikleri kurumlarda mutsuz olurlar. Meslektaşları ile açık, dürüst, doğal ve doğrudan ilişkiler onlar için çok önemlidir. Çalışanlar arasındaki karşılıklı temasın resmi olduğu ve bilgi alışverişinin yalnızca titizlikle tanımlanmış prosedürlerle gerçekleştiği ortamlardan hoşlanmazlar. Havalı, temkinli çalışanların hâkim olduğu ekiplere uyum sağlamakta zorlanırlar. Ayrıca rutin faaliyetlerden oluşan, detaylı talimatlara uymayı ve çok miktarda veri işlenmesini gerektiren işlerden de hoşlanmazlar. Genel olarak kolayca dikkatleri dağılır; eğer birileri dikkatini iş dışında bir konuya çeker ve bir tavsiye isterse, içinde bulundukları görevi tamamen unutarak, konuşmaya dalabilirler.


İş ve Kariyer Yolları

ENFJ’ ler değişimle çok iyi başa çıkarlar, yeni bir şeyler öğrenmekten ve zorluklar ile mücadele etmekten mutlu olurlar. Genellikle, tüm kalpleri ile inandıkları amaçlara ulaşmayı başarırlar. Yenilikçi görevlerden ve öncü girişimlerden korkmamalarına rağmen, düzen, belirlenmiş organizasyon yapısı ile açık, anlaşılır kuralları severler. 

Bir proje üzerinde çalışmaya hazır olma coşkusunu yakalayamadıklarında veya amaçların açık bir şekilde tanımlanmadığı belirsiz durumlarda çalışmaya teşvik edilmeleri zordur.  Basit çözümleri tercih ederler ve böylece karmaşık prosedürleri basitleştirmek ve karmaşık sistemleri temel ihtiyaçlara uygun hale getirmek için ellerinden gelenin en iyisini yaparlar. İyi organizatörlerdir, plana göre çalışmayı sever ve sorumluluklarını son derece ciddiye alırlar. 

Karar alırken, sadece ilgili amaçları veya ekonomik kazançları değil, aynı zamanda insanların yaşamları üzerindeki potansiyel etkileri de göz önünde bulundururlar. Genel olarak, çalışanları etkileyecek değişiklikler konusunda, çalışanların onayının alınması gerektiğine veya en azından bir danışma süreci olması gerektiğine inanırlar.


Ast Üst İlişkileri

ENFJ’ ler, mesleki ilkelere göre davranan, astlarına görevlerini yerine getirme özgürlüğü veren ve bireysel çalışma tarzlarına saygı duyan yöneticilere saygı duyarlar. Kendilerine bir yönetici pozisyonu verildiğinde de aynı şekilde davranırlar. Ancak, yönetim pozisyonlarında çalışmak onlar için stres demektir. Çünkü, tatsız durumlarla yüzleşmekten hoşlanmayacaklar ve asli görevleri şirketin ekonomik çıkarlarını korumak olduğunda, şirketin ekonomik çıkarları için astları üzerinde baskı kuraktan kaçınacaklardır.  Böyle bir zorunluluk durumunda çok büyük bir rahatsızlık hissi duyarlar. Erken karar verme eğilimleri de olası bir sorun kaynağı olabilir.


Meslekler

Kişilik profilimiz ve doğal tercihlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak, profesyonel kariyerimizde en uygun yolu seçmemiz için bize paha biçilmez bir yardım sunar. ENFJ’ ler bir dizi alanda mükemmel şekilde çalışabiliyorlarsa da kişilik tipleri doğal olarak onları aşağıdaki alanlara ve mesleklere yönlendirir: 

Oyuncu

Danışman

Yaşam Koçu

Diplomat

Editör

İnsan Kaynakları Yöneticisi

Pazarlama

Müzisyen

Doktor

Polis Memuru

Politika

Psikoloji

Fizyoterapi

Halkla İlişkiler

Rehabilitasyon

Satış Temsilcisi

Sosyoloji

Öğretmen

Terapist

Akademisyen

Seyahat Organizasyonu

Mesleki Eğitim

Yazar


Güçlü Yönler

ENFJ ler enerjik ve iyimser, sadık ve her zaman güvenilirler. Vicdanlı, sorumlu, düzenli ve disiplinliler. Düşünceleri geniş kapsamlıdır ve içinde bulundukları sorunların çeşitli yönlerini algılayarak, sorunlara geniş bir perspektiften bakarlar. Sahip oldukları değerlere uygun olarak yaşarlar. Gerekli bir durumda değerlerini savunmaya hazırdırlar. Duygularını ve düşüncelerini açık bir şekilde dile getirme, düşüncelerini akıllıca ve ikna edici bir şekilde ifade etme becerileriyle sözlü iletişim konusunda mükemmel yeteneklere sahiptirler. Ancak, başkalarına görüşlerini empoze etmek ve kendilerini odak noktası haline getirmek onlara yabancıdır. 

Odaklarını ve zamanlarını diğer insanlar için dikkatsizce verebilirler. Başkalarına ve onların ihtiyaçlarına adapte olmaya her an hazırlardır. İnsanların problemlerini çözmek ya da yaşamlarını daha iyi hale getirmek için ellerinden geleni yaparlar. Kişilerarası iletişiminde olağanüstü ince ve sezgisel olmakla birlikte diplomasi konusunda ustadırlar. “İnsan becerileri” olağanüstüdür. Empati yetenekleri, başkalarının duygularını ve düşüncelerini algılamak için onlara sunulmuş muazzam bir armağandır. Diğer insanlara karşı çok açıktırlar, sorunlarına gerçekten ilgi duyarlar ve yardım etmek için samimi bir istek gösterirler. Çok gelişmiş sezgileri ve algılayışları ile diğer insanların düşüncelerini, niyetlerini ve amaçlarını anlayabilirler. Aynı zamanda kişilerarası ilişkilerde sorunları tespit etmek için de hızlıdırlar. Uzlaşmacı insanlardır ve ikna yeteneklerine sahiptirler. Sorunlarını çözmek için herkese uygun çözümler bulabilirler.  

ENFJ’ ler, pratik zekalı, nazik ve esprili insanlardır. Diğer insanları dinleme konusundaki ender yetenekleri ile başkalarının dikkat çekmeyen potansiyelini görebilen ve onların içinden en iyisini ortaya çıkarma kabiliyetine sahip mükemmel iletişimcilerdir. ENFJ’ ler ile konuşmak insanları motive eder ve morallerini yüksektir, harekete geçmek ve kendi güçlerine inanmalarını sağlamak için onlara ilham verir. ENFJ’ lerin başkalarını kendilerine çekmek için doğal bir armağanları vardır; onlar aranan arkadaşlar ve meslektaşlardır. Cazibeleri, sıcaklıkları ve samimiyetleri, olduğu gibi kabul etme tutumları ve geniş ilgi alanları, insanların onların yanında bulunmaktan mutluluk duymalarını sağlar. Bu durum ENFJ’ ler için de değer duygusu ve takdir edilme hissinin kaynağıdır. Aynı zamanda doğal liderlerdir; insanlar onların gittikleri yönü takip eder, onların vizyonlarından ve girişimlerinin başarılı olacağına dair inançlarından etkilenirler.


Zayıf Yönler

ENFJ’ ler aşırı iyimser ve idealisttirler. Genellikle dünyaya pembe gözlüklerle bakarlar ve olumsuz olayları, kısıtlamaları ve tehlikeleri yok sayma eğilimindedirler. Bu bakış açısı, onları olumsuz olayları ve tehlikeleri tespit etmekte başarısız kılar. Bir fikir konusunda saplantıya düşerek gerçeklikle temaslarını kaybedebilirler. Tüm yaşamlarını tek bir amaca ulaşmaya adayabilir, dünyalarını daraltacak ve algılarını sıkıştıracak eylemlerde bulunabilirler. Kendi görüşlerinden ayrılan görüş ve bakış açılarına eleştirel ve şüpheli yaklaşırlar. 

Başkaları için çok fazla şey yapma eylemleri nedeniyle zaman zaman aşırı korumacı veya müdahaleci olabilirler. ENFJ’ ler, çatışma durumlarıyla başa çıkmakta çok kötüdürler ve kendilerine yöneltilen bir eleştiri için son derece düşük tolerans eşiğine sahiptirler. Genellikle, sorun hakkında zor bir sohbete girmek yerine kabul etme veya bir başkasının uygunsuz davranışlarına sessiz kalmayı tercih ederler. Hoş olmayan durumlardan kaçınmak için kendi haklarına yönelik mücadeleden vazgeçmek de dahil ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Yıkıcı ve toksik ilişkilerin sona ermesi de sık sık kendilerine zorluk verir. Kendi başarılarına takdir göstermezler ve bir başarıda figüran rolü üstlenmeyi tercih ederler. Öte yandan, herhangi bir başarısızlık durumunda kendilerini suçlamaya meyillidirler. Sosyal olarak kabul görmüş kurallara uyum sağlamada problemleri olabilir. Kural olarak, ENFJ’ ler esnek değildir ve doğaçlama gerektiren durumlarla başa çıkmakta zorlanırlar. Ayrıca, olayların sosyal yönünü dikkate almaksızın, sadece rasyonel ve mantıklı öncüllere dayanarak karar vermekte zorlanırlar. Belirli bir kararın diğer insanların yaşamları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabileceği düşüncesi, çoğu zaman onları hareketsiz bırakır. Bu durum olayları sakin bir şekilde değerlendirme ve gerekli eylemi gerçekleştirme konusunda yetersiz kılar. Bazen objektif değerlendirmelerde yaşadıkları problemler de aynı sebepten kaynaklanmaktadır. Başkalarının görüşlerine ve düşüncelerine olan duyarlılıkları, düşmanca ve çatışmanın yoğun olduğu bir ortamda çalışmalarını zorlaştırır. 

Mükemmeliyetçiliğe meyillidirler ve bu da faaliyetlerinin etkinliğini azaltabilir. Çünkü aslında yeterli olan şeyleri geliştirmek için bile gereksiz zaman harcayabilirler. Genellikle, diğer insanların ihtiyaçlarına ve önceliklerine zaman ayırdıkları için, kendi ihtiyaçlarını unuturlar ve kendilerine zaman ayırmak konusunda sorun yaşarlar. 

Üye Ol
Gelişim Paketlerine Göz At
Videolara Göz At