ENTJ KİŞİLİK TİPİ

Bir Bakışta ENTJ

ENTJ’ ler bağımsız, aktif ve kararlı insanlardır. Akılcı, mantıklı ve yaratıcıdırlar. Sorunları analiz ederken, büyük resme bakarlar ve insan faaliyetlerinin gelecekteki sonuçlarını öngörebilirler. İyimserdirler ve kendi değerlerine karşı sağlıklı bir yaklaşımları vardır. Teorik kavramları somut ve pratik eylem planlarına dönüştürebilirler. Doğal liderlik becerilerine sahipler. Güçlü kişilikleri, doğrudan ve eleştirel tarzları çoğu zaman korkutucu bir etkiye ve kişilerarası ilişkilerinde sorunlara neden olabilir.


ENTJ’ lerin Dört Doğal Eğilimi: 

Yaşam enerjilerini dış dünyadan alırlar.

Sezgileri ile bilgi toplarlar

Düşünceleri ile karar verirler

Planlı ve düzenli hareket etmeyi severler


İstatistiksel Veri

ENTJ’ ler, toplam nüfusun % 2 ile 5 ini oluştururlar. Erkeklerde daha sık rastlanır (%70)


Genel Karakter Özellikleri

ENTJ’ ler, bağımsız, aktif ve enerjikler. Sezgi onların rehberleridir ve sezgilerine çok güvenirler. Farklı konuları bir araya getirme ve uygun bir genelleme ile formüle etme kabiliyetiyle zeki ve açık fikirlidirler. Problemlerle uğraşırken, onları çeşitli açılardan analiz ederler, geniş bakış açısına sahiptirler. ENTJ’ ler, dev işçilerdir ve genellikle rahatlatıcı aktiviteler yapamazlar.  Pasif eğlence anlayışı onlara yabancıdır. Fiziken çalışmıyor olsalar bile beyinleri, düzinelerce fikir üretecek, sürekli olarak yeni olasılıkları ve fikirleri analiz edecek ve bunları gerçeğe dönüştürmenin yolları üzerinde düşünecektir. Yeni şeyler öğrenmekten ve ufkunu genişletmekten zevk alırlar, böylece boş zamanlarını bilgilerini artırmak ve yeni bilgiler edinmek için geçirmekten mutluluk duyarlar. Uzun süreli stresler karşısında, ENTJ’ ler bazen kendilerine olan inançlarını kaybederler ve kendi başarılarını sorgular hale gelirler. Bu aşamada, durumun kontrolünü kaybetme korkusuyla, kendilerini görev ve sorumluklarının altında ezilmiş gibi hissederler. Streslerini hafifletme çabalarında başarılı olamamaları onları çeşitli bağımlılıklara sürükleyebilir. 


Algılama ve Düşünme Biçimi

ENTJ’ ler çevrelerindeki değişimleri ve değişen koşulları görmekte hızlıdırlar. Son derece mantıklı ve rasyonel oldukları için bir durumu sakin, nesnel ve tarafsız bir şekilde değerlendirmede mükemmeldirler. Muhtemel senaryoları göz önünde bulundurarak ve belli bir eylemin uzun vadeli sonuçlarını öngörme kabiliyetlerinden en iyi şekilde faydalanarak ileri görüşlülüklerini beslerler. İyimserlerdir. Doğaları gereği, kendi yeteneklerine inanırlar ve yapmak istedikleri her şeyi başaracaklarını varsayarlar. Ancak bu onları hayalperest yapmaz. Aksine, üstlendikleri görevi başarmak için gereken çabanın farkındadırlar. Bir işe başlamadan önce iyice hazırlanmayı tercih ederler ve doğaçlama yapamazlar.

Teorileri ve genel kavramları somut eylem planlarına dönüştürme yeteneğine sahipler. Vizyonerler, vizyonları onların enerji ve motivasyon kaynağıdır. Bir karar verirken, üzerinde düşünmek için yeterli zamana sahip olmak, çeşitli olasılıkları tartmak ve daha sonra en mantıklı ve rasyonel görünenleri seçmek isterler. Karar verildikten sonra, kolları sıvar ve derhal uygulamaya başlarlar.

ENTJ’ ler, hakim görüşlerden ve genel trendlerden oldukça bağımsızdırlar. Kendi düşüncelerini, başkalarının düşüncelerinden daha fazla önemserler ve başkalarının onayını alıp almayı çok önemsemezler. Güçlü bir şekilde kendi ilkelerine bağlıdırlar. Görüşlerini ve bakış açılarını açık bir şekilde ifade etmekten çekinmezler. Kural olarak, ENTJ’ ler, her zaman haklı olduklarını düşünürler ve varsayımlarının doğru olduğunu ispat etmekten zevk alırlar. Bununla birlikte, yeni veriler veya değişen koşullar ışığında görüşlerini değiştirebilirler. Zorlukları severler ve tekrarlayan rutin aktiviteleri can sıkıcı bulurlar. Bir kavram onları ilgilerini çekerse, iyice içine girmek ve onu doğru bir şekilde anlamak için çaba harcar, uygulama olasılıkları üzerinde düşünürler. Genel olarak, gençliklerinde geniş bir ilgi alanı edinirler ve zaman içerisinde, bilgi birikimlerini zenginleştirerek, sistematik hale getirir; tamamen kendilerine ait olan, dünyayı ve olayları anlamalarını sağlayan bir iç dünya haritası oluştururlar. 


Dışarıdan Nasıl Görünürler?

Diğer insanlar, ENTJ’ leri, güçlü kişilikler, enerjik, sağlam ve azimli insanlar olarak algılarlar. Güvenilir ve çalışkan oldukları için büyük beğeni toplarlar. Buna rağmen ulaşılması ve yaklaşılması zor kişiler olduklarını düşünürler. Doğrudan olmaları çevrelerindekileri korkutur, kızdırır veya uzaklaştırır. Bazen aşırı derecede eleştirel ve zor insanlar oldukları düşünülür. Zaman zaman, çalışma arkadaşları ya da yakınları onları tamamen memnun etmenin imkansız olduğundan şikayet ederler. 


Sosyal İlişkiler ve İletişim

ENTJ’ ler, nadiren kendi duygularını gösterirler ve çoğu zaman soğuk, uzak ve ulaşılamaz olarak görülürler. Sadece güvendikleri insanlara açılabilirler. Ayrıca, duygularını dışa vurmadıklarından dışarıdan anlaşılamıyor olsa da oldukça duygusal ve hassas insanlardır. Etraflarındakiler kişiliğin bu yönünü görmekte zorlanırlar, hatta var olduğuna inanmakta bile zorlanabilirler. ENTJ’ lerin en çok değer verdikleri insanlar, kendilerinden bir şeyler öğrenebildikleri akıllı ve yetkin insanlardır. Fikirlerinin doğruluğunu kanıtlayabilen, kendi inançlarının arkasında durabilen ve değerlerini savunabilen insanlara saygı duyarlar. Diğer taraftan, aksi davranış sergileyenleri ise genellikle görmezden gelirler. Çünkü insanların fikirlerini açıkça dile getirememesini ve yüzleşmeye yanaşmamasını anlayamazlar.  Bir kişinin fikirlerini açıkça dile getirmemesini bir yetersizlik olarak görürler. Fikirlerini savunamayan ve doğruları için savaş vermeyen inşaların kişisel bir bakış açısının olmadığına inanırlar. ENTJ’ ler, insanlardan rasyonel ve mantıklı davranışlar beklerler ve mantıktan başka bir şey tarafından yönlendirilenleri anlayamazlar. Kendilerini tekrar etmekten hoşlanmazlar. Eğer karşılarındaki onların ifade ettiği bakış açılarını reddederse, onları ikna etmek için çaba göstermezler. Özgürlüklerine düşkündürler. Bu yüzden bazen bağımsızlıklarına sınır koyan ilişkilerden kaçarlar. Kendileri de başkalarına özgürlük verirler ve istilacı olma eğiliminde değillerdir.

ENTJ’ ler son derece bağımsız, iddialı insanlardır. Onları manipüle etmek veya baskı altına almak zordur. Başkalarının eleştirilerine maruz kalmak onlar için önemli değildir. Kolayca  'hayır' diyebilirler ve insanların kendilerini kullanmalarına izin vermezler. Bir şeye ikna olduklarında, konuyla ilgili başkalarının düşünceleri, onlar için önemli değildir. Ancak kanıtlar, rakamlar ve otorite olarak kabul ettikleri insanların görüşleri bu durumun istisnasıdır. Kendilerine karşı çıkan görüşleri anlama konusunda başarılı değildirler. Başkalarının duygularını anlamak onlar için sorundur ve bunun bir sonucu olarak, eleştirel sözlerinin ve açıkça ifade edilen görüşlerinin, etrafındaki kişileri kırabileceğinin farkında olamazlar. 


Arkadaşlık İlişkileri

Varsayımların aksine, insanlar ile iyi ilişkiler kurmak, ENTJ’ ler için çok önemlidir. Bununla birlikte, bir ilişkinin problem çözme, görevleri yerine getirme veya başkalarının potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olma gibi somut bir amaca hizmet etmesi gerektiğini düşünürler. İnsanlar arasında zaman geçirmek, ENTJ’ lere enerji verir. Görüşlerini ve inançlarını paylaşan veya yeni bilgi ve deneyimler sunarak ufkunu genişleten insanlarla kolayca arkadaşlık kurarlar. Diğer insanlar da onları ilginç konuşmacılar olarak algılar ve onlardan ilham alırlar. Bununla birlikte, kendilerine olan güvenleri ve görüşlerini sert bir şekilde dile getirmeleri insanları korkutabilir. Başkalarının duygularını dikkate alınmaksızın düşündüklerini söylemeleri kibir olarak algılanabilir. Konuştukları insanlara onları bunaltan ya da utandıran sorular yöneltebilirler. Fikirleri farklı olsa bile, güçlü kişilikler ile aynı ortamda olmaktan mutlu olurlar. İnançlarını açıkça ifade edebilen ve yüzleşme korkusu olmayan insanları takdir ederler. 

En çok ENTP’ ler, INTJ’ ler ve diğer ENTJ’ ler ile anlaşırlar. En anlaşamadıkları kişilik tipleri ise, ISFP’ ler, ESFP’ ler ve ISFJ’ lerdir. 

pT-Manager’ da uyum sağlayabileceğin yeni arkadaşlar bulabilirsin.
ÜYE OL

Duygusal İlişkiler

ENTJ’ ler hayat arkadaşı olarak sorumluluklarını son derece ciddiye alırlar. Aile içinde lider ve koruyucu rolünü üstlenirler. Eylemler onlar için sözlerden daha önemlidir ve bu yüzden sevgilerini ve adanmışlıklarını sözlerden ve jestlerden çok davranışları ile gösterirler. Doğaları gereği ne kadar çok severlerse sevsinler, partnerlerinin duygularını ve duygusal ihtiyaçlarını anlamakta başarısız olabilirler ve duyarsız davranabilirler. Eğer romantik bir partnerleri varsa, bu konuda sorun yaşayabilirler. ENTJ’ lerin duygusal ihtiyaçları azdır. Yaşam partnerleri için önemli olduklarını ve sevildiklerini bilmeyi severler. Ancak kural olarak, sevecen kelimeler, iltifatlar, sevgi ve şefkat güvencesi beklemezler. Ailelerine olan bağlılıkları ve sorumluluk duygusu, ilişkilerinde güçlü bir bağlayıcı unsurdur. Karşılıklı saygı, ENTJ’ ler için yaşam ortaklıklarından bekledikleri karakteristik bir özellik olup, birbirlerinin kişisel gelişimlerini desteklemelerini isterler. Kendilerine ilham kaynağı olan bir ilişkiye değer verirler ve partnerleri beklentilerine göre yaşamayı bırakırsa, genellikle ondan uzaklaşırlar. Bir başka potansiyel tehdit ise işkolik olma eğilimleridir. Genellikle mesleki yaşamlarında başarılı ve aranan çalışanlardır. Çoğunlukla evden uzakta olurlar, evde olduklarında da işle ilgili konularla meşguldürler. Bu genelde ilişkilerinde gerginliğe yol açar. ENTJ’ ler için kendini geliştirme ve öğrenme için elverişli faktörler olarak gördükleri tartışmalar ve eleştiriler, romantik eğilimli ve hassas partnerleri için ciddi bir sorun olabilir. 

Bir ENTJ’ nin hayat partneri için doğal adaylar, kendilerine benzer kişiliğe sahip kişilerdir: ENTP’ ler, INTJ’ ler ve INTP’ ler. 


Çocuklarla İlişkiler

ENTJ’ ler, bir ebeveyn olarak rollerini ciddiye alırlar. Çocuklarının dünyayı anlamalarına, düşünmeyi öğrenmelerine, gelişimlerini desteklemeye ve eğitimlerine büyük önem verirler. Bununla birlikte, talep ettikleri kurallara saygı, itaat ve uygunluk beklerler. Bazen aşırıya kaçarak, baskıcı ve diktatör tavırlar sergileyebilirler. Çocuklarına yönelik eleştirilerini esirgemezler ancak övgülerinde dikkatli davranırlar. Ayrıca çocuklarının duygusal gereksinimlerini de anlamayabilirler. ENTJ’ ler genellikle çocuklarının tekrarlayan hatalarına karşı sabırsızlardır, çocuklarından yapabileceklerinin ötesinde şeyler bekleyebilirler ve beklentilerinin karşılayamadığı durumlarda veya kapasitelerinin tamamını kullanmadıklarını duşündüklerinde, bunu tembellik ya da düşüncesizlik olarak görürler.  Çocukları genellikle eleştiriye maruz kalmamak için, istemeseler bile ebeveynlerinin beklentilerini yerine getirmeye çalışırlar. Bununla birlikte, bu durum ergenlik döneminde bir kriz olarak baş gösterebilir. Bu aşamada, genç çocuklar ebeveynlerinin kurallarını kabul etmekten vazgeçerler. Genellikle onların disiplin ve düzenlemelerine karşı isyan ederler. ENTJ’ ler ise çocuklarının gelişen bağımsızlıklarıyla başa çıkmakta zorlanırlar.  ENTJ’ ler bu hatalardan kaçınmayı başardıklarında, mükemmel ebeveynler ve çocuklarına mükemmel bir rol model olurlar. Ayrıca, gelişmelerine destek olur, onları dünyayı keşfetmeye, bilgi edinmeye ve zorluklarla yüzleşmeye teşvik ederler. Sonuç olarak, yavruları genellikle hayatın getirdiklerine karşı korkusuz, sorumlu, yaratıcı ve bağımsız yetişkinler olarak büyürler.


İş Hayatındaki Tutumları

ENTJ’ ler bilgi için muazzam bir açlığa sahiplerdir. Sürekli sorular sorar ve cevaplarını ararlar. Sebep-sonuç ilişkilerini tanımlamak, dünyayı ve insan davranışını yöneten ilkeleri ayırt etmek onlar için kolaydır. Akılcı argümanlar onlar için önemlidir. Bir kavramdaki mantıksal tutarsızlık, bir sistemdeki iç çelişkiler ve bir kuruluştaki verimsizlik konusundaki toleransları düşüktür. Olağanüstü bir düzen sevgisine sahipler. İsrafı ve kaosu sevmezler. Mükemmeliyetçiler, doğaları gereği, temas kurdukları her şeyi geliştirmek için durmadan çalışabilirler. Zamanlarını son derece etkili kullanırlar ve çoklu görevler için doğal bir yeteneğe sahipler. Mesela televizyon izlemek ve aynı anda kitap okumak, onlar için çok kolay bir eylemdir. Bir görevi üstlendiklerinde, mümkün olan en iyi şekilde yerine getirmek için çaba gösterirler; herhangi bir işte tüm yeteneklerini kullanırlar. Başladıkları işleri sonuna kadar götürüler ve bir işi başarıyla bitirmek onlara memnuniyet duygusu verir. Bir işi tamamlamak demek, yeni bir işe başlamak için yeterince özgür olduklarını anlamına gelir.  

ENTJ’ ler bir ekibin parçası olarak çalışırken, inisiyatifi ele geçirir, isteyerek veya istemeden, sorumluluğu omuzlarına alırlar. Dolayısıyla, onlar doğal liderler olarak algılanırlar ve insanlar onların gittikleri yönü takip eder.  Diğer insanları motive etmek, belirledikleri hedeflere ulaşmaları için onları iyimserlik ve inançla ateşlemek, yapabilecekleri düşüncesini akıllarına yerleştirmek konusunda yeteneklidirler. Ayrıca, insanların ellerinden gelenin en iyisini yapabilmeleri için içlerindeki potansiyeli ortaya çıkarmak konunda da başarılılardır. Ancak, yardım yöntemleri hazır çözümler sunmayı veya onlar için her şeyi yapmayı içermez. İnsanların sorunun üstesinden gelmek için kendi başlarına mücadele etmesini desteklerler. Üstün mentorluk ve koçluk özelliklerine sahiplerdir. İnsanlara uzun vadeli hedeflerini belirleme ve daha sonra bunları kısa vadeli eylem planlarına dönüştürme konusunda yardımcı olurlar. Yetki pozisyonlarında, astlarını hem bugünkü hem de gelecekteki zorluklardan ve olabilecek değişikliklerden haberdar ederler. Şirketin veya sorumlu oldukları departmanın etkinliği ve verimliliğini gözetirler.


İş ve Kariyer Yolları

Mesleki kariyerleri ENTJ’ ler için yaşamlarının hayati bir unsurudur. Genellikle hayatları işlerine adanmıştır ve sıklıkla en yüksek görevlere yükselirler. Yeni zorlukları ve problemleri tanımlamak konusunda olduğu kadar, bu zorluklarla mücadele etme ve çözüm üretme konusunda da hızıdırlar. Düşünceleri geniş kapsamlı ve vizyonerdir. Önce hedeflerini belirlerler, sonra kendilerini hedeflerine ulaşmak için gayretle ittirirler. Çözüm ararken, uzun vadeli bir görüşe sahip olurlar; düşünceleri mevcut durumun ötesine geçer ve gelecekte görünebilecek faktörleri öngörme kabiliyetine sahiptirler. Tüm bunlar, güvenilirlikleri, sorumlulukları ve sıkı çalışmaya olan yatkınlıkları ile birleştirildiğinde, aranan çalışanlar olmalarını sağlar. Tüm enerjilerini, inandıkları işleri başarmaya adayabilirler. Diğer yandan, gerçekçi olmayan, belirsiz ya da tutarsız olduklarını düşündükleri girişimler içinde bağlılık ve istekle çalışamazlar.

ENTJ’ ler, sıfırdan yeni sistemler oluşturmak ya da yenilikçi çözümler uygulamak, ekipler kurmak ve dönüşüm aşamasındaki şirketleri yönetmek gibi örgütsel beceriler ve stratejik planlama gerektiren alanlarda ideal yöneticileri oluştururlar. Çoklu görev yapabilme yetenekleri, aynı anda bir dizi farklı girişim ve projeyi koordine edebilecekleri anlamına gelir. Sık sık şirketlerinin hiyerarşik ağacının en tepesine çıkarlar. Kendilerine verilen görevleri yerine getiren, çalışmak için gayret gösteren, heyecanlı, güvenebilecekleri insanlarla çalışmaktan hoşlanırlar. Aynı şekilde, pasiflik, uyuşukluk ve sorumluluklarını ihmal etme davranışlarını kabul edilemez bulurlar. Yeterli hızda çalışmayan, görevlerini ihmal eden veya sürekli olarak aynı hataları yapanlara karşı sabırsızdırlar. Bu kişilere karşı bazen acımasız ve rencide edici olabilirler. Ayrıca, beklentilerini yerine getiremeyen çalışanlar ile yollarını ayırmak konusunda da zorluk çekmezler.  

Diğer insanların hisleri nadiren onlar için endişe vericidir. Doğru kararı vermek, onlar için insanları kazanmaktan veya etrafında tutmaktan daha önemlidir. Düzeni seven insanlar olarak, israf, aşırı bürokrasi ve aşırı karmaşık prosedürler onları çok rahatsız eder. ENTJ’ ler problemlere baktıklarında, duygusallığı dışlayıp nesnel tercihler yaparlar.  Belirli çözümlere bağlılıkları yoktur. Gerektiğinde ya da bir çözüm başarısız olduğunda onları terk etmeye hazırdırlar. Ne kadar zamandır uygulandıkları ve ne kadar kabul gördükleri onlar için önemli değildir. Pratik olmayan ve etkisiz olan her türlü durumu soğukkanlılıkla ortadan kaldırabilirler. Nitekim, bir zamanlar takdir edilen çalışma yöntemlerini, uygulamaları ve alışkanlıkları, daha iyi bir fikre ikna olduklarında tüm prosedürleri ve kuralları ihlal etme pahasına ve kimseye hesap verme zorunluluğu hissetmeden, değiştirmek için girişimde bulunabilirler.  

ENTJ’ ler terfi için umut veren, kariyer yollarının açıkça belirlendiği ve çalışanların somut başarılar üzerinden ödüllendirildiği şirketlere iyi uyum sağlarlar. Diğer taraftan, kabul edilen düzenlemelere veya ayrıntılı prosedürlere uymanın, yaratıcı fikirler ve sonuçlardan daha önemli kabul edildiği şirketlerde huzursuz ve mutsuz olacaklardır.

Bir iş üzerinde çalışmaya başladıklarında, bunu başarmak için gerekli önlemleri tanımlarlar, ardından doğru insanları bulup görevlere yerleştirirler ve kendilerini bir sonraki yeni göreve hazırlarlar. Diğer insanların kaçtıkları karmaşık problemleri çözmede mükemmeldirler ve aynı zamanda öncelikleri kesin olarak belirleyebilen iyi stratejistlerdir.


Ast Üst İlişkileri

ENTJ’ ler, bulundukları yere hak ederek gelmiş, koltuklarının altında somut kazanımlar taşıyan yöneticilere karşı büyük saygı duyarlar. Ayrıca, kendilerine verilen görevleri yerine getirirken, astlarına özgürlük tanıyan yöneticilere de değer verirler.


Meslekler

Kişilik profilimiz ve doğal tercihlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak, profesyonel kariyerimizde en uygun yolu seçmemiz için bize paha biçilmez bir yardım sunar. ENFJ’ ler bir dizi alanda mükemmel şekilde çalışabiliyorlarsa da kişilik tipleri doğal olarak onları aşağıdaki alanlara ve mesleklere yönlendirir: 

Yönetici

Artist

Yönetmen

Ceo

Bilgisayar Sistemleri Analisti

Kredi Analisti

Geliştirme Müdürü

Girişimci

İnsan Kaynakları

BT Uzmanı

Gazeteci

Hakim

Avukat

Yaşam Koçu

Pazarlama Müdürü

Pazarlama Direktörü

Müzisyen

Politikacı

Proje Koordinatörü

Yatırımcı

Psikolog

Kamu Yönetimi

Halkla İlişkiler

Akademisyen

Planlama

Yazar


Güçlü Yönler

ENTJ’ ler, kendi değerlerine karşı sağlıklı bir bilince sahipler ve doğal liderler. İyimserlikleri ile başkalarını harekete geçirebilirler ve onları başarıya inandırabilirler. Tüm enerjilerini hevesli bir şekilde işlerinde kullanabilirler. Tüm kalpleri ile inandıkları bir görevi, yerine getirmek için tüm yetenekleri ile çalışabilirler. Vizyonları onlara enerji verir ve böylece bir işi başarmak için çok çalışabilirler. Potansiyel zorlukların farkında olmakla birlikte, zorlukla başa çıkacaklarına da inanarak, görevlere ve sorunlara karşı olumlu bir tutum sergilerler. Başlanmış bir işi sonuna kadar götürmek, sorumluluklarına ilişkin kesin kullarıdır. Yeni kavramlar ve fikirler onların dikkatini çeker ve onları özümseyerek uygulamaya alma yeteneğine sahipler.  Bağımsız, aktif ve yaratıcılar. Teorik ve genel kavramları somut eylem planlarına dönüştürme kabiliyetine sahipler. İşlerine ciddiyetle yaklaşırlar ve başkalarından da aynısını beklerler. Odak noktaları, etkinlik üzerinedir ve daha az önemli konuların dikkatlerini dağıtmalarına izin vermezler. Gerçekleri ve verileri analiz ederken, akılcı ve nesneldirler. Parayı ve diğer kaynakları etkin ve verimli bir şekilde yönetebilirler. Düzenli, disiplinli ve çalışkanlar. İnsanların bir konuda onların görüşlerini ve fikirlerini merak etmesine zaman harcamasına gerek kalmayacak kadar, doğrudan ve açık bir şekilde kendilerini ifade ederler. Düşündüklerini söylerler. İyi iletişimcilerdir ve topluluk önünde konuşmak ve tartışmak onlar için sorun teşkil etmez. Doğaları gereği, yaşamlarının çeşitli alanlarında kendilerini geliştirme ve bilgi edinmekle ilgilenirler. Güçlü, iddialı kişilikleriyle zor çatışma durumlarında iyi başa çıkarlar ve herhangi bir ilişki rahatsız edici veya yıkıcı hale gelirlerse arkadaşlık ve tanıdıklığa son verebilirler. Onlar yapıcı eleştiriye açıktır. Düzen aşkı göz önüne alındığında, kesinlikle mükemmel organizatörler oldukları söylenebilir. Öncelikleri kesin bir doğrulukla belirleyebilme yetenekleri ile başkalarının çalışmalarını yönetmenin yanı sıra, iyi stratejiler ile etkili ve verimli bir şekilde çalışan sistemler oluşturma konusunda uzmandırlar. 


Zayıf Yönler

ENTJ’ ler yüzleşmeyi severler. Sert polemiklerden ve yüzleşmekten kaçınmamaları onların zor ve eleştirel konuşmacılar olarak algılanmasına sebep olur. Güçlü kişilikleri çoğu zaman başkaları üzerinde korkutucu bir etkiye sahiptir. Bir konu üzerinde konuştuklarında, kesinlikle haklı olduklarını ispat etmek için çaba gösterirler. Nadiren, farklı bir görüşe sahip birinin doğru olabileceğini kabul edebilirler. Kendilerinden farklı özelliklere sahip kişilerin ihtiyaçlarını anlamada güçlük çekerler, doğaları gereği diğerlerinin duygularına ve tepkilerine duyarsızdırlar. Başkalarının duygularını okuyamadıkları gibi, kendi duygularını ve hislerini ifade etmek de onlar için zordur. Dinlemek konusunda başarılı değillerdir ve kendi bakış açıları ile uyuşmayan herhangi bir görüşü eleştirme eğilimindedirler. Sürekli olarak standartlarını iyileştirmek isterler. Başkaları için oldukça yüksek olan standartlar bile onlar için yeterli değildir. Diğer insanlara karşı, tutumluluk, dürüstlük gibi ilkeler hakkında uyarıda bulunurken aşırı derecede sert olabilirler. Aynı zamanda, işler iyi gittiğinde övgülerinde tutumlulardır. Teşvik, onay ve ödüller konusunda dikkatli davranırlar. İnisiyatifi ele geçirmek onlar doğaldır, sorumluluğu başkaları ile paylaşmak konusundaki zayıfları sıklıkla kötü düşünülmüş, hatalı kararlar almalarına neden olabilir.  Aşırı durumlarda, otorite arayışları onları denetledikleri kişilere karşı dogmatik davranışlar sergilemelerine neden olabilir. Aşırı stres altında, öfkeyle patlayabilir ve diğer saldırgan davranış biçimlerini gösterebilirler. Ayrıca aşırı alkol tüketerek gerginliklerini hafifletmeye çalışabilirler. Dogmatizm ve hayata karşı sergiledikleri aşırı rasyonel yaklaşım, diğer insanları anlayamama ile birleşince onlar için büyük bir sorun olabilir.  İş konusunda çok değerli olmalarına rağmen, arkadaşları tarafından dışlanabilir ve izole durumda yaşamak zorunda kalabilirler. Bu durumun sebepleri hakkında gerçekçi bir yaklaşım benimseyemezler ise, başkalarının onu hasta etmek istediklerinden ya da ona karşı komplo kurduklarından şüphelenmeye başlayabilirler. Fikirlerine ve planlarına uyum sağlamaması ya da yapmak istenmemesi de onlar da büyük hayal kırıklığı yaratır. 

ÜYE OL
GELİŞİM PAKETLERİNE GÖZ AT
VİDEOLARA GÖZ AT