ENTP KİŞİLİK TİPİ

Bir Bakışta ENTP

Yaşam Sloganı: Farklı bir yaklaşım denemeye ne dersiniz?

ENTP’ ler yaratıcı, özgün ve bağımsızdırlar. İyimser, enerjik ve girişimci olma özellikleri ile dikkat çekerler. Olayların merkezinde olmayı ve 'çözülemeyen' sorunları çözmeyi seven eylem insanlarıdır. Düşünceleri geleceğe dönüktür ve dünyayı merak ederler. Doğaları gereği vizyon sahibidirler. Yeni kavram ve fikirlere açıklardır. Yeni deneyimlerden zevk alırlar ve farklı olaylar arasındaki bağlantıları belirleme yeteneğine sahipler. Yenilikçiler, spontan iletişimsel ve kendinden emin insanlar. Ancak, kendi varsayımlarını abartabilirler ve bir şeyleri sonuna kadar götürmede problem yaşarlar. Ayrıca sabırsız olma ve risk alma eğilimindeler.


ENTP’ lerin Dört Temel Eğilimi 

Yaşam enerjilerini dış dünyadan alırlar

Sezgileri ile bilgi toplarlar

Düşünceleri ile karar verirler

Anlık düşüncelerle, spotan yaşamayı severler


İstatistiki Veriler

Toplam nüfusun %5-8 ini oluştururlar. Erkekler arasında baskın kişiliktir. (%70)


Genel karakter özellikleri

Yakıcı zihinleriyle algısal ve becerikli insanlardır. ENTP’ ler, karmaşık sistemler ve karmaşık teoriler dünyasında kendilerini tamamen evlerinde hissederler. Sorunlara karşı yaratıcı bir yaklaşım sergilerler ve çoklu görev yetenekleri onların doğal bir parçasıdır. Dünyayı ve içinde meydana gelen olayları merek ederler. Her türlü gizem onları etkiler. Sorunların çözülmesini, yaşamın basitleştirilmesini, kendi çalışmalarının veya diğer insanların çalışmalarının etkinliğinin arttırılmasını mümkün kılmak için pratik eyleme çevrilebilecek kavram ve teorilere değer verirler. Bununla birlikte tamamen teorik çözümlerden zevk alanları anlamada zorluk çekerler.

ENTP’ ler bir problemi analiz ettiklerinde, konuya çeşitli açılardan bakarak büyük resmi incelerler. Çok yönlü analiz etme yetenekleri göz önüne alındığında, çoğu zaman diğerlerinden daha iyi algılarlar ve olaylar arasında bağlantı kurabilirler. Bir kriz sırasında, diğer insanlar durumun olumsuz yönlerinden başka bir şey göremezken, ENTP’ ler olasılıkları ve fırsatları tespit edebilirler. Çoğunluk coşku ve sevinç içinde geneli görmekte zorluk çekerken, potansiyel tehlikeleri ve gelecekteki sorunları öngörme yeteneğini sergileyen ENTP’ ler olacaktır. Herhangi bir duruma ilişkin isabetli değerlendirmeler yapabilirler. Sorunların özünü diğerlerinden daha net bir şekilde tanımlarlar ve sorunları çözmekten büyük memnuniyet duyarlar. Konuya yaklaşımları yenilikçi ve sıra dışıdır. Konunun özüne ulaşmak, kapsamlı, sistemik ve geniş kapsamlı çözümler için çaba sarf ederler. Bir sorunu kamufle eden ya da bir süreliğine ortadan kaldıran, ancak nedeni ele almayan ve çözmeyen geçici çözümleri sevmezler. Bir amaç için ne kadar zaman harcadıklarını düşünmezler, yürekten inandıkları işi gerçekleştirmek için çaba sarf ederler ve başkalarından da aynısını beklerler. Aynı zamanda, mantıklı ve objektif bir muhakeme ile yönlendirilirler ve görünüşe aldanmazlar. Değişen şartlar ve koşullarda, yeni duruma tepki göstermek ve önceki kararlarını buna göre gözden geçirmek konusunda hızlıdırlar. Harekete geçtikleri zaman, bazen 'insan unsurunu' ihmal ederler. Kararın rasyonel olup olmadığını sorgularlar, ancak davranışlarının diğer insanlar tarafından nasıl karşılanacağıyla daha az ilgilenirler. Bu tutum, bazen yaptıklarının insanlıktan yoksun veya etik dışı olarak algılanabileceği anlamına gelir. Öte yandan, onları mantıksız veya yasadışı davranmakla suçlamak zordur.


Dışarıdan Nasıl Görünürler?

ENTP’ ler, kararlı, güçlü ve doğru olduklarında emin insanlar olarak algılanmaktadır. Genel olarak, yaratıcı, rasyonel ve yetkin olmak konusunda da bir üne sahipler. İnsanlar ciddi sorunlar karşısında, onlara yardım ve tavsiye sağlama konusunda güvenilebileceklerini bilirler. Bununla birlikte, kendine olan güvenleri çoğu zaman kibir ve büyüklenme olarak alınır. Pek çok insan, ENTP’ lerin ilgi odağı olmalarından, işlerini kendine göre yapmaktan hoşlanmalarından ve aynı zamanda her zaman haklı olduklarına inanmalarından rahatsızlık duyarlar. Onları empati yoksunluğu, mantıksız talepler ve başkalarının ihtiyaçlarına karşı duyarsızlıkları nedeniyle eleştiriler. Değişime olan sevgileri ve yeni olanların peşinden gitmeleri, bazen tutarsız, kaotik ve sebat içinde olmadıkları şeklinde algılanabilir.


Algılama ve Düşünme Biçimleri

ENTP’ ler mükemmellik için çalışırlar. Geleceğe sıkı sıkıya bağlı düşünceleri, mevcut ihtiyaçlara, çözülmemiş sorunlara ve potansiyel fırsatlara yansır. Zihinleri, her zaman yoğun bir şekilde meşguldür ve yalnızca yaratıcılığın gerginliği ile değil, aynı zamanda çok özel bir huzursuzluk duygusuyla da sürekli baş etmek zorundadırlar. Yeni zorluklar onlara ek enerji ve yeni fikirler verir ve mevcut sorunlara yeni bir şekilde yaklaşmayı mümkün kılan teoriler onları heyecanla doldurur. Nerede veya ne zaman olursa olsun potansiyel fırsatları her zaman göreceklerdir.

ENTP’ ler dünyayı yöneten ilkeleri ve farklı kavramları birbirine bağlayan örüntüleri belirleme yeteneğine sahipler. Ayrı konuları birleştirirken, birbirine bağlı sistemler yaratırlar. Ayrıca insan davranışının tekrarlayan kalıplarını da not ederler ve bu kalıpları açıklayan teorileri formüle edebilirler. Hayatı bir yapboz olarak gördüklerinden, sürekli eksik parçaları ararlar ve ayrı parçalar bir bütün oluşturmak için bir araya gelmeye başladıklarında mutlu olurlar. Bilinmeyeni keşfetmek onlara sahip oldukları bilgi ve deneyimlerden daha fazla memnuniyet verir. Hem diğer insanların deneyimini hem de kendi elindekileri kullanışlı hale getirme yeteneğine sahipler. Ancak, bunu genellikle yenilikçi ve geleneksel olmayan bir şekilde yaparlar. Doğaları gereği ENTP’ ler süper stratejistler ve planlamacılar.


Sosyal İlişkiler ve İletişim

ENTP’ ler dünyaya ve diğer insanlara açık ve ulaşılabilir insanlardır. Hareketin olduğu yere çekildiklerinden, uzun bir süre boyunca yalnız kalmayı zor bulurlar. Spontanlıkları ve esneklikleriyle diğer insanlar ile kolayca ilişki kurarlar. Yeni insanlar tanımayı severler. Sosyal buluşmaları ve toplantıları severler. ENTP’ ler sürprizlere ve plansız aktivitelere bayılırlar. Öte yandan, insan duygularını anlamakta zorluk yaşarlar. Bu özellikleri onları soğuk ve duyarsız hale getirebilir. Hatta insanları bilgi kaynağı veya çözme aracı gibi görebilirler. Uyuşmazlıklarda ve tartışmalarda, ENTP’ ler yüzleşmeyi iyi idare eder ve kendi görüşlerini savunmak için mücadele edebilenleri takdir ederler. Bu, kendilerine benzemeyen insanlar için korkutucu bir tutum olabilir. Madalyonun diğer tarafından bakıldığında, yüzleşmeye katılma isteksizliği ENTP’ ler tarafından bir zayıflık işareti veya savundukları görüşlere karşı inanç eksikliği olarak algılanabilir. 

ENTP’ ler, karmaşık problemleri ve teorileri basit ve anlaşılır bir şekilde tanımlayabilen mükemmel bir sözlü iletişim becerisine sahiptir. Dikkatlice seçilmiş kelimeleri bilinçli bir şekilde kullanarak, kendilerini son derece başarılı bir şekilde ifade ederler. Kendine güvenirler. Azınlıkta olsalar bile, görüşlerini tereddütsüzce dile getirirler. Tartışılması zor insanlardır; çünkü argümanlarını hem göz kamaştırıcı hem de ikna edici bir şekilde sunabilir ve görüşlerinin doğruluğunu ikna edici kanıtlar ile desteklerler. Tartışmaktan zevk alırlar. Sorulara anında cevap verme ve argümanları reddetme konusunda yetenekli oldukları için, başkaları tarafından eleştirilme, çatışma veya olumsuz tepki alma korkuları yoktur. Herkesin eleştirel yorumlar için aynı yüksek tolerans eşiğine sahip olmadığı gerçeğinin farkında değillerdir ve bu nedenle insanları kırabilirler. İnsanların cümlelerini yarıda kesebilirler. ENTP’ lerin bu tarz davranışları, insanları kızdırabilir ve onlar ile konuşmak konusunda isteksiz hale getirebilir.

ENTP’ ler, özellikle zorluklarla mücadele edebilen ve başa çıkabilen, haklı oldukları konuda mücadele edebilen, maruz kaldıkları eleştiriler ve direnişlerle baş edebilen insanlara saygı duyarlar. Gerekli değişiklikleri yapabilmek, mevcut düzeni sarsmak ve statükoyu sorgulamak için cesareti olan insanlara değer verirler. Bununla birlikte, başkaları tarafından yapılan hatalara ve ihmallere tolerans göstermekte zorlanırlar. Onlardan daha az bilgi ve deneyime sahip olan ve kendilerine ayak uydurmak konunda yeterince başarılı olamayan insanlara karşı sabırsızdırlar. Başkalarının kendilerinin açık bir şekilde gördüklerini görememesini kabul etmekte zorlanırlar.  Aynı zamanda pasif insanları ve inisiyatif alamayanları anlayamazlar. Coşku eksikliğinin, pasifliğin ya da tembelliğin bir sonucu olduğunu düşünürler.  Bu durumu hem hatalı hem de haksız bir görünüm olarak algılamaya meyillidirler. Bir işin kötü yapıldığını görünce sakin kalmaları imkansızdır. Mutlaka hatayı ve sorumluları işaret edecek ve hatalı davranışları düzeltmeye çalışacaklardır. Diğer kişilerin mantıksız kararları, onlar için başka bir rahatsızlık kaynağıdır.


Arkadaşlık İlişkileri

İnsanlarla iyi ve dostça ilişkiler ENTP’ ler için önemlidir. Arkadaşlık bağlarının temelinde yatan şey, bilgi alışverişinde bulunmak, kavram ve fikirleri paylaşmak ve sorunları çözmek için birlikte çalışmaktır. Diğer insanlarla buluşmak onlara enerji verir, bu buluşmaları gelişime destek olan araçlar olarak görürler. ENTP’ ler, kendileri için önemli olan şeyler hakkında konuşmayı ve bir şey hakkında çok yönlü tartışma yeteneğine sahip insanlarla ilham verici konuşmalar yapmayı severler. Kural olarak tabuları kabul etmezler. Tartışmaların, mevcut görüşlerinin değişmesine neden olmasından endişe etmezler.  Çok çeşitli ilgi alanlarına sahip, sorunlara başka açılardan bakabilen ve yeni fikirleri kabul edebilen insanlarla zaman geçirmekten hoşlanırlar. Kendileri de bilgilerini paylaşmaktan eşit derecede mutlu olurlar. Açıklık, esneklik ve spontanlık onları aranan konuşmacılar yapar. Dostları en çok kendilerine benzeyen, zekası, yaratıcığı ve ışıltılı zihinleri ile farklı olan insanlardan oluşur. ENTP’ ler, arkadaşlıkların insanların kendilerini geliştirmelerine yardım etmesi gerektiğini düşünürler. 

ENTP’ ler en iyi ENTJ’ ler, INTP’ ler, ESTP’ ler ve diğer ENTP’ ler ile anlaşırlar. En az anlaşabildikleri kişilik tipleri ise, ISFJ’ ler, ESFP’ ler ve ISFP’ lerdir.

pT-Manager’ da uyum sağlayabileceğin yeni arkadaşlar bulabilirsin. 

ÜYE OL


Duygusal İlişkiler

ENTP’ ler sorumluluklarını çok ciddiye alırlar. İlişkilerine iyimserlik, coşku ve spontanlık getirirler. Yeni deneyimlere olan sevgileri göz önüne alındığında eşleri için can sıkıntısı söz konusu olmaz. Eylem insanları olarak, bağlılıklarını, sözlerden çok davranışları ile gösterirler. Doğaları, onları eşlerinin duygularına karşı oldukça duyarsız kılar ve eşlerinin duygusal ihtiyaçlarının farkında olamazlar. Onları çok sevebilirler, ama ne yaşadıklarını, ne hissettiklerini ya da duygusal durumlarını anlayamazlar. ENTP’ lerin çok fazla duygusal ihtiyaçları yoktur. Yaşam partnerleri için önemli olduklarını ve sevildiklerini bilmeyi severler. Ancak sözlerle ya da iltifatlarla sevgilerinin güvencesini vermelerini beklemezler. Yüzleşmeye ve tartışmaya karşı olumlu bakış açıları, romantik eğilimli ve hassas ortakları için ciddi bir sorun olabilir. Çoğu zaman kendilerine en yakın olan kişilere sözleri veya eleştirel yorumlarıyla zarar verebilirler. Ancak neden oldukları şey konusunda en ufak bir fikre sahip olmayacaklardır. Genel olarak, haklı olmaktan hoşlanırlar ve sık sık hatalarını veya zayıflıklarını kabul etmekte zorlanırlar. Kendi duygularını ifade etmek de onlar için zordur. Yoğun çalışma dönemlerinde veya stres altında, inatçı hale geldiklerinden zor ortaklar olabilirler ve partnerlerinin ihtiyaçlarını anlama konusunda başarısız olabilirler. Hatta eşleri üzerinde baskı yapmaya başlayabilirler. ENTP’ ler hızla yeni fikirlere ısınırlar ve bir görev coşkusuna kapıldıklarında, kolları sıyırır ve üzerinde daha fazla düşünmeden çalışmaya başlarlar. Tüm enerjilerini ve zamanlarını bu göreve ayırabilirler. Bu durum, eşleri coşkularını paylaşmadıkları zaman ilişkilerinde problemlere sebep olabilir. Bununla birlikte görevlere olan bakış açısını aile hayatına da taşıyabilirler. Aile hayatına ilişkin konuları gerçekleştirilmesi gereken projeler olarak ele alma eğiliminde olabilirler. Ancak, görevleri ile ilgili olarak yaşadıkları sorun, burada da ortaya çıkar ve ufukta yeni görevler ve daha heyecan verici zorluklar, mevcut görevlerine ilişkin dikkatlerinin kaybolmasına neden olur. Kararlarında samimi olmalarına rağmen, verdikleri sözleri tutmakta güçlük çekerler. Fikirlerini, ilk heyecanları geçtikten sonra yerine getirmeyi zor bulurlar. Aynı zamanda, onların yeniye olan düşkünlükleri, macera ve deneyime duydukları sevgi, ilişkilerinin istikrarı için potansiyel bir tehdit oluşturur. ENTP’ ler iyi ilişkiler kurmayı çok isterler ve mevcut ilişkilerinde kurtulmak için bir çıkış yolu aramazlar. Bununla birlikte, ilişkileri kendi düşüncelerine göre zarar verici ve yıkıcı hale gelirlerse, son vermekten çekinmezler.

Bir ENTP’ nin hayat partneri için doğal adaylar, kendi kişilik tipindeki insanlar ile, ESTJ’ ler, INTP’ ler ve INTJ’ lerdir.


Çocuklarla İlişkiler

Ebeveynler olarak, ENTP’ ler çocukların dünyayla ilgili meraklarını çok iyi anlayabilirler. Kendi içlerinde bir çocuklukla eşleşen merak, deneme, macera ve eğlence sevgisini asla kaybetmezler. Çocuklarına mümkün olduğu kadar çok tecrübe ve uyaran sağlamaya çalışırlar. Onlarla mutlu bir şekilde geziler ve keyifli eğlenceler düzenleyebilir ve kendileri de bu aktivitelerden keyif alırlar. Çocuklarına eleştirel düşünme yeteneğini aşılarlar. Onların gerçekleri nesnel olarak değerlendirebilecek, rasyonel ve mantıklı kararlar verebilecek bağımsız, kendi kendine yetebilen insanlar olmaları için çaba gösterirler. Onların öngörülemezliği çocukları için bir sorun olabilir; çünkü çocuklarına bir söz verecek ya da onlarla bir şeyler ayarlayacaklar, ancak daha sonra bunu takip etmekte zorlanacaklardır. Çocuklarına karşı da kolayca dikkatleri dağılır. Yeni bir vizyon onları çektiğinde ve kendilerini tamamen üretmeye adadıklarında, çocuklarının ihtiyaçlarını veya daha önce yapmış oldukları planları unutabilirler. Çocukları yetişkin olduklarında, ENTP ebeveynlerini, onların bağımsızlıklarına saygı duydukları, coşkularını geliştirmelerine destek oldukları ve kendilerine yeterli olmalarını öğrettikleri için takdir ederler. Ayrıca, birlikte eğlenmek için biriktirdikleri değerli anların yanı sıra, edindikleri deneyimlerle ilgili güzel anılara da sahip olurlar


İş Hayatındaki Tutumları

ENTP ler bir grupla çalışmaktan keyif alırlar. Normalde insanlarla iyi ilişkiler kurarlar ve çok sevilirler. Bununla birlikte, tercihleri empati ve insan duygularını, düşüncelerini ve ihtiyaçlarını anlamak gerektiren görevler yerine yaratıcı bir yaklaşım ve problem çözme becerileri gerektiren görevlerdir. Alanında uzman olan ve hem deneylere hem de yenilikçi ve riskli çözümlere açık olan insanlarla en mutlu şekilde çalışırlar. Eski yolların en iyisi olduğunu düşünen, denenmiş ve güvenile yöntemleri tercih eden, talimatlara, yönergelere ve kurallara sıkı sıkıya bağlı olan insanlarla çalışmak zorunda kaldıklarında zorluk çekerler.

ENTP’ ler yaratıcılıkları ve görevlerine yaratıcı yaklaşımları ile tanınırlar. Yeni keşifler ve öncü teknolojik çözümler onları etkiler. Çoğu zaman cesur yenilikçileri oluştururlar. Yeni fikirlere çabuk alışırlar. Başkalarını coşkuyla ateşleme kabiliyetine sahipler. Bu sebeple, cesur vizyonları ve projeleri hayata geçirmelerine destek olacak meslektaşları bulmakta zorluk çekmezler. Zaman zaman başarabilecekleri şeyleri abartma eğilimindedirler. Yeni zorluklar, önceki görevlere duydukları coşkuyu kolayca unutturur, kolayca dikkatleri dağılır. Bu ENTP’ lerin en büyük mücadeleyi verdikleri konudur. Bir sürü şeyle ilgilenmeleri, bazen işleri başından sonuna kadar götürmelerini zorlaştırır. Bu durum onları sık sık öfkeli ve sıkıntılı bir ruh haline sokar. Ayrıca, kendi görüşlerine göre onları sınırlayan ve zamanlarını verimli geçirmelerini engelleyen günlük rutin faaliyetlerden de rahatsızlık duyarlar.

ENTP’ ler, işlerinden zevk alırlar. Ancak, bir görevi başlarken yaşadıkları coşku sıklıkla iş ve dinlenmek arasındaki dengeyi bozacaktır. Aşırı çalışma ve uzun süreli stres, onların inatçı ve ikna olmaz hale gelmesine neden olabilir ve planladıklarını başarma çabaları içinde insanları zorlayabilirler. Stres, onlarda abartılı bir hastalık korkusu ve acı çekme hissi yaratabilir. Kendilerini izole edilmiş, yabancılaşmış, kenara atılmış ve unutulmuş hissedebilirler.


İş ve kariyer yolları

ENTP’ ler denemek için fırsatlar yaratan işleri severler. Öncül görevlerde mükemmeldirler ve sıklıkla başkalarının denemeye cesaret edemedikleri yöntemler kullanırlar. Yeni çözümlere ulaşır, mevcut olanları yenilikçi bir şekilde uygular veya sonuç olarak ortaya yepyeni bir şeyler çıkarırlar. Sıradışı görevlerde memnuniyetle çalışır ve zorlu görevlerden keyif alırlar. 

Çözülemeyen sorunlar ve keşfedilmemiş potansiyel fırsatlar onları motive eder. Rutin, tekrarlayan ve tekdüze faaliyetler gerçekleştirmeyi talep eden işler ile karşı karşıya kaldıklarında en büyük sorunlarıyla karşı karşıya kalırlar. Genel olarak, çok fazla hazırlık gerektiren işler konusunda da hevesleri yoktur. Diğer yandan, mükemmel doğaçlama becerilerine sahiptirler ve yeni durumlara hızla adapte olurlar. Çok sayıda görevi üstlenebilme ve çeşitli sorumlulukları başarılı bir şekilde uyum içinde yönetme yeteneğine sahiptirler. Bununla birlikte, deney ve değişim sevgileri ile yeni ve heyecan verici görevler karşısında önceki görevlerini unuturlar. Aynı zamanda sistematik bir şekilde çalışmak ve işleri başından sonuna götürmekte de zorlanırlar.

Genel olarak, ENTP’ ler geleneksel düşünceyi, katı, fosilleşmiş ve bürokratik yapıları zor bulurlar. Geleneğe dayanan argümanlar onlara rahatsızlık verir. Eğer bir çözümü yetersiz olarak görüyorlarsa, onu kimin ortaya koyduğunu ve ne kadar zamandır sürdüğüne bakmaksızın, onları ortadan kaldırabilir ve yok sayabilirler. Tehlikeli devrimciler ve yıkıcılar olarak tanınırlar. Genellikle herhangi bir düzenlemeye veya talimatlara uymakta isteksizdirler. Kurumsal ya da yasal olsalar da kısıtlamaların kendi hedeflerine ulaşmalarına engel teşkil ettiklerini düşünürler. Bir düzenlemenin mantıksız, anlamsız veya saçma olduğunu düşünüyorlarsa, bilinçli olarak bunu görmezden gelebilirler. Bazen aynı muameleyi, fikirlerini hayata geçirmelerini engelleyen insanlara da uygularlar. Bir şeyin gerekli olduğuna kesin olarak ikna olduklarında, engel olanlara baskı uygulayabilirler. Yıkıcı etkilerine rağmen, performansları her zaman başarı getirir. ENTP’ ler, çalışanlarına görevlerini yerine getirme özgürlüğü veren, onların yeni şeyler denemelerine izin veren ve onları yeni çözümler bulmaya teşvik eden, yaratıcılık ve yenilikçiliği destekleyen şirketlerde mutlu bir şekilde çalışabilirler. Her konuda tartışmaya izin verilen ve herkesin kendi inançlarını dile getirme konusunda özgür olduğu ortamlardan hoşlanırlar.

ENTP’ ler teknolojik yeniliklerle ilgilidirler. Henüz evrensel olarak kabul görmemiş yeni cihazlar piyasaya sürüldüğünde, yenilikçiler bunlara diğerlerinden daha erken ve daha kolay ulaşacaklardır. Arkadaşları ve tanıdıkları kişiler arasında uzman olarak kabul edilirler. Çünkü insanların çoğunluğu yeni bir ekipman ya da cihazın bir parçasının ilgilenmeye değer olduğu sonucuna vardıklarında, ENTP’ ler çoğu zaman onu kullanma konusunda geniş deneyime sahip olmuş olurlar. Üstelik, cihazlardan sadece onların kendi temel işlevlerine bağlı kalarak yararlanmazlar, onların daha gelişmiş kullanım alanlarını keşfederler ve alışılmadık şekillerde kullanabilirler. Hatta onları sadece alışılmadık şekillerde kullanmakla kalmaz, üretici tarafından öngörülemeyecek şekillerde kullanmak için deneme yapmaları da olasıdır. Bu, elbette, özellikle çocukluklarında cihazlara zarar vermelerine neden olabilir. Öte yandan, genellikle, üzerlerine yenilikler ya da yeni fonksiyonlar ekleyerek, onları geliştirirler. Zamanla, birçok ENTP projelerin yaratıcıları, tasarımcıları ve mucitleri haline gelir. ENTP’ ler, dünyada meydana gelen olayları açıklamak için yeni iş organizasyonu sistemleri, yeni iş kavramları ve yeni konseptler yaratmada da kendilerini gösterirler. Genel olarak, seyahat etmeyi ve yeni yerler, farklı kültürler ve dünyaya bakmanın yeni yollarını keşfetmeyi severler. Atipik, sıra dışı ve alışılmadık çözümlere açıklardır. Değişen koşullara kolaylıkla uyum sağlarlar. Yeni deneyimler onlara ilham verir ve onları harekete geçmeye teşvik eder. Denemekten korkmazlar ve görevlere yaklaşımları genellikle yenilikçidir. Aynı şekilde, sorunları çözmenin en iyi yolunun geleneklere sarılmak, denenmiş ve test edilmiş yöntemlere inanmak olduğunu düşünen insanlar onlar için anlaşılmazdır. 

ENTP’ ler değişime açıklardır. Hayata yeniden başlama, yeni şanslardan en iyi şekilde yararlanma ve yeni fırsatları kavrama vizyonu ve olasılığı onlara ilham verir. Mevcut değer sistemlerinde revizyon yapmak, kendilerini yeni bir konsepte teslim etmek veya hayatlarını tamamen yeni bir şekilde düzenlemek onlar için normaldir. Yeni ve bilinmeyenden korkmazlar. Hiç kimsenin onların yaptıklarını yapmıyor oluşu ya da görüşlerini paylaşmaları onlara engel değildir.  İlk olmaktan keyif alırlar ve çığır açan kişiler ve yol göstericiler olarak, insanları yeni ufuklara doğru yönlendirdiklerinde kendilerini evlerinde hissederler. ENTP’ ler, denemeden vazgeçmezler.  Engelleri ve sınırlamaları bir meydan okuma ve harekete geçme konusunda bir ilham kaynağı olarak görürler. Yeni projeler tasarlamak ve öncü çözümlere ulaşmaktan her zaman mutluluk duyarlar. Ancak uygulama sonrası bakım işini başkalarına bırakmayı tercih ederler. Kural olarak, onları ilgilendiren bir projenin kavramsal aşaması ve başlatılmasıdır, tekrarlayan faaliyetleri içeren rutin işlerde pek iyi değillerdir.


Ast Üst İlişkileri

ENTP’ ler, çalışanlarına hareket özgürlüğü sağlayan; bilgi, deneyim, yetkinlik ve profesyonelliği öne çıkaran yöneticilere değer verirler. Alanında uzman olan ve deneme korkusu olmayan insanlara saygı duyarlar.  Onlar için ideal patronlar çalışanları, elde ettikleri kağıtlara ve prosedürlere bağlılıklarına göre değil; yaratıcılıklarını, fikirlerini ve yerine getirdikleri görevleri dikkate alarak değerlendirirler. Yetki pozisyonlarında, kendileri de altındakileri değerlendirmek için bu yöntemi uygularlar. Bağımsız kararlar verebilen, belirli bir durumda ne yapılması gerektiğini bilen ve sürekli talimatlara ve uyarılara ihtiyaç duymayan meslektaşlarını takdir ederler.  Sürekli olarak yardıma ihtiyaç duyan astlarından rahatsız olurlar. ENTP’ ler, refah duygusunu arttırmak ve işyerlerini mutlu bir yer haline getirmek için çalışanlarına övgülerle yağdıran insanlar değildir. Bununla birlikte, başarılara değer verirler ve ölçülebilir başarıyı ödüllendirirler. Doğal liderler ve vizyonerlerdir. Yol gösterebilir, başkalarını mevcut olasılıklardan haberdar edebilir, onlara ilham verebilir, cesaret katabilir ve girişimlerinin başarılı olacağına dair coşku ve inancı aşılayabilirler. Ancak, denetleyici görevlerde veya idari pozisyonlarda bulunduklarında, pratik rutin görevlerini yerine getirebilecekleri asistan veya sekreterlerin güçlü desteğine ihtiyaç duyarlar.


Meslekler

Kişilik profilimiz ve doğal tercihlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak, profesyonel kariyerimizde en uygun yolu seçmemiz için bize paha biçilmez bir yardım sunar. ENFJ’ ler bir dizi alanda mükemmel şekilde çalışabiliyorlarsa da kişilik tipleri doğal olarak onları aşağıdaki alanlara ve mesleklere yönlendirir: 

Oyuncu

Sanat Yönetmeni

Bilgisayar Programcısı

Bilgisayar Sistemleri Analisti

Kredi Analisti

Mühendis

Girişimci

Emlakçı

Etkinlik Organizatörü

Finans Danışmanı

Yatırım Uzmanı

Gazeteci

Avukat

Lojistik

Pazarlama

Müzisyen

Fotoğrafçı

Politikacı

Basın Sözcüsü

Proje Koordinatörü

Psikoloji

Halkla İlişkiler

Muhabir

Satış Temsilcisi

Bilim İnsanı

Planlama

Görsel Sanatçı

Yazar


Güçlü Yönler

ENTP’ ler yaratıcı, iyimser ve enerjiktirler. Başkalarını tutkuyla ateşleyebilir, onları başarıya inandırabilir ve harekete geçirebilirler. Çevik fikirli, mantıklı ve rasyoneldirler ve başkaları tarafından manipülasyona açık değillerdir. Karmaşık kavram ve teorileri özümseyerek, onları açık bir şekilde sunabilirler. Dünya hakkında doğal bir meraka sahipler. Dünya içinde meydana gelen olayları ve insanların davranışlarını yönlendiren mekanizmaları, farklı olaylar arasındaki bağlantıları ve ilişkileri tanımlayabilir ve problemlere çeşitli açılardan bakabilirler. Fırsatlar ve olasılıkları hızlı şekilde algılarlar, gelecekteki tehlikeleri de öngörebilirler. Doğaları gereği girişimcilerdir. Yeni konseptleri ve öncü fikirleri severler ve kolayca yenilikçi çözümler ve yöntemler elde edebilirler. Son derece yaratıcı ve cesur oldukları için, problemleri alışılmadık, özgün yollarla çözebilirler ve deneme  korkuları yoktur. Her zaman yeni bir şeyler öğrenmekten ve yeni zorluklar yaşamaktan, karmaşık problemleri çözmekten zevk alırlar ve risk almaktan korkmazlar. Son derece esnek insanlardır, yeni koşullara hızla adapte olabilirler. Arkadaşlık ilişkilerinden ve grup içinde çalışmaktan keyif alırlar. Genel olarak, düşüncelerini açık ve anlaşılır şekilde dile getirme kabiliyetine sahip, üstün iletişim becerileri olan insanlardır. Çatışma ve eleştiriden korkmazlar. Kişisel gelişimleri için çaba harcarlar ve her zaman başkalarının gelişmesine yardım etmeye isteklidirler.


Zayıf Yönler

Değişim ve deneyime olan sevgileri, yenilerini takip etmek, en yeni ve en güçlü uyaranlara odaklanmak, ENTP’ lerin bir şeyi başından sonuna kadar götürmekte zorluk yaşamlarına neden olur. Kolayca dikkatleri dağılabilir ve ufukta yeni sorunlar, zorluklar ortaya çıktığında, başlattıkları görevlere duydukları heyecan ortadan kaybolur. Bu, uygulamaya fırsat bulamadan çok sayıda büyüleyici fikri kavramsal aşamada bırakabildikleri anlamına gelir. Ayrıca zamanlarını organize etmek, öz disiplin uygulamak, karar vermek, söz vermek ve son teslim tarihlerine bağlı kalmak için de mücadele etmek zorundadırlar. Öncelikleri tanımlamak onlar için sorunlu bir alandır. Sıkı prosedürlere uymalarını ve talimatları takip etmelerini gerektiren görevlerle baş etmekte zorlanırlar. Rehberliğe, öncülüğe ve göstericilere ihtiyaç duyan daha az deneyimli insanlara karşı sabırsızdırlar. Başaracaklarına olan sarsılmaz inançları ve cesaretleri aşırı riskli hareketler yapmalarına ve aşırı radikal çözümler kullanmalarına yol açabilir. Kendi potansiyellerini fazla abartmak ve sınırlamalarını dikkate almamak da onlar için sorunlu bir konudur. Hem başkalarının duygularını ve hislerini algılayamamaları hem de kendilerini ifade etmede yaşadıkları güçlükler, kendilerine en yakın olanlarla ilişkilerinde sorunlara yol açabilir. Tartışmayı sevmeleri, eleştirel yorumları, kendi yollarında ilerlemek konusundaki genel kararlılıkları ile hassas insanları incitebilir ve onların cesaretlerini kırabilir hatta onları korkutabilirler. 


ÜYE OL
VİDEOLARA GÖZ AT
GELİŞİM PAKETLERİNE GÖZ AT