ESTP KİŞİLİK TİPİ

Bir Bakışta ESTP

Yaşam Sloganları: Hadi bir şeyler yapalım!

ESTP’ ler enerjik, aktif ve girişimcilerdir. Arkadaşlık ilişkilerine düşkün, anın tadını çıkarma yeteneğine sahip, spontan, esnek ve değişime açık insanlardır. ESTP’ ler, diğerlerini harekete geçiren, ilham veren ve teşvik eden kişilerdir. Mantıklı, rasyonel ve pragmatik realistler olan ESTP’ ler, gelecek ile ilgili soyut kavramlar ve çözümler üzerine düşünmekte zorlanırlar. Odak noktaları şimdideki somut sorunları çözmektir. Düzen ve planlama konusunda güçlük çekerler. Düşünmeden hareket ederler, önce harekete geçip sonra düşünmeyi tercih ederler.


ESTP’ lerin Dört Temel Eğilimi

Yaşam enerjilerini dış dünyadan alırlar

Duyuları ile bilgi toplarlar

Düşünceleri ile karar alırlar

Anlık kararlarla spontan yaşamayı tercih ederler


Güçlü Yönleri: 

Cesurlar

Enerjikler

Mantıklılar

Pratikler

Özgünler

Hızlı idrak ederler

Dürüstler

Açık sözlüler

İletişim kabiliyetleri oldukça iyi


Zayıf Yönleri: 

Aşırı risk alırlar

Sabırsızlar

Büyük resmi gözden kaçırabilirler

İnsanların hassasiyetlerini önemsemezler

Kurallara fazla aldırış etmezler

Okul hayatlarında zorlanabilirler


ESTP’ ler için 3 öneri:

Ana odaklı olman gelecekteki sorunları görmemene neden olabilir.

Planlama ve zaman yönetimi konusunda kendini geliştirmen gerekiyor. Böylece işlerini daha iyi organize edebilirsin.

Açık ve eleştirel sözlerin insanları incitebiliyor. İnsanların hassasiyetini ölçmek iletişim yeteneklerini iyileştirebilir.


Genel Karakter Özellikleri

ESTP’ ler aktif ve spontanlar. Bu güne odaklanırlar ve zamanı geleceğin ne getireceğini merak ederek geçiren türden insanlar değiller. Hayatın burada ve şuanda sunduğu şeylerden en iyi şekilde yararlanmayı tercih ederek anın tadını çıkarma yeteneğine sahipler. Değişkenlik ve beklenmedik şeyleri severler, kendi yollarına çıkan yeni bir şeye kolayca dahil olabilirler. ESTP’ ler, tek bir yerde kalmakta zorluk çeker. Yeni izlenimler ve deneyimler için sürekli açlık yaşarlar. Kendilerini rahatsız eden ya da yeni bir ilgi alanı gerektiren bir soru ile ilgili cevabı derinlemesine araştırır, cevabı bulduklarında; çözülecek yeni zorluklar ve problemler görerek tekrar arayışa başlarlar. Kural olarak, yeni koşullara uyum sağlamakta zorluk çekmezler ve değişimleri kolay bulurlar.

ESTP’ ler, iyi çalışabilecek kapasitedeler ve kendilerini rahatlatmak konusunda da başarılılar.  En ufak bir vicdan rahatsızlığı hissetmeden, kendilerini rahatlamaya veya eğlenmeye tamamen teslim edebilirler. Genellikle spor aktivitelerine ilgi duyarlar ve aktif eğlence arayışı içinde olurlar. Çatışma durumlarında stresle başa çıkabilirler. Baş edemedikleri stres, tükenmelerine, enerji kaybına ve içlerine kapanmalarına yol açabilir. Yıpranmış ve yorgun olduklarında, güçlü duyusal deneyimler arayabilir, maddelere yönelebilir veya kumar gibi riskli heyecan arayışlarına girebilirler.


Algı ve Düşünme Biçimi

Genel olarak, ESTP’ ler, dokunduğuna, gördüğüne ve duyduğuna inanan gerçekçilerdir. Çok iyi gözlemcilerdir ve gözlem yoluyla çok gelişmiş algılama kabiliyetlerine sahiplerdir. Önseziye ve sezgilere inanmazlar. ESTP’ ler pratik eylemlerle öğrenirler, teorik argümanları ve soyut kavramları zor bulurlar. Hem başkalarına hem de kendilerine karşı hoşgörülü ve anlayışlıdırlar. Kendilerini affetme kabiliyetine sahiptirler, geçmiş hataları veya kötü seçimleri hatırlayarak kendilerine işkence yapmak istemezler.

Karar verirken, mantıkla yönlendirilirler. Akılcı argümanlar ve kanıtlar, kendi kişisel duygularından ve sezgilerinden daha önemlidir. Kararları genellikle ortaya çıkan durumlara ve ihtiyaçlara verilen tepkilerdir ve gelecekte bekledikleri bir şey için bilinçli ve planlı bir hazırlık yaptıkları nadiren görülür. Genellikle yüksek sesle düşünürler, problemleri diğer insanlarla tartışmak ve çeşitli olasılıkları kelimelere dökmek onların çözüme ulaşmalarına yardımcı olur. Harekete geçmeye karar verdiklerinde, etraflarındaki insanların yaptıkları hakkında ne düşüneceklerine çok az dikkat ederler. Her şeyden önce, rasyonel ve nesnel gerçeklere dayanan kendi inançlarını takip ederler. Kendi ilkelerine inanmak, genel kurallardan ve geleneklerden de daha önemlidir. 

Doğaları gereği pratik olan ESTP’ ler, yapılması gerekenler konusunda uzun süreli düşüncelerden hoşlanmazlar. Sadece kolları sıvarlar ve işe başlarlar. Pratik, somut işleri tercih ederler ve çevrelerini izleyerek çözüm gerektiren problemleri ararlar. Genel olarak, hazırlanmak için çok az zamana ihtiyaç duyarlar, daima hareket etmek için hazırdırlar. Hızlı tepki, esneklik ve doğaçlama gerektiren durumlarda başa çıkma konusunda mükemmeldirler. Diğerleri, örneğin, arama kurtarma eylemleri gibi acil durumlarda korku ile felç olurken, ESTP’ ler soğukkanlılıkla durumu hızlı ve nesnel bir şekilde değerlendirir ve yapılması gereken her türlü eylemi sakinlikle gerçekleştirebilirler. Yeni faktörlere ve değişen koşullara ayak uydurabilirler. Planlama ve uzun hazırlık gerektiren görevlerde daha az başarı gösterirler. Bu tür durumlarda, ESTP’ ler için tipik olan doğaçlama yeteneklerini kullanarak günü kurtarmaya çalışırlar. Bununla birlikte, planlama konusundaki problemleri ve düzensiz çalışma alışkanlıkları, her türlü fırsatı kaybetme ve hayatları boyunca karşılarına çıkan sayısız şansı değerlendirememelerine neden olur.  ESTP’ ler, bir işi yönetebileceklerinden fazlası ile emin olma eğilimindedirler ve genellikle yaptıkları işi küçümserler. Bu nedenle, görevleri için yeterli zamanı ayırmaz ve başlamayı ertelerler. Sonuç olarak, meslektaşlarını, yakınlarını ve sevdiklerini stresli deneyimlerden geçirirler. Planlama ve organizasyon, güçlü yönleri arasında değildir, ancak küçük bir çabayla bile, bu becerileri önemli ölçüde geliştirebilecek kapasitededirler.


Dışarıdan Nasıl Görünürler?

Diğer insanlar ESTP’ leri şefkatli, spontan ve samimi olarak görürler. Genel olarak, enerjik, aktif, pratik ve son derece açık sözlüler. Genellikle iyi vakit geçirmek söz konusu olduğunda görüşebilecek değil,  aynı zamanda herhangi bir zor durumda güvenebilecek kişiler olarak da görülürler. İyi planlama ve mantıklı organizasyon gerektiren görevlerde başarılı olmaları çok nadiren görülür. Çoğu zaman kaotik olmasalar da düzensiz olmakla ünlüler. Başkalarına fedakarca koşan, manevi dünyaya odaklanmış kişiler, ESTP’ leri, kariyer ve maddi dünyaya odaklı, yüzeysel insanlar olarak görürler. Buna karşılık, ESTP’ ler soyut teoriler veya kavramlardan etkilenenleri anlamakta zorluk çekerler. Duygusal roman hayranları, arabesk filmler ve pembe dizler de onlar için şaşkınlık kaynağıdır.


Sosyal İlişkiler ve İletişim

ESTP’ ler düşüncelerini yazılı olarak ifade etmekten hoşlanmazlar ve genellikle konuşmayı tercih ederler. Renkli cümlelerle konuşma ve ikna kabiliyetine sahipler. Dinlemekten çok konuşmaya hazır olduklarından, genellikle sabırsızlar. Bu nedenle, konuşmakta oldukları insanların sözlerinin bitmesine izin vermeden, sıklıkla kesebilirler. Ancak, açıklık, iyimserlik ve mizah anlayışları, diğer insanların onları memnuniyetle dinlemelerini sağlar. Aktif yapıları ve coşkuları ile insanları peşlerine takarlar. ESTP’ ler genellikle her türlü faaliyetin kışkırtıcısı ve animatörleridir. Yeni bir girişime girdiklerinde, insanların başarılarına güvenerek inanmalarını sağlama, hem de harekete geçmelerini teşvik etme yetenekleri vardır. Ancak, doğası gereği, bir aktiviteyi başlatmakta, tamamlamaktan daha iyiler. Vaatlerini yerine getirme ve önceki düzenlemelere sadık kalma konusunda çoğu zaman sorun yaşarlar. Ufukta yeni bir durum ortaya çıktığında, daha önce yapmaya başladıkları şeylere duydukları coşku ortadan kalkar. Bu tutum bazen, başlattıkları bir faaliyette kendilerine katılanlara ve başlangıçta taahhütleri ile cesaretlendirdiklerine hayal kırıklığı yaşatacaktır. 

ESTP’ ler insanlara açıktır, bu da onları ulaşılabilir ve anlaşılabilir kılar. Genellikle etraflarındakilerin beğenisini kazanırlar. Yeni bir topluluğa hızla uyum sağlayabilir ve kendilerini buldukları herhangi bir duruma adapte edebilirler. Gerçek bir durum üzerinde espirili yorumlar yapma kabiliyetleri ile eğlenceli hikayeler anlatarak insanlara saatlerce kendilerini keyifle dinletebilirler. Varlıkları, gergin bir atmosferden gerilimi almak için genellikle yeterli olacaktır. İnsan ilişkilerinde akıllarından geçeni konuşma eğilimindeler. Bu durum genellikle kırıcı ya da fazlası ile açık sözlü bir şekilde olabilir. Eleştirel sözleri daha duyarlı ve duygusal olan insanlara zarar verebilir. Çevrelerindekilerin eleştirilerine ve baskılarına karşı vurdumduymaz olan ESTP’ ler, başkalarının kendileri hakkında ne düşündüklerini ve onları nasıl algıladıklarını sormak için zaman harcamazlar. Önemli olduğunu düşündükleri hedeflere ulaşmak için insanları etkileme ve hatta onları manipüle etme yeteneğine sahipler. Onlarla zaman geçiren insanlar için enerji kaynağıdırlar ve onların hayatlarını aydınlatırlar. Ancak daha derin kişiler arası ilişkilerde problemleri vardır. Duygusal sorunlarla başa çıkmakta başarısızlar ve buna zorlandıklarında umutsuz ve kaybolmuş hissederler. Kural olarak, insanlar ile eğlenirken ya da bir problemlerle uğraşırken ilişki kurmayı daha kolay bulurlar. Duygulara dayanan ilişkiler geliştirmek onlara zor gelir. Sonuç olarak, aile ilişkileri onlar için profesyonel ilişkilerden daha zordur. 


Arkadaşlık İlişkileri

Eylem nerede ise, ESTP’ lerin olmak isteyeceği yer orasıdır. Eğlenmeyi severler ve her zaman her türlü 'takım' girişiminin peşinde olurlar. Ayrıca yeni insanlara ve yeni ortamlara uyum sağlama konusunda başarılıdırlar. Çok zaman geçmeden kendilerini evlerinde gibi hissederler. İnsanlar, coşkularını, iyimserliğini ve mizah duygusunu takdir eder ve onlarla birlikte mutlu zaman geçirirler. İnsanlar onları, samimi ve yalın insanlar olarak görülürler. ESTP’ ler, yeni tanışmaları severler. Yeni insanlar tanıdıklar için mutlu olurlar. Bu nedenle arkadaşlar konusundaki önceliklerini çok sık değiştirirler. Kısa bir konuşmadan sonra, insanlar hakkında yargılara varabilirler. Sorunlar, onların duygularını okumaya gelince başlar. Onların düşünmeden hareket ediyor oluşları ve açık sözlülükleri, diğer insanları için kırıcı olabilir. Her şeyden önce mantık ve sağduyuyla yönlendirilirler. Faklı insanlarla vakit geçirmeyi severler. Herkesle görüşmek isterler ancak uzun süre bir masa etrafında oturup sohbet etmek onlar için sıkıcıdır. ESTP’ ler, eylemlere sözlerden daha çok önem veren insanlara en iyi örnektir. Aileleri veya arkadaşları her zaman onların yardımına güvenebileceklerini bilirler. Davranışları, arkadaşlıklarını ve şefkatlerini ifade etme yöntemleridir. 

En iyi ESTJ’ ler, ISTP’ ler, ENTP’ ler ve kendi kişilik tipindeki insanlarla anlaşırlar. En az anlaştıkları kişilik tipleri ise, INFJ’ ler, ENFJ’ ler ve INFP’ lerdir.

pT-Manager’ da uyum sağlayabileceğin yeni arkadaşlar bulabilirsin. 
ÜYE OL


Duygusal İlişkiler

ESTP’ ler dinamik, enerjik, şehvetli insanlardır ve sıkılmaya imkan vermeyecek espri anlayışına sahipler. Bir ortak olarak, ilişkiye canlılık ve enerji getirirler. Hayat bir ESTP ile birlikte eğlenceli olacaktır. Geniş bir özgürlük alanı kurarlar ve kısıtlamaları sıkıcı bulurlar Aynı şekilde hayat ortakları için kısıtlama getirmezler ve onların da özgürlüğüne saygı duyarlar. ESTP’ ler eşlerinin ihtiyaçlarını çok önemserler ve çok destekleyicidirler. Bununla birlikte, ESTP’ ler için eylemler sözlerden daha önemlidir. Bu sebeple eşlerinin duygusal ihtiyaçlarından çok fiziksel ihtiyaçlarına önem verirler. Kendileri duygusal ihtiyaçlar konusunda talepkar olmadıklarından karşılarındaki insanın duygusal ihtiyaçlarını anlamakta zorluk çekerler.  Duygularını gösterme konusunda da güçlük çekerler, ancak çabaladıklarında, bu becerileri zaman içinde geliştirebilirler. Romantik yönelimli eşler, ESTP eşlerinin övgü, sevgi ve hoşgörü eksikliğinden zarar görebilirler ve ESTP’ lerin eleştirel açıklamaları ve kaba şakaları nedeniyle de acı çekebilirler. 

Genel olarak, ESTP’ ler duygu ve ilişkiler hakkında konuşmaktan hoşlanmazlar. Bu tarz tartışmaları sadece yorucu değil aynı zamanda gereksiz bulurlar. Onlar için somut bir şeyler yapmak yerine konuşmak zaman kaybıdır. Duyarlı ve duygusal bir ortak için ESTP’ lerin konuşmaları sığ ve yüzeysel görünebilir, ayrıca cevapları çok tereddütlü olduğu izlenimi verebilir.  Güçlü ve yeni bir durum ESTP’ nin ilgisini o kadar sert perçinler ki, en son ve yeniye odaklandıklarında, önceki konular akıllarından çıkar. Çözülmemiş bir sorun ya da keşfedilmemiş bir bulmacaya odaklanmalarını engelleyebilecek çok az şey vardır. Bu nedenle daha önceki vaatlerini yerine getirmekte sorun yaşarlar. Bu bazen, eşlerinde, özellikle ESTP’ lerin coşkusunu paylaşmadıklarında ya da şu anda onları çeken şeyin özünü anlamadıklarında, hayal kırıklığı yaratır. ESTP’ ler şu an için yaşamaktadır, bu yüzden “ölüm bizi ayırana kadar birlikteyiz’’ yemini kendileri için önemli bir zorluk teşkil edebilir. Onların doğası, bu tür konuları günlük olarak yeniden alınan kararlar olarak görmektir. Bir ESTP ile yaşamak, spontanlıkları ve değişim sevgileri nedeni ile eğlenceli ve macera dolu olabilir ancak aynı özellikler ilişkinin istikrarı için tehdit oluşturabilir. Onların yeni tanıdıklarına karşı sürekli ilgileri ve flört etme eğilimleri de potansiyel tehlikelerdendir.

Bir ESTP’ nin yaşam ortağı için doğal adaylar, kendi kişilik tiplerindeki insanlar ile  ESTJ’ ler, ISTP’ ler ve ISTJ’ lerdir.


Çocuklarla İlişkiler

ESTP’ ler çocuklarına bağımsız insanlar olarak davranır, görüşlerini dinler ve değer verirler. Haklı olduklarını kabul eder, hatta onlardan öğrendiklerini düşünürler.  Çocuklarını dünyayı keşfetmeye ve boş zamanlarını aktif olarak kullanmaya teşvik ederler. Ebeveynlikte ortak davranışı tercih ederler. Çocuklarına karşı akıl hocalarından çok arkadaş gibidirler. Çocuklarıyla birlikte soruların cevaplarını arayarak onlarla birlikte dünyayı keşfederler. Her şeyi bilen bir ebeveyn görüntüsü sergilemek yerine, bir konuda bilgilerinin olmadığını itiraf etmekten çekinmezler. Genel olarak, hoşgörülü, samimi ve anlayışlıdırlar. Ancak bazen itici ve sabırsız olabilirler. Tutarsız davranışlar sergileyebilirler. Diğer ebeveyn daha tutarlı ve disiplinli değilse, çocukları güvenlik ve istikrar duygusundan yoksun kalmakla birlikte yaşama hakim olan açık kurallardan da yoksun olabilirler. Çoğu zaman, çocuklarını disipline etmekte sorun yaşarlar ve görevi eşlerine bırakmayı tercih ederler. Diğer yandan, onlarla oyun oynamayı ve eğlenmeyi severler. Onlar da bu durumdan en az çocuklar kadar keyif alırlar. Hatta bazen kendilerini oyun ve eğlenceye o kadar kaptırabilirler ki, diğer tüm sorumluluklarını unutabilirler.  Aynı şekilde başka bir etkinliğe kendilerini kaptırdıklarında, bu defa çocuklarını unutabilirler. 

Çocukları genellikle, ebeveynlerine oyun ve eğlence konusunda ulaşabilirken, diğer konularda ulaşamamalarının nedenini anlaşılmaz bulurlar. Ebeveyn-çocuk ilişkilerinde sorunların bir başka nedeni de ESTP’ lerin duyguları okuma ve ifade etmedeki zorluklarıdır. ESTP’ ler çocuklarını sevgi ve şevkatle saran ebeveynler değildir. Sevgilerini gösterme konusundaki doğal modları, özellikle pratik bir alanda onların ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara yardımcı olmaktır. Çocukları bir sorunla karşı karşıya kaldıklarında, hiç düşünmeden yardım için harekete geçme yeteneğine sahiplerdir ve ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Örneğin, okulda meydana gelen herhangi bir problemi duyduklarında, yalnızca ilk müdahale edenler değil, aynı zamanda diğer ebeveynleri de harekete geçirenler olacaklardır.

Çocukları yetişkin olduklarında, ebeveynlerine onlara çok fazla özgürlük sağladıkları, dünyayı keşfetmek konusundaki teşvikleri ve zor durumlarda yanlarında oldukları için minnettardırlar. Aynı zamanda birlikte yaşadıkları çılgın eğlenceleri de memnuniyetle hatırlarlar.  


İş ve Kariyer Yolları

ESTP’ ler rutin ve tekrarlayan durumlara katlanamazlar. Monoton ve tekrarlayan bir iş yerinde çalışmak zorunda kaldıklarında, oraya çeşitlilik ve çekicilik getirmek için ellerinden geleni yapacaklardır.  Masada ya da patronun gözünün önünde geçirilen bir hayattan kaçabilmek için bilinçli bir şekilde kendilerinin iş yeri dışında olmalarını sağlayacakları, müşteriler ile görüşmeler, toplantılar, seyahatler vb işleri seçerler.  Doğuştan gelen hareketlilikleri, girişimcilikleri, riskten hoşlanma ve bağımsızlığa duyulan istekleri, ESTP’ leri kendi işlerini kurmaya teşvik eder. Bir çok ESTP’ nin başarılı girişimciler olduğuna şahit oluruz.


İş Hayatındaki Tutum

Kural olarak, ESTP’ ler iyi planlama, mantıklı organizasyon ve metodik uygulama yerine, kendiliğindenlik ve hızlı tepki gerektiren işlerde daha iyidirler. Denetim veya yönetim pozisyonlarında bulunduklarında, tüm rutin görevlerini atayabilecekleri asistan veya sekreterlerin güçlü desteğine ihtiyaçları vardır. Duyguların büyük bir rol oynadığı sorunlar da onların tökezlediği bir konudur. Sezgi ve empati gerektiren ve insan duygularını okumalarını gerektiren alanlara girdiklerinde, kendilerini çok belirsiz bir ortamda hissedecekler ve bu tür durumlardan kaçınmak için ellerinden geleni yapacaklardır.

ESTP’ ler için, iyi bir patron, astları için genel kuralları belirledikten sonra işin sorumluluğunu onlara bırakan patrondur. Bir grubun parçası olarak çalışmaktan, iyimserlik ve coşkuyla sorunlara pratik bir yaklaşım sergilemekten mutlular. ESTP’ ler doğal ilham kaynağı ve girişimcilerdir ve genellikle işe ilk girenler olurlar, başkaları onları takip eder.  Onların coşkusu, enerjisi ve bağlılığı etrafındakiler için olumlu bir ilham kaynağı ve motive edici bir güçtür. Kendileri gibi açık, samimi ve spontan insanları severler. Mizah duygusu ve hayattan zevk alma yetenekleri olan insanlarla mutlu bir şekilde çalışabilirler. ESTP’ ler, kendi hayatları için sorumluluk almayan veya dünyayı kasvetli tonlarda gören insanlarla işbirliği yapmak zorunda kaldıklarında acı çekerler. Aylarını bir sorun üzerinde düşünmekle geçirip tek bir pratik adım atmayan insanları anlamakta zorluk çekerler. ESTP’ ler için, teorik tartışmalar sadece inanılmaz derecede yorucu değil, aynı zamanda verimsizdir, zaman ve enerji israfı anlamına gelir. Buna karşılık, etrafındakiler tarafından onların eylemleri aceleci, düşüncesizce, erken ve kaotik olarak algılanabilirler.


Ast Üst İlişkileri

ESTP’ ler hareketin ve çeşitliliğin olduğu yerde mutlu olurlar. Hareketliliğe ve uygulamaya değer verirle. Astlarına görevlerini yerine getirirken özgürlük sağlarlar. Sıkı denetim ve sürekli kontrol gerektiren işlerde çok kötüdürler ve bitirme tarihleri net olan işlerden, katı hiyerarşik yapılardan ve bürokratik prosedürlerden hoşlanmazlar. Haklı olduklarına ikna olduklarında, kendileri için önemli olan bir hedefi başardıkları sürece, var olan talimatları veya düzenlemeleri bilinçli olarak görmezden gelirler.


Meslekler

Kişilik profilimiz ve doğal tercihlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak, profesyonel kariyerimizde en uygun yolu seçmemiz için bize paha biçilmez bir yardım sunar. ENFJ’ ler bir dizi alanda mükemmel şekilde çalışabiliyorlarsa da kişilik tipleri doğal olarak onları aşağıdaki alanlara ve mesleklere yönlendirir: 

Oyuncu

Animatör

Terörle Mücadele

Koruma

İnşaat Sektörü

Kriz yönetimi

Sürücü

Elektrik- elektronik

Girişimci

Emlakçı

Finans danışmanı

İtfaiye

Sigorta acentası

Cankurtaran

Çilingir

Lojistik

Metal işçisi

Fotoğrafçı

Fizyoterapist

Polis memuru

Radyo sunucusu

Satış danışmanı

Satış Temsilcisi

Güvenlik görevlisi

Asker

Sporcu

Televizyon sunucusu

Tur rehberi

Turist / Tatil Köyü Temsilcisi

Spor Antrenörü

Seyahat acentesi


Güçlü Yönler

ESTP’ ler, açık, iyimser ve başkalarıyla iletişim kurmak konusunda beceriklilerdir. Kin tutmazlar, diğer insanları da kendilerini de affedebilirler. Andan zevk alırlar ve geçmiş hataların düşünceleriyle kendilerine işkence yapmazlar. Muhteşem hafızaya sahip, mükemmel gözlemcilerdir. Sıra dışı rahatlıkları ve spontanlıkları ile tanınırlar.  Değişimi kolay bulurlar ve kolay bir şekilde yeni koşullara adapte olabilirler. Olağandışı mantıklı ve rasyonel olan pratik problemlerle uğraşmaktan hoşlanırlar ve çözülemez denilen görevlerden korkmazlar.

Bir durumu hızlı bir şekilde algılama ve doğaçlama yetenekleri ile sorunlara ve değişen koşullara ortaya çıkar çıkmaz uygun şekilde cevap verme becerisine sahiptirler. Verimli, girişimci ve enerjikler. Çatışma durumları ile iyi bir şekilde baş ederler. Eleştirilere karşı duyarsızlar ve belirli bir eylemde bulunmaları gerektiğine ikna olduklarında, başkalarının görüş ve düşüncelerine bakmaksızın bunu yapabilirler. Onları vazgeçirmek zordur. Doğası gereği, cesur ve riskten korkmayan ESTP’ ler, başkalarına, teşebbüslerinin başarılı olacağına dair coşkuları ve inançlarını aşılarlar. Her türlü aktiviteyi başarı ile başlatır ve diğerlerini çalışmaya motive ederler. Tüm enerjilerini kendileri için önemli olan bir işe harcayabilirler ve rahatlamak konusunda da iyidirler. Kural olarak, dinleyicilerini renkli sözcükler ile esprili ve etkileyici bir şekilde sundukları konuşmaları ile tutan mükemmel sözlü iletişimcilerdir. Ayrıca ikna etme kabiliyetine sahipler.


Zayıf Yönler

ESTP’ lerin öncelikleri tanımlamak, metodik ve sistematik olarak çalışmakla ilgili sorunları vardır. Düşünmeden davranmaya eğilimliler. Faaliyetleri genellikle acil sorunlara ve zorluklara yönelik tepkilerdir. Planlı bir eylemin içinde olmaları nadiren görülür. Ana odaklandıklarından, gelecekteki fırsatları ve tehditleri tanımlayamamanın yanı sıra, eylemlerinin sonuçlarını ve diğer insanlar üzerindeki etkilerini de öngörmekte zorlanırlar. Kolayca dikkatleri dağılır. Dikkatlerini çeken yeni bir şey olduğunda,  daha önce yapmaya başladıkları şeylere duydukları coşku ortadan kalkar ve sonuç olarak vaatlerini yerine getirme ve olayları sonuna kadar görme konusunda problemler yaşarlar. Kötü planlama ve zaman yönetimi becerileri nedeniyle bazen görevlerini uygun şekilde organize etmekte başarısız olurlar. Bunun sonucunda da genellikle son teslim tarihlerini kaçırırlar.

ESTP’ ler, tek başlarına çalışmalarını gerektiren ve büyük miktarlarda doküman okumak veya ayrıntılı bir eylem planı hazırlamak gibi uzun hazırlık gerektiren görevlerle başa çıkmakta zorlanırlar. Genel olarak, rutin işler ve tekrarlayan aktiviteler söz konusu olduğunda sorun yaşarlar. Soyut düşünmeyi veya gelecek üzerinde düşünmeyi gerektiren herhangi bir şey de onlar için problem olacaktır. Doğaları gereği sabırsızlar, çabuk sıkılırlar ve risk almaya eğilimler. Kendilerine güvenmeleri genellikle başarılı olmalarına yardımcı olur; ancak, zaman zaman yeteneklerini abartmaları veya bir sorunun ciddiyetini küçümsemeleri başarısız sonuçlara yol açabilir. Sosyal alandaki kişilerarası mükemmel ilişkilerine rağmen, ESTP’ ler hem başkalarının duygularını hem de kendi duygularını okumakta ve kendilerini ifade etmekte zorlanırlar. Diğer insanlara açık ya da eleştirel sözleriyle zarar verebilirler. Kendileri sözlerinin etkisinden tamamen habersizlerdir.

ÜYE OL
VİDEOLARA GÖZ AT
GELİŞİM PAKETLERİNE GÖZ AT