INFP KİŞİLİK TİPİ

Bir Bakışta INFP

Yaşam Sloganları: Farklı bir şekilde yaşayabiliriz! 

INFP’ ler, hassas, sadık ve yaratıcı insanlardır. Sahip oldukları değerlere uygun olarak yaşamak onlar için büyük önem taşır. Maneviyata ilgi gösterirler ve yaşamın gizemleri üzerinde derin düşünceleri vardır. Dünyanın sorunlarına sarılmış ve diğer insanların ihtiyaçlarına açık insanlardır. Uyum ve dengeye önem verirler. Romantiklerdir. Sevgilerini gösterebilirler ve aynı zamanda kendilerine sıcaklık ve şefkat gösterilmesini de beklerler. Diğer insanların duygularını ve düşüncelerini okuma yetenekleriyle, sağlıklı, derin ve kalıcı ilişkiler kurarlar. Çatışma durumlarından rahatsız olurlar. Ayrıca stres ve eleştiri onlarda rahatsızlık yaratır.


INFP’ lerin Dört Temel Eğilimi

Yaşam enerjilerini iç dünyadan alırlar

Sezgileri ile bilgi toplarlar

Hisleri ile karar alırlar

Anlık kararlar ile spontan yaşamayı tercih ederler.


Güçlü Yönleri: 

İdealistler

Çok şefkatliler

Enerjikler

Açık fikirliler

Esnekler

Yaratıcılar

Uyumlular

İşbirliğine değer verirler

Çok çalışkanlar


Zayıf Yönleri: 

Bazen çok fazla idealistler

Pratik değiller

Kendilerini ihmal ederler

Eleştirilere karşı çok hassaslar

Anlaşılması zorlar

Malumatla uğraşmayı sevmezler


INFP’ ler için 3 öneri:

Kısacası, idealistler, hassas, sadık ve yaratıcı insanlardır. Sahip oldukları değerlere uygun olarak yaşamak onlar için büyük önem taşır. Maneviyata ilgi gösterirler ve yaşamın gizemleri üzerinde derin düşünceleri vardır. Dünyanın sorunlarına sarılmış ve diğer insanların ihtiyaçlarına açık insanlardır. Uyum ve dengeye önem verirler. Romantik insanlardır. Sevgilerini gösterebilirler ve aynı zamanda kendilerine sıcaklık ve şefkat gösterilmesini de beklerler. Diğer insanların duygularını ve düşüncelerini okuma yetenekleriyle, sağlıklı, derin ve kalıcı ilişkiler kurarlar. Çatışma durumlarından rahatsız olurlar. Ayrıca stres ve eleştiri onlarda rahatsızlık yaratır.


Genel Karakter Özellikleri

INFP’ ler iç dünyası zengin insanlardır. İnsan davranışlarını anlamak konusunda büyük bir istekleri vardır. Dışarıdan, mesafeli insanlar olduklarını izlenimi verseler de aslında insanların sorunları ile samimi bir şekilde ilgilenme yeteneğine sahipler. INFP’ ler, uyumu sağlamak, barışı aramak ve çatışmaları hafifletmek için çalışırlar. Yaşamlarını yönlendirirken, onlar için büyük önem taşıyan ideallerini takip ederler. Hayattaki amaçları nadiren çoğunluğun hedefleriyle örtüşür. Maddi mallar, güç, otorite ve nüfuz onları ilgilendirmez. İddia ettikleri değerler görmezden gelindiğinde, INFP’ ler bazen izolasyon veya yabancılaşma hissine sahip olabilirler. İdeallerine bağlı kalmak onlar için pahalıya mal olsa bile ideallerini asla terk etmezler. Onlar için, kendileri olmaktan başka seçenek yoktur.  Onların gözünde, değerlerine zıt olarak yaşanan bir yaşam, anlamsız bir yaşamdır.

INFP’ lerin sürekli mükemmellik arayışları ve yaşamlarını organize etmek için hayatlarının belirli yönlerine düzen getirme mücadeleleri,  onlar için hayal kırıklığı kaynağıdır. Stresle başa çıkmakta zorlanırlar. Stres onların kendi güçlerine olan inancını yitirmelerine neden olur ve bir karar konuda karar vermelerini zorlaştırır ya da düşüncesizce kötü niyetli eylemlerde bulunmalarına neden olur. Fiziksel aktiviteler, genellikle boş zamanlarını geçirmek için en sevdikleri yoldur.


Dışarıdan Nasıl Görünürler?

Diğer insanlar INFP’ leri alçakgönüllü, nazik ve daima yardım eli sunmaya hazır insanlar olarak algılarlar. Utangaç, uzak ve kararsız olma izlenimini verebilirler. Genellikle bir dizi girişime giren, ancak sonuna kadar götüremeyen insanlar olarak tanınırlar. Öte yandan en önemli ihtiyaçları insanların saygısını kazanmaktır. INFP sakinliği ile üne sahiptir. Dünyanın sorunlarına aşırı derece sarıldıkları ve adaletsizliğe karşı oldukça duyarlı oldukları için iç huzuruna kavuşmaları neredeyse imkansızdır. Her insanın mutlu olma ve kendi olma hakkında sahip olduğu, barış ve düzen dolu bir dünya hayaline inanırlar. Onlar için ideallerine sadık kalmak çok değerlidir. Kendi değer sistemlerine uymayan bir şey yapmak onlarda suçluluk duygusu yaratır.

INFP’ ler nadiren dış görünüşlere çok fazla dikkat ederler ve moda dünyasındaki son trendlerin onlar için en ufak bir cazibesi yoktur. İnsanlara kaotik ve güvenilmez olma izlenimi verebilirler. Bununla birlikte, yaşamlarını ve sorumluluklarını son derece ciddiye alırlar. Kendilerine karşı fazlasıyla talepkardırlar ve kendilerini geliştirmek konusunda isteklidirler. Bununla birlikte, hayatlarını vizyonlarına o kadar adarlar ki, günlük rutin faaliyetlerini tamamen ihmal edebilirler; Masaları düzensiz bir şekilde bırakılır, atık kutuları taşar, arabaları yıkanmaz. 


Algılama ve Düşünme Biçimi

INFP’ ler, dünyanın güzelliğinden zevk alırlar ve dünya onlar için şaşırtıcı derecede büyüleyicidir. Her yerde iyiliği ve güzelliği görme kabiliyetine sahiptirler. Dünyaya ve insanlara hayrandırlar. Bakışları geleceğe dönüktür ve kendilerini geliştirmek için güçlü dürtüleri vardır. Yaşamın gizemlerine dokunma ve anlamlarını keşfetme sevgileriyle, maddi kaygılara çok az önem verirler. En zorlayıcı ihtiyaçları yaşamın anlamını keşfetmektir. INFP’ ler manevi dünyada yaşarlar. Belli bir inanca sahip olmamak onlar için bir boşluk hissi, bir şeyin eksik olduğu hissi demektir. INFP’ ler, gerçekliği değiştirme ve diğer insanlara yardım etme konusundaki içsel arzularıyla, boş zamanlarını çoğu zaman hayır kurumlarında gönüllü olarak çalışmak gibi sosyal yönelimli faaliyetlere ayırırlar. Aslında, mesleklerine bakılmaksızın, başkalarına yardım sağlama konusunda profesyonel olarak meşgul olmasalar da mutlaka buna vakit ayırırlar. Arkadaşlarına yardım etmek konusunda zaman sınırları yoktur. Tanımladıkları hedeflere ulaşmak için çaba harcarlar. Herhangi bir yeni bilgiyi kendi iç veri tabanlarına almadan önce, kendi değer sistemlerinin filtrelerinden geçirirler. Bu, onlar için bilginin, yaşamın anlamını aramaya, dünyayı değiştirmeye veya başkalarına yardım etmeye yardımcı olup olmayacağını değerlendirmenin bir yoludur. Yeni bilgileri, daha önce öğrendikleri ve deneyimledikleri ile birleştirirler ve sezgilerine büyük bir güven duyarlar.

INFP’ ler, karar verirken kalplerinin sesini akıllarının sesinden daha fazla dinlerler. Önemli meseleler hakkında karar verirken, bu kararın kendi yaşamlarını ve diğer insanların yaşamlarını nasıl etkileyeceğini dikkate alırlar. Tamamen mantıklı olan fikirlere değer vermezler, sadece gerçekler temelinde yapılan değerlendirmelere güvenmezler. Bir karar vermeden önce, uzun uzadıya düşünürler. Her insanın bireyselliğine ve bağımsızlığına saygı duyarlar. Dolayısıyla, başkalarının hayatlarına kısıtlama getirmezler. Aynı şekilde başkaları tarafından kısıtlanmaktan da hoşlanmazlar. 

INFP’ ler, yeni fikirlere açık ve son derece esnek insanlardır. Bir grubun parçası olduklarında, kararları başkalarının vermesine izin vereceklerdir. Bu durum diğerleri tarafından kayıtsız oldukları şekilde algılanabilir. Bununla birlikte, bir kararın değerlerine aykırı olacağını düşünüyorlarsa, aniden eyleme geçme, kararlı bir şekilde protesto etme ve hatta önemli olduğunu düşündükleri şeyleri savunmak için mücadele etme kabiliyetine sahipler. Kendilerini sosyal olarak kabul edilen ortamlara dahil etmek bazen INFP’ ler için bir problem olabilir. Ayrıca kendi dünya görüşlerine uygun bilgilere odaklanma ve buna karşı çıkan verileri dışlama veya yok sayma eğilimi gösterirler. Son derece özel savunma mekanizmalarını kullandıklarında, kendi dünyalarına gittikçe daha fazla saplanabilirler ve sorunlara daha geniş bir perspektiften bakma yeteneklerini kaybedebilirler. Bu durum, başkalarıyla ilişkilerini olumsuz yönde etkileyerek kendine özgü bir tecrit biçimine yol açabilir.


Sosyal İlişkiler ve İletişim

INFP’ ler insanların duygu ve düşüncelerini anlayabilirler. Sadık ve güvenilir arkadaşlar, çok iyi dinleyicilerdir. Diğer insanlara yardım etmeyi severler ve sık sık başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koyarlar. Kendileri hakkında bilgi vermeyi sevmezler. Zaman zaman kendilerine en yakın olanlar bile onların içinde olup bitenleri çözmekte zorlanırlar. INFP’ ler, diğer insanların kendimizi daha iyi tanımamıza yardımcı olduklarına inanırlar. Sevdikleriyle sağlıklı ilişkiler yürütmek onlar için çok önemlidir; onlarsız, mutlu olamazlar ve hayattan zevk alamazlar. İlişkilerinde özel semboller ve işaretler ile muazzam bir atmosfer oluştururlar, özel davranış biçimlerine de büyük önem verirler. Biri bir defa kurallara aykırı davranırsa, bu davranışının süreklilik göstereceğine inanırlar. Sık sık iyi insanları idealize etme ve kötülük yapanları şeytanlaştırma eğilimi gösterirler - dünyaları genellikle siyah veya beyaz kadar nettir-.

Kural olarak, INFP’ ler kelimeleri kullanırken tutumlular. Söylemeleri gereken bir şey olduğunda konuşurlar ve kendileri hakkında konuşmaktan hoşlanmazlar. Öte yandan, karmaşık kavramları basit ve anlaşılır bir şekilde tanımlama yeteneğine sahipler. Renkli karşılaştırmalar ve metaforlar kullanırlar. Kelimelerin muazzam gücünün ve başkaları üzerindeki potansiyel etkisinin farkındalar. 

INFP’ ler küçük bir insan grubu ile derin konuşmalar yapmayı severler. Boşa gevezelik yapmak, dedikodu yapmak ve hava durumu hakkında görüş alışverişinde bulunmak onlar için hiçbir şey ifade etmez. Kalabalıkları sevmezler ve toplum önünde konuşmak konusunda isteksizler. Yazı dilinde kelimeyi ustaca ele alırlar. Ayrıca satırlar arasını okuma konusunda da ustalar. Kısa bir konuşmadan sonra yeni tanıdıkları bir insan hakkında çok şey söyleyebilirler, genellikle yanılırlar. INFP’ lerin güçlü empati yetenekleri sayesinde, diğer insanlar, onlarla konuştuklarında, kendi düşüncelerini ve duygularını daha iyi ifade edebildiklerine inanırlar. Başkalarına yardım ederken, sorunları analiz etmek ve suçun nerede olduğunu belirlemek gibi mantıklı ve rasyonel yollarla sorunları çözme girişiminde bulunmazlar. Bunun yerine, durumu hisleri ile analiz eder, inceler ve olumsuz duyguları yok etmek, anlaşmazlıkları gidermek, uzlaşmaya çalışmak için bir yol bulmaya çalışırlar.


Arkadaşlık İlişkileri

INFP’ ler arkadaş edinmekte zorlanırlar ancak, kurdukları bağlar derin ve kalıcıdır. Başkalarına karşı büyük bir sıcaklık sergilerler. İnsanların duygularına ve ihtiyaçlarına karşı son derece hassaslar, kendilerini onların sorumluluklarını üstlenmiş gibi hissederler. İdeal ilişkiler onlar için çok büyük önem taşır ve ilişkileri için çok büyük çaba harcayabilirler. Birine zarar verebilecek çatışmalardan ve anlaşılmaz görüşmelerden kaçınmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Arkadaşlıklarına olan sadakatleri ve bağlılıkları uzun süre ayrı kalsalar da güçlü kalır. Genel olarak, birkaç arkadaşları vardır ve onları her zaman desteklemeye ve etraflarını sevgiyle sarmaya hazırlardır.  Derin, gerçek bağlara değer verirler. Dostlukları genellikle bir ömür boyu sürer. 

INFP’ ler en iyi INFJ’ ler, ENFP’ ler, ISFP’ ler ve kendi kişilik tipindeki insanlar ile anlaşırlar. En az anlaşabildikleri kişilik tipleri ise; ESTJ’ ler, ISTJ’ ler ve ESTP’ lerdir.

pT-Manager’ da uyum sağlayabileceğin yeni arkadaşlar bulabilirsin. 
ÜYE OL


Duygusal İlişkiler

INFP’ ler evlilik için ideal insanlardır. İlişkileri olağanüstü derecede kalıcıdır. Tek kalmayı tercih etmeleri diğer kişilik tiplerine göre daha az olasıdır.  Doğaları gereği, son derece romantik ve olağanüstü derecede sadıklar. Aile, yaşamlarındaki en önemli şeylerden biridir; ideal, uyumlu ve romantik ilişkilerin hayalini kurarlar. Bu beklentilerini gerçek kılmak için mücadele ederler. Ortaklarına olağanüstü saygı, hayranlık ve güven verirler. Onları iltifatları ile besler ve büyük bir sıcaklık gösterirler. Kendileri de yakınlık ve şefkate derin bir ihtiyaç duyarlar. Bununla birlikte, maddiyata değer vermezler ve kıskanç değiller. Asla kendi düşüncelerini eşlerine empoze etmezler, onları sınırlamazlar veya bir bağımlılık yaratmaya çalışmazlar. İlişkilerinde çatışmaları hafifletmek ve rahatsız edici konulardan kaçınmak için ellerinden geleni yaparlar. Problemlerle ilgili sessiz kalmayı tercih ederler. Kişisel olarak herhangi bir eleştirel sözcüğü kaldıramazlar, hatta küçük bir yorum veya şaka onlara muazzam ağır gelebilir. İnsanlar bu tutumlarını aşırı bulabilirler ancak INFP’ ler eleştiriye karşı gerçekten oldukça düşük bir tolerans eşiğine sahipler ve bu yüzden kolayca incinebilirler. 

Bir INFP’ nin hayat partneri için doğal adaylar, kendi kişilik tipindeki insanlar ile, INFJ’ ler, ENFP’ ler ve ENFJ’ lerdir.


Çocuklarla İlişkiler

INFP’ ler, ebeveyn sorumluluklarını çok ciddiye alırlar. Çocuklarına arkadaşlık, güvenli bir ortam ve sıcak yürekli bir atmosfer sağlayarak, onlara büyük bir şefkat gösterirler ve övgüler yağdırırlar. Çocuklarına olağanüstü derecede bağlı ve sevgi doludurlar. Durum ne olursa olsun yavrularını korurlar ve desteklerler. Çocukları ile olan ilişkilerinde, eleştiriler ve disiplin yerine olumlu teşvik ve ödüllendirmeyi tercih ederler. Bununla birlikte kendi ilkeleri çocuklarının davranışlarıyla çatıştığında radikal yollara başvurabilirler. Buna rağmen, disiplinle ilgili konuları eşlerine bırakmaya istekli değiller. INFP’ ler, çocuklarının bireyselliklerine saygı duyarlar ve onları kısıtlamazlar. Aile kararlarında yer almalarına izin verirler ve fikirlerine saygı duyarlar. Ancak, INFP’ ler tarafından yetiştirilen çocuklar, dünyayı yöneten kurallar konusunda bazen netlikten yoksun kalabilirler. Bununla birlikte, hiçbir zaman sıcaklık, destek ve güven konusunda yoksunluk hissetmezler. Yetişkin bir birey olduklarında ebeveynlerinde en saygı duydukları şey de bu olacaktır. 


İş Hayatındaki Tutum

INFP’ ler, bireysel ve bağımsız bir şekilde çalışmaktan mutlu olurlar. Bununla birlikte gerekli durumda ekip çalışmasına da uyum sağlayabilirler. Yeni durumlara uyum sağlamada zorluk çekmezler, değişimle iyi başa çıkabilir ve yeni fikirlere açıktırlar. Ancak, özel alanlara ihtiyaç duyarlar ve birisi onu istila ettiğinde ya da dahil olmaya çalıştığında rahatsızlık duyarlar. Grubun bir parçası olarak çalıştıklarında, diğer çalışanlara destek veren ve ekibin girişimlerinde başarılı olmalarına yardımcı olan dostane bir atmosfere katkıda bulunurlar. Kural olarak, demokratik karar verme ilkelerini destekler ve cesaretlendirme ve ikna etmenin eleştiri ya da baskıdan daha fazla işe yarayacağına inanırlar. Takım içindeki çatışmalardan kaçınmak için ellerinden geleni yaparlar ve meslektaşlarını eleştirmekten kaçınırlar. Bir mesaj iletmeye çalıştıklarında o kadar dikkatli ve diplomatik davranırlar ki, karşı tarafa niyetlerini açıklamakta zorlanırlar.

INFP’ ler için en uygun ortam, inançlarına göre ilerleyebilecekleri ve inandıkları hedeflere ulaşabilecekleri ortamdır. Çalışanlarının bireyselliğini kabul eden ve bağımsızlık sağlayan şirketlerde kendilerini mutlu hissederler. Ancak personelin faaliyetlerinin katı prosedürlerle sınırlandırıldığı bürokratik bir ortamda kendilerini boğulmuş hissedebilirler. Rutin ve tekrarlayan görevlerde zorlanırlar. Sosyal kurumlarda veya akademik bir ortamda çalışmaktan mutlu olurlar ve tekdüze hizmetler için uygun değillerdir.

Ayrıca yönetim veya evrak işi sevmezler, saf mantık ve gerçekler temelinde çalışmalarını gerektiren işleri yapmaktan mutluluk duymazlar. Zamanlarını yönetmek ve kendilerini organize etmek de onlar için sorunlu alanlardandır. Bu eksikliklerin farkında olarak, hayatlarının çeşitli yönlerini düzene koymak için çaba harcarlar. Normalde bu girişimlerini belirli düzeydeki sonuçlara rağmen tekrar tekrar yenilemek zorunda kalırlar.


İş ve Kariyer Yolları

INFP’ ler çok çeşitli görevleri gerçekleştirme yeteneğine sahipler. Ancak, her iş onları aynı şekilde tatmin etmez ve kişisel inançlarına uygun işlerde daha mutlu olurlar. Genel olarak INFP’ ler, yaratma eyleminden muazzam bir keyif alan, özgün ve yaratıcı insanlardır. Bir şeyler üretmek, onlar için çabalarının sonucundan ya da diğer insanların algılarından daha önemlidir. Orijinal olmak için özel bir çaba sarf etmiyor olsalar da dikkat çekici ve özgün insanlar olarak görülürler. Gerçekten de çoğu zaman nasıl algılandıklarının farkında bile değillerdir.

INFP’ ler için iş sadece para kazanmak amacıyla yapılan bir şey değildir. Ne ödül, ne yüksek ücret ne de yüksek bir mevki onlara yaşamın anlamına ulaşmak için yeterli değildir  ve kendileri tarafından algılanan başarı ile aynı anlama gelmez. Onlar derin anlamları olan şeyler yapmak isterler.

INFP’ ler, klişeleşmiş laflara ve tek tip muameleye katlanamazlar. Karmaşık durumların çözümünde başarılıdırlar. Ancak zaman baskısı altında çalışmaktan hoşlanmazlar; değişmez bir son tarih, onlara kendilerini kısıtlanmış hissettirir. 


Ast Üst İlişkileri

INFP’ ler, görevlerine yaratıcı bir yaklaşım sergileyen, ahlaki değerlere önem veren, yönetimi altındaki kişilerden desteklerini esirgemeyeni prosedürler ve son teslim tarihleri konusunda daha az takıntılı olan yöneticilere saygı duyarlar. Aşırı kontrol, yetki ve gücün kötüye kullanılması onları rahatsız eder. Ruhsuz,  bürokrasiye düşkün ve insanların makinedeki çark dişi gibi muamele görmelerine ortam sağlayan, kar ve verimliliğini çalışan yararlarından önde tutan şirketlerde çalışmakta zorlanırlar. 


Meslekler

Kişilik profilimiz ve doğal tercihlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak, profesyonel kariyerimizde en uygun yolu seçmemiz için bize paha biçilmez bir yardım sunar. INFP’ ler bir dizi alanda mükemmel şekilde çalışabiliyorlarsa da kişilik tipleri doğal olarak onları aşağıdaki alanlara ve mesleklere yönlendirir: 

Oyuncu

Danışman

Sanat Yönetmeni

Blogger

Din adamı

Danışman

Editör

İnsan kaynakları

İç Tasarımcı

Gazeteci

Yaşam Koçu

Arabulucu

Medya

Uzman

Müzisyen

Fizyoterapist

Psikiyatrist

Psikolog

Proje Koordinatörü

Yayımcı

Bilim insanı

Dekoratör

Sosyal Aktivist

Sosyal refah

Öğretmen

Akademisyen

Terapist

Çevirmen

Görsel sanatçı

Mesleki Eğitim

Yazar


Güçlü Yönler

INFP’ ler olağanüstü bir sıcaklığa sahipler. Duyarlı ve hassas insanlar olduklarından, diğer insanların ihtiyaçlarını belirleyebilirler. Her türlü adaletsizliğe karşı tepkiseller ve haksızlığa uğramış, kötüye kullanılmış kişiler adına harekete geçmeye hazırlar. Güçlü değerler sistemi, olağanüstü empati yetenekleri ve başkalarının sorunları hakkındaki içten ilgileri, sosyal fayda için hareket etmelerini sağlar. Son derece sadık, güvenilir, derin, istikrarlı ve kalıcı ilişkiler kurabilirler. Aynı zamanda, başkalarına dayatma yapmazlar ya da başkalarını kısıtlamazlar. Aksine, onlara güven duyarlar ve onlara gelişmeleri için alan sağlarlar. Son derece esnek olmaları değişimle başa çıkmalarını kolaylaştırır. Toleranslı olmaları insanları kabul etmeye hazır olmaları, toplumun çoğunluğunun reddettiği kişilere bile dokunmalarını sağlar ve herkesin içindeki olumlu potansiyeli ve iyiyi keşfedebilirler. Empati güçleri ile, diğer insanlara destek vererek, onların kendi güçlerine inanmalarını sağlarlar. Ayrıca başkalarının duygularını ve hislerini algılayabilen mükemmel dinleyicilerdir. İnsanları uzlaştırmak ve ortak noktada buluşturmak konusunda yeteneklidirler. Tarafları istediklerini elde ettiklerine ve başarılı olduklarına ikna edebilirler. Karmaşık teorileri ve kavramları sindirme konusunda güçlük çekmezler. Aynı anda yaratıcı, manevi ve sanatsal deneyimlere açıktırlar. Genellikle sanatsal alanda yeteneklidirler. Ddüşüncelerini özellikle yazılı olarak ifade etmede başarılılardır.


Zayıf Yönler

INFP’ lerin, eleştiriye karşı toleransları çok düşüktür. Özellikle yakınlarının yaptıkları eleştiriler onları olumsuz etkiler. Küçük olumsuz yorumlar veya nazik şakalar bile kendilerine olan inançlarını zedeleyebilir ve onlar için büyük bir acıya neden olabilir. Hatta kritik imalara karşı bile hassaslardır.  Muazzam sadakatleri ve insanlara bağlılıkları, zararlı veya toksik ilişkilere son verme konusunda sık sık sorun yaşamalarına neden olur. Eleştirel görüşlerini ifade etmek de onlar için zordur. Bazen insanları kırmamak için kendi görüşlerini sunmaktan çekinirler. Bir sorunu eleştirel olarak ele almak zorunda kaldıklarında, sık sık o kadar dikkatli davranırlar ki, konuştukları kişi ya da insanlar gerçekte ne söylemeye çalıştıklarını anlamada zorluk çekerler. Çatışma durumlarıyla başarı çıkmakta aşırı derecede zorlanırlar. Böyle bir durumda mantıksız davranmaları ya da hatalı kararlar vermeleri olasıdır. Başkalarının onaylamasına veya olumlu geri dönüşlerine ihtiyaç duyan INFP’ ler soğuk ortamlarda çalışmakta zorlanırlar. Reddedilmek bir tarafa açıkça onaylanmadıklarında bile kendilerini kötü hissederler. Stres karşısında çaresiz kalabilir ve aşırı duygusal dalgalanmalar yaşayabilirler. Dünyadaki kısıtlamaları ve kusurları hesaba katmamaları, fikirlerinin -oldukça yaratıcı olsalar da- gerçek dışı olarak algılanmasına sebep olabilir.  Kendi fikirlerine karşıtlık oluşturan fikir ve görüşleri, kendilerine ve değerlerine karşı bir saldırı olarak görebilirler. Yeni bilgiler söz konusu olduğunda, yalnızca görüşleri ile uyuşuyorsa dikkate almaya meyillilerdir. Onların bakış açılarına uymayan fikirleri tamamen reddedebilir ve yok sayabilirler. Bu yaklaşım bazen kendilerini tecrit etmelerine ve kendilerini iç dünyalarına kapatmalarına yol açabilir.

ÜYE OL
VİDEOLARA GÖZ AT
GELİŞİM PAKETLERİNE GÖZ AT