INTJ KİŞİLİK TİPİ

Bir Bakışta INTJ

Yaşam Sloganı: Ben bunu geliştirebilirim!

INTJ’ ler muazzam bir iç enerji ile bağımsız ve olağanüstü özgüvenliler. Yaratıcı, özgün ve her derde çare bulacak kadar yetenekliler. Başkaları tarafından, kendinden emin, yetenekli aynı zamanda soğuk ve esrarengiz olarak görülürler. Dikkatlerini odakladıkları her ne olursa olsun, her zaman en büyük resme bakarlar, çevrelerindeki dünyayı iyileştirmek ve düzene sokmak her zaman için zorlayıcı bir dürtüleri vardır. Disiplinli, sorumluluk sahibi, eleştirel ve titizler. Onları şaşırtmak da memnun etmek de zordur. Başkalarının duygularını ve hislerini okumak da onlar için oldukça zordur. 


INTJ’ lerin Dört Temel Eğilimi

Yaşam enerjileri iç dünyadan alırlar

Sezgileri ile bilgi toplarlar

Düşünceleri ile karar alırlar

Düzenli ve planlı yaşamayı tercih ederler


Güçlü Yönleri

Hızlılar

Yaratıcılar

Stratejikler

Çok yönlüler

Kendine güvenleri fazla

Bağımsızlar

Kararlılar

Çalışkanlar

Azimliler

Yeni fikirlere açıklar

İlgi alanları çok geniş


Zayıf Yönleri

Kibirliler

Kendilerini beğenmişler

Aşırı mükemmeliyetçiler

Eleştireller

Her şeyi analiz ederler

Duyarsızlar

Sıkı kurallardan nefret ederler

Romantizmden bihaberler


INTJ’ ler için 3 öneri

İnsanların duygularını anlamakta zorlanman, onlar ile olan ilişkilerine zarar verebilir.

Çatışma durumlarında, karşılarındakinin duygu ve hislerini önemsizleştirerek, mantıksal argümanlar ve sağduyuyla sorunu çözmeye çalışman, çoğu zaman sorunu çözümsüz hale getirebilir.

Her şeyi geliştirmek için sürekli çaba göstermen, kendine olan özgüvenin ve her zaman haklı olduğuna dair inancın, çevrendeki insanlara sıkıcı gelebilir.


Genel karakter özellikleri

INTJ’ ler, zengin bir iç dünyası olan, bağımsız, zeki ve yaratıcı insanlar. Onların dünyası, hayaller, fikirler ve düşüncelerle dolu bir dünyadır. Odakları gelecekle ilgilidir ve geriye bakmaktan hoşlanmazlar. Bir problemi derinlemesine analiz ederler, konunun başkaları tarafından algılanamayan yönlerini görebilme yeteneğine sahipler. Genellikle derin ve yüksek derecede bilgili kişiler olarak algılanırlar ve başkalarında da bilgi ve yeteneklere değer verirler.

INTJ' lerin gerçeği geliştirmek, dünyayı düzeltmek ve insanlara yardım etmek konusunda büyük arzuları vardır. Bu arzularını, sadece bir soruna hazır çözümler önererek değil, aynı zamanda, insanları düşündürmek, davranışlarını ya da olaylar bakma biçimlerini değiştirmek konusunda ilham verecek türden sorular sorarak gerçekleştirirler. Bir görevin yapmaya değer olduğuna ikna olduklarında, kendilerini tamamen bu göreve teslim ederler. Meşgul oldukları konu için her ne durumda olursa olsun, tüm zamanlarını, saate bakmaksızın ya da enerjilerini kısmaksızın kullanabilirler; herkesin bu şekilde yapamıyor olmasını da şaşkınlıkla karşılarlar.  

Öte yandan, ikna olmadıkları bir şeye kendilerini tam olarak adamak için mücadele etmeleri gerekir. Genel olarak, dünyayı çeşitli kavramlar doğrultusunda şekillendirilebilir ve düzenlenebilir bir yer olarak görürler. Fikirleri hayata geçirme ve gerçekliğe dönüştürme olasılığı onlara büyük heyecan verir. Genellikle, her türlü etkili, sistemik çözüm ve eylem planlarının arkasındaki akıl olurlar. Bir sistem geliştirip uygulamaya koyulduktan sonra, kendileri yeni çözümlerle ilgilenirken, sistemi devam ettirmek için başkalarına emanet etmekten mutluluk duyarlar.

INTJ’ ler, rahatlama ve stresle başa çıkmada genellikle başarısızlardır. Bunun sonucunda, yoğun baskı altında, kendilerine tamamen yabancı olacak bir şekilde davranmaya başlayabilirler. Dikkatini toplayamamak, aşırı şekilde detaylara odaklanmak, önemsiz şeylere takılmak, mantıksızca aynı şeyleri tekrarlamak – etrafı toparlama, temiz bir yeri tekrar tekrar toplama vb.-  gibi eylemlerde bulunabilirler.


Algılama ve Düşünme Biçimi

Zeki, mantıklı ve tutarlı bir şekilde düşünen INTJ’ ler, etraflarındaki dünyayı yeni kavramlar aramak için izlemekten asla vazgeçmezler ve akıllarında yeni bir fikir kök salınca, zihinleri hemen uygulamaya geçirme yöntemleri bulmak üzerine çalışır. Farklı durumları ve verileri bir araya getirme ve aralarındaki ilişkiyi ortaya çıkarma yetenekleri, bir durumu veya konuyu farklı açılardan tanımlamalarını sağlar. Çevrelerindeki ve değişen koşullardaki değişimleri tespit etmede hızlıdırlar. Herhangi bir durumun veya konunun gelişimine dair çeşitli muhtemel senaryoları, olası sorunları ve tehlikeleri öngörebilirler. Bütün bunlar onları birinci sınıf stratejistler yapar. 

Çevrelerini sürekli araştırmaları ile elde ettikleri yeni verileri, daha önce şekillendirdikleri stratejileri doğrulamak için kullanırlar. Son derece mantıklı ve rasyonel olduklarından, olayları soğukkanlı bir şekilde analiz etmede, nesnel ve tarafsız bir şekilde değerlendirmede çok iyidirler. Sezgileri onların rehberidir ve sezgilerine çok güvenirler. Fikirlerini ve bakış açılarını apaçık ortada olan bir şeyi sunar gibi sunarlar. Genellikle her konuda haklı olduklarını varsayarlar ve çoğu zaman gerçekten de haklıdırlar. Teorik nitelikteki karmaşık problemleri çözme sevgileri göz önüne alındığında, tekrarlayan ve rutin aktiviteleri olağanüstü sıkıcı bulurlar.

Bir problemi bütünüyle görme ve büyük resme bakma yetenekleriyle, INTJ’ ler bir konuyu çeşitli açılardan ve farklı bakış açılarından analiz eder. Ayrıca, önemsiz bilgileri atabilir ve temel veriler üzerinde yoğunlaşabilirler. Konuları mantıksal ve nesnel şekilde analiz edebilirler. Düşünceleri gelecek odaklıdır; Çeşitli olası senaryoları göz önünde bulundururlar ve eylemlerin uzun vadeli sonuçlarını görebilir, eyleme geçmenin veya geçmemenin sonuçları konusunda isabetli varsayımlarda bulunabilirler. Diğer insanlar çoğu zaman onlara ayak uydurmakta zorluk çekerler. Çünkü INTJ’ ler sıklıkla henüz ortaya çıkmamış problemler için bile bir çözüm bulmakla meşguldürler. Ayrıca, bazen başkaları tarafından düpedüz tuhaf olarak nitelendirilen ve böyle bir şey nasıl olabilir dedirten fikirler ortaya atar ve başarı ile uygulamaya alırlar.

Aynı zamanda, son derece esnektirler ve değişen koşullar ile ilgili hiçbir zorluk yaşamazlar. Kafalarında yeni durumları ve koşulları göz önünde bulundurarak, kendilerine sunulan yeni duruma önceki görüşlerini ve fikirlerini rahatlıkla uyarlar ve kullanabilirler.


Dışarıdan Nasıl Görünürler?

Genel olarak, bir karar vermeleri gerektiğinde, INTJ’ ler çeşitli seçenekleri göz önünde bulundurmaya zaman ayırmayı ve olası sonuçlar üzerinde düşünmeyi tercih eder. Çabuk hareket etmelerini gerektiren veya doğaçlama yapmaya zorlayan durumlar, onları alt üst eder. Son derece bağımsızlar. O kadar ki, zaman zaman etraflarına 'uyumsuz' izlenimi bile verebilirler. 

Diğer insanların fikir ve davranışlarının kendi fikir ve davranışları üzerinde neredeyse hiçbir etkisi yoktur. Kararları etraflarındakiler için sık sık bir şok etkisi yaratır. Çünkü ne hakim görüşlere ne de genel olarak baskın olan eğilimlere uymazlar. INTJ’ lerin kararları ve kararlarının sonuçları, başkalarının ne beklediğinden çok, kendi düşünceleri ile ilgilidir.  Kendilerine güvenme duygusu, diğer on beş kişilik tipinden herhangi birinden daha güçlüdür. Maalesef bu durum, insanlar tarafından, kibir veya küçümseme belirtileri olarak yanlış şekilde algılanabilir.


Sosyal İlişkiler ve İletişim

INTJ’ ler, duygularını nadiren gösterirler ve takdirlerini gizlemeyi tercih ederler. Başkalarına karşı ketum ve sert bir insan oldukları izlenimi verirler. Oysa gerçekte, özellikle de sevdiklerine karşı, duyarlı ve şefkatlidirler. Onların görüntüdeki sert muhafazakârlıkları da aslında gerçek değildir. Çünkü aslında yeni olan her şeye çok açıklar ve tüm yaşamlarını aktif olarak, yeni fikirler ve kavramlar aramak için harcarlar. Bununla birlikte, insan ilişkileri onları oldukça zorlar. Başkalarının duygularını ve düşüncelerini okumak zorunda kaldıklarında zorlanırlar, küçük jestlerin önemini fark etmekte başarısız olurlar. Naz yapmak onları soğutur. İnsanların rasyonel ve makul davranmalarını ve düşüncelerini doğrudan ifade etmelerini beklerler. Bir sohbete girdiklerinde, fiziksel temasa ihtiyaç duymazlar ve genelde uzak dururlar. E-posta gibi uzaktan iletişim kanallarını kullanmayı tercih ederler. 

INTJ’ ler kendilerini tekrar etmekten hoşlanmazlar. Diğer insanları doğru olduklarına ikna etmekle ilgilenmezler ve görüşlerini en başından reddeden insanları anlamaya ya da onlara bir şey anlatmaya çalışmazlar. Konuştukları şeyin herkes için açık ve net olması gerektiğini varsayma eğilimleri göz önüne alındığında, düşüncelerini dinleyicilerinin anlayacağı şekilde iletmek konusunda yetenekliler. Bununla birlikte, herhangi bir anlaşılamama durumda, kendilerini anlatmak için tüm yolları kullandıklarını düşünüp, anlattıklarını anlayamama konusunda diğer insanları suçlayabilirler. Diğer yandan, mükemmel sezgileri ve insanlarla ilişkilerini iyileştirmek için her zaman hazır olmaları onlara bahşedilmiş bir güçtür.

INFJ’ lerin zihinleri, kendisinden başkası tarafından anlaşılmayan kavramlar, fikirler ve imgelerle doludur. Onlar başkaları için tamamen anlaşılmazdırlar. Ancak, düşüncelerini açık hale getirmenin bir yolunu bularak, dış dünyanın ihtiyaçlarını da karşılayabilecek kapasiteye sahipler. Düşüncelerini düzenli, bağdaştırıcı ve tutarlı sistemler olarak sunabilirler. Haklı olduklarını ispatlamaya çalışırken etkili ve son derece ikna edici olurlar. Bazen, inandıkları gerçekleri, belli belirsiz şekilde sisteme entegre ederler. Karmaşık teorileri açıklarken, net görüntüler ve basit örnekler kullanabilirler. Genel bir kavramı, kullanıma hazır, uzun vadeli bir stratejiye dönüştürebilirler.


Arkadaşlık İlişkileri

INTJ’ lerin öz güveni, bilgisi ve zekası genellikle saygı uyandırır. Ancak bu özellikleri onların başkaları tarafından sıklıkla, insanları uzakta tutan, yaklaşması ve tanınması zor insanlar olarak görülmesine de sebep olur. Birçok insan INTJ’ lerin her zaman “en iyisini” bilmesinden rahatsız olur. Bazıları onların etki etme yeteneğine sahip zihinlerinden korkarken, başkalarının zihinlerini okuyabildiklerini düşünür ve sonuç olarak varlıklarından huzursuzluk duyabilirler. Ancak, gerçekte, çok hoşgörülü, ağzı sıkı ve sadık arkadaşlar edinirler. Onları iyi tanıyanlar arkadaşlıklarına değer verirler; yaratıcılıklarını, becerikliliklerini ve bilgilerini kabul ederler, göründükleri kadar sert ve ciddi olmadıklarının farkındadırlar. Yakın oldukları insanlarla, akışa bırakma ve iyi vakit geçirme konusunda oldukça yetenekliler. Mizah anlayışları, şakaları ve yorumları genellikle sadece eğlenceli değil, aynı zamanda oldukça zekicedir. Kendilerine yeni bir şeyler öğrenme şansı veren buluşmalara karşı özel bir beğenileri vardır. Onlardan daha fazla bilen veya kendi alanlarında uzman olan kişilerle konuşmaya değer verirler. Fikirlerini tartışmaktan ve arkadaşlarıyla her türlü teorinin ortak bir analizini yapmaktan keyif alırlar. Başkalarıyla uyumlu ilişkiler yürütebilmek INTJ’ ler için oldukça önemlidir. Bununla birlikte, insanlara karşı mesafeli durmaya ihtiyaç duydukları, geri çekilmeleri ve yalnızlık içinde zaman geçirmeleri gereken zamanlar vardır. Bu durum insanlardan hoşlanmadıkları anlamına gelmez. Bu onlar için, yaradılışlarının bir parçası ve iç dünyalarını korumanın bir yoludur. Öte yandan, tamamen amaçsız sosyal görüşmeler, uzun boş sohbetler, dedikodu ve nezaketen yapılan görüşmeler onları aşırı derecede sıkar. 

En iyi INTP’ ler, ENTJ’ ler, ISTJ’ ler ve diğer ISTJ’ lerle anlaşırlar. En az anlaşabildikleri kişilik tipleri ise, ESFP’ ler, ESTP’ ler ve ESFJ’ lerdir. 

pT-Manager’ da uyum sağlayabileceğin yeni arkadaşlar bulabilirsin. 
ÜYE OLDuygusal İlişkiler

INTJ’ ler yüksek derecede bağımsızdırlar ve eşlerini onların bağımsızlığını da garanti ederek ödüllendirirler. Sevdiklerine karşı sorumluluklarını çok ciddiye alırlar; ilişkileri genellikle sağlıklı, istikrarlı ve kalıcıdır. Bununla birlikte, zaman zaman, yeni fikirlere yönelik sürekli arayışları ve dünyaya ilişkin anlayışlarını geliştirmeye olan arzuları, onları görüşlerini radikal bir şekilde yeniden tanımlamaya yönlendirebilir ve zamanla önceki taahhütlerine karşı yükledikleri anlam da değişebilir. Hayatlarını, öncelikle iç dünyaları içinde yaşarlar ve güçlü imgelemlerle donatılırlar. Öyle ki çoğu zaman idealist görüşlerini kusurlu gerçek dünya ile uzlaştırmak için mücadele ederler. Kendi duygusal ihtiyaçları mütevazıdır ve bu nedenle diğer insanların ihtiyaçlarını algılamakta zorlanırlar. Doğasında duyguları ile ilgili konuşmak ya da eşini iltifatlara boğmak yoktur; bağlılıklarını somut eylemlerle gösterirler. Başkalarının duygularını okumaları ya da kendi iç seslerini duymaları gerektiği durumlarda zorluk yaşarlar. Bu nedenle eşleri bir yoksunluk duygusu geliştirebilir. Bununla birlikte, INTJ’ ler sürekli olarak var olanı ve kendilerini geliştirmek için gayret gösterirler. Bu yaklaşımı ilişkilerinde de benimsemiş oldukları için kesinlikle çok başarılı ilişkiler yürütecek yetenektedirler. Genel olarak, iyi ilişkilere sahip olmalarının tek bir basit sebebi vardır: ‘’Kötü giden ilişkileri sürdürmeyi reddetmek’’. Bir ilişkinin sona ermesi gerektiğine ikna olduklarında, sonlandırmakta zorlanmazlar. Bu durum hayat ortaklıkları için de geçerlidir. Dışarıdan öyle görünmüyor olsa da ayrılmak onlar için de acı vericidir. Ancak bu acı duygusu onların kötü giden bir ilişkiyi bitirmelerine engel olmaz. 

INTJ için doğal adaylar, kendilerine benzer bir kişilik tipine sahip insanlardır: mantıkçılar, yöneticiler veya yenilikçiler. Bu kişilik tipleri ile karşılıklı anlayış ve uyumlu ilişkiler kurmak daha kolay olacaktır.


Çocuklarla İlişkiler

INTJ’ ler, rollerini son derece ciddiye alan yüksek özverili ve sorumlu ebeveynler olurlar. Çocuklarının dünyayı anlamalarına, bağımsız karar verme ve eleştirel düşünme becerilerini öğrenmelerine yardımcı olurlar. Genellikle çocuklarının eğitimlerine büyük önem verirler. Çünkü potansiyellerini geliştirmek,  onları zeki ve kendi kendine yeterli hale getirmek isterler. Ancak, çocuklarının duygusal ihtiyaçlarına yeterince ağırlık vermeyebilirler ve sonuç olarak, yeterli miktarda sevgi, sıcaklık ve şefkat gösteremezler. Bu nedenle, onlar ve çocukları arasındaki duygusal mesafenin açılmasını önlemek için, kendilerini geliştirmeye ihtiyaç duyarlar. Bu hatalardan kaçınmayı başardıklarında, çocukları için harika ebeveynler ve çocuklarının büyük otorite figürleri olurlar. Ayrıca, çocuklarının gelişimine destek olur, onları dünyayı keşfetmeye, bilgi edinmeye ve zorluklarla yüzleşmeye teşvik ederler. 

Sonuç olarak, çocukları genellikle, hayatın onlara ne getirdiğine ilişkin korkuları olmadan, sorumlu, yaratıcı ve bağımsız yetişkinler haline gelerek büyürler.


İş Hayatındaki Tutum

INTJ’ ler, düzen konusunda ısrarcıdırlar, ne israfı ne de kaosu hoş göremezler. Doğaları gereği mükemmeliyetçiler, içinde oldukları herhangi bir şeyi geliştirmek ve mükemmelleştirmek için sürekli olarak çalışabilme yeteneğine sahipler. Ayrıca aşırı derecede sonuç ve fayda odaklılar. Hali hazırda güzel bir şekilde işleyen bir düzeni bile daha iyi hale getirmek için bir yol gördüklerinde, o zamana kadar olan tüm çabalarını hiçe saymak pahasına işe koyulmaya hazırdırlar. Bir görev üstlendiklerinde, her zaman mükemmeli başarmak için çaba sarf edecekler ve tüm potansiyellerini kullanmak konusunda yeteneklidirler. Bir şeyin sonuçlandığını görmek, onlara büyük bir memnuniyet ve özgürlük hissi verir, bir sonraki zorlu görev ya da sorunla başa çıkmaya tam olarak odaklanmalarını sağlar.

Bir kavram INTJ’ nin ilgisini çektiğinde, onu iyice araştırmak ve anlamak için her türlü çabayı gösterecektir. Genel olarak, gençliklerinde çok çeşitli ilgi alanlarına sahiptirler ve zaman içerisinde, bilgilerini sistematik hale getirerek, tamamen kendilerine ait olan; onlara, meydana gelen olguları ve gerçekleri anlamalarını sağlayan bir iç dünya haritası oluştururlar. Bir şeyi anlama isteği ve bilgiye susamışlık karakterlerinde kodludur. Öğrenme süreçlerini, soru sorarak, cevaplarını araştırarak, birbirinden bağımsız olgular arasındaki sebep sonuç ilişkilerini analiz ederek ve genel hayat kurallarını düzenleyen insan davranışları üzerinde düşünerek yürütürler.  Akılcı olmak onlar için önemlidir. Mantıksız, tutarsız, çelişkili durumlar, birbirleri çelişen verimsiz alanlar konusunda tolerans gösteremezler. Geniş bilgi birikimlerine ve zekâlarına rağmen, bilgeliklerindeki boşlukların farkında olarak çevrelerini analiz ederler ve bir şeye aşina olmadıkları zaman, bunu kabul etmeyi seçerler. Sahip olmadıkları bir uzmanlık için asla biliyormuş gibi taklit yapmazlar. Ayrıca kendi hatalarından öğrenme ve gelecek için onlardan sonuç çıkarma yeteneğine sahiptirler.

INTJ’ ler, kabul edilen düzenlemelere veya ayrıntılı prosedürlere uymanın, yaratıcı fikirler ve somut kazanımlardan öncelikli olduğu şirketlerde huzursuz ve mutsuz olurlar. Çalışanlarına destek sağlayan ve görevlerini yerine getirmek için gerekli özgürlük alanını tanıyan yetkin üstlerini takdir ederler.


İş ve Kariyer Yolları

INTJ’ ler, teorik kavramlara hayat vermeyi severler, dünyayı sistematik bir biçimde düzenlemek ve örgütlemek için sürekli bir çaba göstermeye hazırdırlar. Bilim ve bilim dünyası için mükemmel adaylardır, muhteşem mühendisler ve mucitler olabilirler. Net görüşlülük, zeka ve bağımsızlık isteyen herhangi bir pozisyonda başarı ile çalışabilirler.

INTJ’ ler, kendilerine özerklik sağlayan ve hareket özgürlüğü konusunda hiçbir kısıtlama getirmeyen görevler üzerinde tek başlarına çalışmaktan zevk alırlar. Üstlerinin aşırı kontrolü onlar için rahatsız edicidir. Çünkü mahremiyetlerine değer verirler, rahatsız edilmekten ve işlerine karışılmasından hoşlanmazlar. Bununla birlikte, yetenekli insanlarla çalışmaktan her zaman mutlu olurlar, katı hiyerarşisi olmayan bağımsız gruplardan oluşan bir yapıda kendilerini en rahat hissederler.  Bir konuda başkaları dikkatini kaybettiğinde bile hedefe odaklanmış olmaya devam ederler ve asla işlerin son teslim tarihini kaçırmazlar veya görevlerini yerine getirmezlik yapmazlar. Ekip üyeleri onların aşırı bağımsızlıklarını, mükemmeliyetçiliklerini, sabırsızlıklarını, görevlerini yerine getirmek konusundaki coşkularını, kendilerine güvenmelerini ve her zaman haklı olduklarına inanmalarını rahatsız edici bulabilirler.


Ast Üst İlişkileri

INTJ’ ler doğal liderlik becerilerine sahipleridir. Ancak 'ön cepheyi' destekleyerek perde arkasında kalmaktan mutlu olurlar. Öte yandan, gerek duyulması halinde, öne çıkma konusunda tereddüt etmezler. Otorite olmak için bir talepleri olmadığı halde, çoğu zaman yönetsel pozisyonlarda bulunurlar. Örgütleme ve stratejik planlama yetenekleri gerektiren herhangi bir konuda daima başarılı olurlar. 

Patronlar olarak, sorumlu oldukları organizasyonun veya bölümün etkinliğine ve verimliliğine dikkat ederler. Genel olarak çok talepkardırlar, bazen tam olarak memnun edilmesi zor insanlar oldukları izlenimi verirler. Çalışanlarını yeni görevlerle baş etmeleri konusunda sınarlar. Ancak, gelecek zorlukları ve değişen koşulları tanımlamak konusunda kendilerine her zaman yardımcı olur ve yol gösterirler. Düzensizlik, savurganlık, pasiflik ve adanmışlık eksikliği onlar için lanet gibidir, pratik olmayan veya etkisiz olduğunu kanıtlanan her şeyi soğukkanlılıkla yok edebilirler.

INTJ’ ler duygusal endişeler duymadan, konulara objektif olarak bakabilirler. Bu nedenle, konular ile duygusal bağlar kurmazlar ve beklenen performansı göstermediğini düşündükleri çalışanlarını ıskartaya ayırmaktan çekinmezler. Onları kimin getirdiği ya da ne kadar süredir bulundukları INTJ’ ler için önemli değildir.


Meslekler

Kişilik profilimiz ve doğal tercihlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak, profesyonel kariyerimizde en uygun yolu seçmemiz için bize paha biçilmez bir yardım sunar. INTJ’ ler bir dizi alanda mükemmel şekilde çalışabiliyorlarsa da kişilik tipleri doğal olarak onları aşağıdaki alanlara ve mesleklere yönlendirir: 

Yönetici

Mimar

Bilgisayar Programcısı

Bilgisayar Sistemleri Analisti

Tasarımcı

İktisatçı

Editör

Mühendis

Yönetici Müdür

Finansal Analist

Yatırım uzmanı ve Broker

BT Uzmanı

BT Sistemleri Tasarımcısı

Hakim 

Avukat

Müdür

Fotoğrafçı

Doktor

Politikacı

Proje Koordinatörü Mülk / 

Yeniden Yapılandırma

Psikolog 

Araştırma ve Geliştirme Direktörü

Risk Değerlendirme Uzmanı

Bilim Adamı

Stratejik Planlama Uzmanı

Öğretmen

Teknisyen

Akademisyen

Kentsel Planlama

Yazar


Güçlü Yönler

INTJ’ ler zihinlere nüfuz edebilirler ve saklı kalan şeyleri tespit etmek onlar için çok kolaydır. INTJ’ ler, sebep-sonuç ilişkilerini ve insan davranışındaki tekrarlayan kalıpları hızlı bir şekilde tanımlama, problemlere geniş bir perspektiften bakma ve en uygun çözümleri bulma becerisiyle olağanüstü analistler ve stratejistlerdir. Zor bir durum ortaya çıktığında, bu durumun gidişatına ilişkin çeşitli senaryoları da tahmin edebilirler. Eleştirilere karşı son derece umursamaz ve vurdumduymazlar. Ancak, bir şeyi iyileştirme veya daha iyi bir çözüm belirleme ihtimali gördüklerinde fikirlerini değiştirebilirler. İşlerine karşı inatçı bir yaklaşımla, kendileri için önemli olan her şeye muazzam bir enerji harcarlar, bu da genellikle amaçlarına ulaşmalarını sağlar. Doğal mucittirler. Karmaşık teorileri kavrayabilecek zekâ ve yetenekleri, yeni çözümler keşfetmelerini sağlayan ya da mevcut olanı yeni ve yaratıcı şekillerde kullanmalarını sağlayan mantıksal bir kafa yapısı ve kararlılıkları vardır. Kendi değerlerine dair sağlıklı bir algıya sahip olan INTJ’ ler, çatışma durumları ile iyi başa çıkabilirler. Sorunları objektif ve duygusal olmayan soğukkanlı bir gözle değerlendirebilirler. Sorumluluklarını son derece ciddiye alırlar ve hem yeni bir şeyler öğrenmek, hem de kendilerini ve diğer insanlarla ilişkilerini geliştirmek için her zaman çalışmaya hazırdırlar. Bununla birlikte, ihtiyaç duyduklarında, kendilerini yıkıcı veya toksik ilişkilerden kolayca kurtarabilirler.


Zayıf Yönler

Başkalarının duygularını okumak ve duygusal ihtiyaçlarını algılamak, INTJ’ ler için bir sorundur. Genellikle içe dönük ve insanları uzak tutmaya meyilli olarak görünürler. Tutumları yalnızca insanlarla olan temaslarında gerginlik yaratmakla kalmaz, aynı zamanda onlara zarar verebilir. Ancak kendileri birilerinin acı çekmesine neden olduklarının farkına varmazlar. Aynı şekilde, çatışma durumlarında, karşılarındakinin duygu ve hislerini önemsizleştirerek, mantıksal argümanlar ve sağduyuyla sorunu çözmeye çalışırlar. Sonuç olarak, çoğu zaman bir sorunun manevi destek, cesaretlendirme ve rahatlık sağlayarak çözülebileceğini anlayamazlar –ki INTJ’ ler aslında zekaları ile bu yönlerini en iyi şekilde iyileştirebilirler-.  Tüm bu problemler biriktiğinde, kendilerini yabancı gibi hissederek ve izole ederek, diğer insanları aslında kendi yarattıkları problemler için suçlayacakları noktaya gelebilirler. Her şeyi geliştirmek için sürekli çaba göstermeleri, kendilerine olan özgüvenleri ve her zaman haklı olduklarına dair inançları, ailelerine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına sıkıcı gelebilir. Sorunlar, onların yüksek ve genellikle de gerçekçi olmayan beklentileri ile de tetiklenebilir. Diğer insanların zayıf yönlerine karşı toleransları düşüktür. Kendi başarılarını da eleştirel bir gözle incelerler. Onların bakış açılarından bakılan dünyada, nerede olursa olsun eksiklik, kusur ve hatalar vardır. Başkalarının fikirlerindeki tutarsızlıkları ve tartışmalarındaki boşlukları araştırırlar. Çoğu zaman, bu onların görüş ve önerilerinde peşin hükümlü olmalarına neden olur. INTJ’ ler için olası bir başka sorun kaynağı da işkolikliğe olan doğal eğilimleri ve rahatlama konusunda zorluk yaşamalarıdır.

ÜYE OL
VİDEOLARA GÖZ AT
GELİŞİM PAKETLERİNE GÖZ AT