INTP KİŞİLİK TİPİ

Bir Bakışta INTP’ ler

Yaşam Sloganı: Dünya hakkındaki gerçekleri keşfetmeye çalışın! 

INTP’ ler özgün, becerikli ve yaratıcı insanlardır. Teorik nitelikteki problemleri çözmeyi severler.  Analitik düşünen, kıvrak zekalı, yeni fikirleri uygulamaya açık kişiler olarak bilinirler. Münferit olayları birbirine bağlama ve onlardan genel kurallar ve teoriler ortaya çıkarma yeteneğine sahipler. 

Olaylara şüphe ile yaklaşırlar. Yeni mücadeleleri hoşgörü ve sabırla karşılarlar. Düşünceye daldıklarında, bazen dış dünyayla temaslarını kaybedebilirler.


INTP’ lerin Dört Temel Eğilimi

Yaşam enerjilerini iç dünyalarından alırlar

Sezgileri ile bilgi toplarlar

Düşünceleri ile karar verirler

Anlık kararlar ile spontan yaşamayı tercih ederler


Güçlü Yönleri

Analiz yaparlar

Soyut düşünmede mükemmeller

Özgünler

Hayal güçleri çok kuvvetli

Açık görüşlüler

Objektifler

Dürüstler

Açık sözlüler

Hevesliler


Zayıf Yönleri

Dalgınlar

Sık sık kendilerini ve yaptıklarının neticelerini eleştirirler

Soğukkanlılar

İçe kapanıklar

Kural ve prensipleri sevmezler

Bazen karşı tarafı küçümserler


Genel Karakter Özellikleri

INTP’ ler olağanüstü yaratıcı, sıra dışı ve özgün insanlar. Farklı gerçekleri ve deneyimleri birbirine bağlayabilir, onlardan kapsamlı ve uyumlu sistemler kurabilirler. 

Gerçekleri dünyayı yöneten kuralları keşfetmek onlar için vazgeçilmezdir. Yaşamlarını, sıra dışı derecede zengin iç dünyalarında geçirirler. 

Genellikle dış yaşamlarında minimalist olmayı tercih ederler. Varlıklarını basitleştirmek için gayret gösterirler ve çok fazla şeye sahip olmaktan veya çok fazla yükümlülüğe sahip olmaktan hoşlanmazlar.  Çok az ihtiyaçları vardır. Lükse düşkünlükleri yoktur. Sade bir yaşam tarzını benimserler. Bu, onların zihinlerinde dolaşan sorunlara odaklanmak için seçtikleri bir tutumdur.


Algılama ve Düşüneme Biçimleri 

INTP’ ler, son derece yüksek bir entelektüel bağımsızlık seviyesine sahipler. Sorgulamayı severler. Mevcut çözümlere meydan okuyarak, kabul edilen teorilerdeki yanlışları ve boşlukları ararlar. Belli bir alanda tanınmış otoritelere güvensizler ve kendi görüşlerine şiddetle bağlılar. 

Bununla birlikte, önceki fikirlerini yeni veriler ve algılar ışığında doğrulama yeteneğine sahipler. Zihinleri sürekli olarak bir beyin fırtınası taşır. Düşünceleri aşırı hızla hiç durmadan döner. 

INTP’ ler, soyut teoriler dünyasında kendini evlerinde hissederler. İlham ve aydınlanma dalgalarından zevk alırlar. Yeni zorlukları severler, her zaman yeni bir şeyler öğrenmekten mutlu olurlar ve şimdiye kadar bilinmeyen kavramlara karşı heveslidirler. Deneme şansı, onlar için istikrar ve güvenlik duygusundan daha önemlidir. Problemlere karşı yenilikçi ve sıra dışı yaklaşımları severler. Atipik ve geleneksel olmayan şekillerde düşünürler ve bu nedenle sık sık kimsenin yaklaşamadığı çözümlere ulaşırlar. 

Düşünceleri küreseldir ve geniş kapsamlı çözümler ile ilgilenirler. Farklı konuları daha büyük bir bütünün parçası olarak algılarlar ve aralarındaki bağlantıları belirlerler. Nesnelliğe ve rasyonelliğe dayanan mantıksal argümanlar ve kararlar onlar için önemlidir. Öznel duygular ve duygular temelinde yürütülen faaliyetlere uzaktırlar. 

Problemlerin kesin bir tanımını oluşturabilir ve temel konuya odaklanırlar. Her türlü yanlışlık ve tutarsızlığı tespit etmede hızlıdırlar. Nesnel hakikat arayışları, onlar için diğer insanların iyiliğinden daha önemlidir. Bu nedenle, duyguları, hisleri, hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları temelinde faaliyet gösterme inancı onlar için söz konusu değildir. 

Yeni bir şey keşfedebileceklerini anladıklarında azimli bir şekilde üstüne giderler. Yanlışa objektif bir şekilde yanlış diyebilirler. Kendilerine faydası olup olmayacağına bakmaksızın arayışlarından asla vazgeçmezler. Şu ana kadar sahip oldukları bakış açısını tersine çevirecek bile olsa sorunlara yeni çözümler aramaktan vazgeçmezler.


Dışarıdan Nasıl Görünürler?

Diğer insanlar INTP’ leri, açık sözlü ve dürüst, ancak yaklaşması zor olan insanlar olarak görürler. İlk karşılaşma sırasında, farklı ve tuhaf kişilikler oldukları izlenimi verebilirler. 

Bununla birlikte, arkadaşları ve tanıdıkları arasında, özellikle kendi görüşlerini veya teorilerini dile getirdiklerinde daha büyük bir saygınlık duygusu oluşur. Yeni fikirlerden heyecanlandıklarında önceki konuları ve vaatleri unuturlar. Bu nedenle güvenilmez, dalgın ve düzensiz insanlar olarak ün yapabilirler. 

Genel olarak, bazı insanlar onların anlaşılması zor insanlar olarak görürken, bazıları çok zeki olduklarını düşünür. Bazıları içinse aşırı derecede eleştirel insanlardır. Çoğu zaman kılı kırk yarma eğilimleri ve her zaman her şeyi ve herkesi düzeltme istekleri nedeniyle rahatsızlık yaratabilirler.


Sosyal İlişkiler ve İletişim

INTP’ lerin iç dünyası oldukça zengindir. Ancak genellikle bu, etraflarındaki dünyadan uzak oldukları izlenimi verir. Arkadaş gruplarını genişletmek ya da diğer insanlarla ilişkilerini geliştirmek önceliklerinin arasında değildir.  

Aynı şekilde başkaları da onları tanımayı ve dünyalarına girmeyi zor bulurlar. INTP’ ler, dikkat çekmeyi sevmezler, merkezde olduklarında kendilerini rahatsız hissederler. Yavaş ve ihtiyatlı bir şekilde yeni arkadaşlıklar kurarlar, başkalarına güvenmekten çekinirler. Bağımlı olma ve özerkliklerini yitirme korkusu nedeniyle, nadiren yardım isterler.  

Eleştiriyi kabul edebilirler, başkalarına yönelik eleştirel görüşleri dile getirmekten de çekinmezler. Bununla birlikte, çatışmaları önlemek için ellerinden geleni yaparlar. Kural olarak, diğer insanların duygularını ve düşüncelerini okumakta ve kendilerini ifade etmekte zorlanırlar. Sevgi ve şefkatlerini yazılı olarak dile getirmekte daha başarılılardır. 

Şüphecilikleri, eleştirel kişilikleri, güvensizlikleri ve insanlara sınır koyma eğilimleriyle nedeniyle, başkalarıyla ilişki kurmakta zorlanırlar. Onlardan duygularını göstermesi beklendiğinde, bir çatışma karşısında yaşadığı ile eşit derecede zorluk yaşarlar. İnsanların duygularının önemini kavrayamadıklarında ve onları incittiklerinde, durumu analiz etmek ve sorunun rasyonel sebeplerini ortaya koymak için mantıklarını kullanmaya çalışırlar.


Arkadaşlık İlişkileri

INTP’ ler, ilgi alanlarını paylaştıkları kişiler ile belirli bir alanda uzman olan kişiler arasında mutlu olurlar. Ayrıca yetkin olarak gördükleri ve düşüncelerini paylaşabilecekleri kişilerle birlikte olmaktan da zevk alırlar. 

Onlara göre; insanlarla ilişkileri, bilgi edinme ya da dünyayla ilgili gerçekleri arama gibi bir amaca hizmet etmelidir. Duygular konusunda kendilerinden emin olmadıkları için kişilerarası iletişiminde rehber olarak mantıklarını kullanmaya çalışırlar. Bu onların görüş alanını ciddi şekilde sınırlayan bir yaklaşımdır ve başkalarının incinmesine sebep olabilir. 

Örneğin, birisine teşekkür etmek ya da birini takdir etmek gerektiğini düşünmezler.  Bu davranışın, insanların hayal kırıklığına uğramasına neden olabileceğinin farkında değillerdir. Sadece birkaç arkadaşları vardır. Ancak bu ilişkiler son derece derin ve kalıcıdır. 

En iyi INTJ’ ler, ENTP’ ler, ISTP’ ler ve ENFP’ ler ile anlaşırlar. En az anlaşabildikleri kişilik tipleri ise, ESFJ’ ler, ISFP’ ler ve ESFP’ lerdir.

pT-Manager’ da uyum sağlayabileceğin yeni arkadaşlar bulabilirsin. 
ÜYE OL


Duygusal İlişkiler

INTP’ ler, ne yeni arkadaşlar edinmekle, ne de popüler olmak ve başkaları tarafından sevilmekle ilgilenmezler. Ancak yalnız bir yaşam fikrinden de hoşlanmazlar. Yaşam ortakları olarak, olağanüstü derecede sadık, bağlı ve duygularında sabittirler ve sorumluluklarını son derece ciddiye alırlar. 

Minimalist hayat yaklaşımları ile kendi ihtiyaçları genellikle mütevazıdır. Gündelik ev işlerini üstlenmezler. Planları, teslim tarihlerini ve yıldönümlerini unutma eğilimindedirler. Doğaları gereği hoşgörülüdürler. Ortaklarına çok fazla özgürlük sunarlar ve kendileri için de aynı şeyi beklerler. 

Yaratıcılık, hayal gücü ve zengin iç yaşamları sayesinde ilişkilerine tutku ve coşku getirirler. Karşılaştıkları en kritik sorun, eşlerinin duygularını ve duygusal ihtiyaçlarını belirleyememekten kaynaklanır. Onları çok fazla sevebilirler ancak eşlerinin duygularını, düşüncelerini ve yaşadıklarını anlayamamak, çoğunlukla ilgi eksikliği olarak algılanabilir. 

Zor durumlarda ve kriz anlarında, problemlerin altında yatan rasyonel nedenleri aramaya başlayabilir ve partnerinin aslında biraz yakınlık, sıcaklık ve sevgi göstermeleri için onlara basitçe ihtiyaç duyduklarını fark etmeden sorunları mantıklı bir şekilde çözmeye çalışabilirler. Genellikle birilerinin onlardan bunları beklemesine şaşırırlar, çünkü kendilerinin böyle bir ihtiyacı yoktur. Bu durum, ilişkileri içinde problemlere yol açabilecek bir konudur. 

INTP’ ler bazen eşlerini abartmak veya aşırı talepkar olmakla suçlayabilirler. Baskıya maruz kaldıklarında, durumun kendilerini aştığını, eşinin onları kabul etmediğini veya çok yüksek beklentileri olduğunu varsayarak ilişkiden çekilebilirler. Bu tür deneyimler bazen tek başına bir hayatı seçecekleri anlamına gelir. 

Bir INTP’ nin yaşam ortağı için doğal adaylar, kendi kişilik tipindeki insanlar ile, INTJ’ ler , ENTP’ ler ve ESTJ’ lerdir.


Çocuklarla İlişkiler

INTP’ ler çocuklarına son derece sadıklar. Çocuklarını mantıkla yönlendirilen, rasyonel ve özerk görüşler oluşturabilen bağımsız yetişkinler olmaya teşvik ederler.

Çocuklarının bireyselliğine saygı duyarlar. Onların fikirlerine değer verirler ve aile hayatı ile ilgili karara katılmalarına izin verirler. Onlara sınırlamalar getirmezler, kendileri için geniş bir özgürlük alanı geliştirmelerini sağlarlar. Ancak esneklikleri, açıklıkları ve toleransları, olumsuz etkileri tetikleyebilir. Çocukları bazen iyi ve arzu edilen davranışları kötü olanlardan ayırmada problemler yaşayabilirler. 

Ayrıca, çocuklarının duygusal ihtiyaçlarını karşılama konusunda da sorunla karşılaşırlar. Çocukları dikkat çekmek için radikal ve istenmeyen davranışlara başvurabilirler. 

Çocukları hayatlarının ilerleyen zamanlarında, öncelikle ebeveynlerine, bağımsız olmaları konusundaki destekleri ile kararları ve seçimleri için gösterdikleri saygı için teşekkür eder.


İş Hayatındaki Tutum

INTP’ ler, mantık yoluyla problemleri çözmekten, insanların dünyayı ve insan davranışını yöneten ilke ve kuralları anlamalarına yardımcı olmaktan keyif alırlar. Yeni şeyler öğrenmek ve deneyimlemek onlar için büyük bir mutluluk vericidir. Bilgiyi sistemli hale getirme, mantıklı bir bütün oluşturma becerisine sahiptirler. 

Teorik kavramları oluşturmakla onları uygulamaya koymaktan daha fazla ilgilenirler. Birilerinin değerlerini baltaladığı veya ilkelerini etkileyecek şekilde davrandığı durumlar dışında, değişimle başa çıkabilirler ve genel olarak hoşgörülü ve esnekler. Değerlerine aykırı durumlarda muhalefet etmekten çekinmezler, aynı zamanda iddialarını savunmak için de mücadele ederler. Mantıklı bir temeli olmayan şeylere önyargı ile yaklaşırlar. 

Entelektüel tembellik ve beceriksizlik onları kızdırır. Sadece belirli bir alanda uzun yıllara dayanan deneyime sahip olsalar bile, kendilerini sürekli gelişmeye zorlamayan insanlardan rahatsızlık duyarlar. Akademik titreler, statü, pozisyon ve popülerlik onların için önemsizdir. Onlar için değerli olan yetkinlik, bilgi, deneyim ve zekadır. Alanlarına bakılmaksızın ne yaptıkları hakkında bilgi sahibi olan dürüst, açık ve samimi kişileri severler.


İş ve Kariyer Yolları

INTP’ ler nabız atışlarını hızlandıran öncü ve yenilikçi projeler üzerinde çalışmayı ve kimsenin henüz keşfetmediği alanlara adım atmayı severler. Hem işverenlerine olan sadakatleri hem de işlerinin yüksek standartları ile tanınırlar. Diğer insanların becerilerini ve yetkinliklerini ilk bakışta değerlendirebilirler. Genel olarak, kendilerinden ve başkalarından kusursuzluğu, tembellikten ve israftan uzak durmayı talep ederler.

Rutin faaliyetlerden hiç hoşlanmazlar. Her gün iş yerinde hazır bulunmalarını, katı kurallara ve bürokratik prosedürlere uymalarını talep eden pozisyonlarda çalışmaktan hoşlanmazlar. Görevlerine ve sorumluluklarına ciddiyetle yaklaşırlar. Ancak formaliteler -örneğin raporlar hazırlamak- ve resmi gereklilikler söz konusu olduğunda bazen ihmal edebilirler. 

Tercihleri, teorik nitelikteki karmaşık problemleri çözmeyi ve mantıklı düşünceyi gerektiren işlerdir. Coşkularının temelini, projeleri başarmaktan daha ziyade, projeler için temel oluşmak oluşturur. İşin organizasyonunun ve uygulama aşamasının başkaları tarafından yürütülmesini tercih ederler. Ancak hayati bir problemi çözmesi halinde, bir grubun iş yükünü organize etme yeteneğine sahiptirler.


Ast Üst İlişkileri

INTP’ ler, üstlerindeki bilgi, deneyim, zeka ve açık görüşlülüğü takdir ederler. Engelsiz çalışabilecekleri, müdahaleden uzak bir yönetim modeli beklerler. 

Kendileri de diğer insanları yönetmekten, onları kontrol etmekten, disiplin altına almaktan ve talimatlar vermekten hoşlanmazlar. Buna rağmen, insanlar üzerinde büyük bir etkiye sahiptirler ve onlara ilham verirler. Çünkü tükenmez bir yeni fikir kaynağı olarak görülürler ve risk almaktan korkmazlar.

Bağımsız olarak çalışmaktan mutlu olurlar. Denetlenmekten ve denetlenmekten hoşlanmazlar. zaman zaman mahremiyetleriyle ilgili olarak saplantılı olabilirler. Huzur ve sessizlik onlar için önemlidir ve çoğu zaman evden çalışmaktan mutlu olurlar. 

Resmi, hiyerarşik yapılara uyum sağlamakta zorlanırlar. Konu bazlı, esnek çalışılabilen ve coşkulu uzmanlardan oluşan bir gruptan oluşan ekiplere nispeten daha iyi uyum sağlarlar.  Geniş hareket özgürlüğü sunan, yaratıcı ve yenilikçi konseptleri gün ışığına çıkaracak hoşgörüye sahip bir ortam talep ederler.


Meslekler

Kişilik profilimiz ve doğal tercihlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak, profesyonel kariyerimizde en uygun yolu seçmemiz için bize paha biçilmez bir yardım sunar. INTP’ ler bir dizi alanda mükemmel şekilde çalışabiliyorlarsa da kişilik tipleri doğal olarak onları aşağıdaki alanlara ve mesleklere yönlendirir: 

Analist

Arkeolog

Mimar

Yönetmen

Eczacı

Bilgisayar Programcısı

Bilgisayar Sistemleri Uzmanı

Dedektif

İktisatçı

Mühendis

Film Yapımcısı

Finans Danışmanı

Tarihçi

BT Uzmanı

Yatırım Danışmanı

Avukat

Dilbilimci

Matematikçi

Müzisyen

Filozof

Fotoğrafçı

Araştırma ve Geliştirme Uzmanı

Risk Değerlendirme Uzmanı

Bilim İnsanı

Strateji Uzmanı

Çevirmen

Akademisyen

Yazar


Güçlü Yönler

INTP’ ler, farklı gerçekleri ve deneyimleri bir araya getirme, onlardan kapsamlı ve uyumlu sistemler oluşturma becerisine sahip, olağanüstü derecede zeki, özgün ve yaratıcı insanlardır. 

Sıradışı yeni kavram ve fikirlere karşı heveslidirler. Konsantrasyon yetenekleri olağanüstüdür ve dikkatlerini dağıtmak imkansızdır. Onları önemli gördükleri bir görevden uzaklaştırmak zorlu bir mücadeledir, çünkü tüm enerjilerini şu anda çözmek için uğraştıkları soruna adamışlardır. 

Yüksek düzeyde entelektüel bağımsızlıklarıyla tanınırlar. Diğer kişilerin görüşleri onlar üzerinde önemli bir etki bırakmaz. Eğer bir bakış açısı onlar için uyumsuz ve mantıksız görünüyorsa, tanınmış bir otoritenin arkasında durup durmadığı ya da çoğunluğunun üye olup olmadığına bakmaksızın reddedeceklerdir. 

Deneyimlerini, başarılarını ve başarısızlıklarını mükemmel bir şekilde kullanma yeteneğine sahipler. Genellikle kendilerine yüksek bir ölçüt belirlerler ve sonuç olarak, alanlarında gerçek uzmanlar haline gelirler. Teoriler ve karmaşık kavramlar dünyasında mükemmel bir şekilde yer alırlar. Mantıksal, rasyonel düşüncenin yanı sıra matematik alanında doğal bir yetenekleri vardır.

Düşüncelerini kesin ve özet şekilde formüle edebilme becerisine sahipler. Her türlü tutarsızlığı veya mantıksal uyuşmazlığı tespit etmekte hızlılar. 

Olağanüstü derecede hassas ve mantıksal olmakla birlikte, esnek, toleranslı ve açık fikirliler. Diğer insanlara özgürlük ve bağımsızlık tanır, hızlı kararlar alabilir ve eleştirileri kabul edebilirler. 


Zayıf Yönler

INTP’ ler son derece mantıklıdır. Ancak mantıkları öznel ve seçici olabilir. Çünkü mevcut ilgi alanlarına bağlı olan bilgilere odaklanma eğilimi gösterirler veya bilginin görüş ve deneyimleri tarafından onaylanmasını beklerler. 

Aynı zamanda, kendi deneyimlerine aykırı olan ya da mantık temelli olmayan argümanları ve bulguları reddedebilirler. Dünyayı kendilerinden farklı bir şekilde yaşayan ve algılayan insanları görmezden gelebilirler. Kendilerini yalnızca eğilimlerine uygun olan ve ilgilendikleri şeylere dahil ederler. Bu sonunda deneyimlerini sınırlandırabilir ve başkalarıyla temaslarını kısıtlayabilirler. Dahası, bu bir tür kendini tecrit biçimine bile yol açabilir. 

INTP’ lerin, kendi duygularını dile getirmesi zordur. Ayrıca başkalarının duygusal ihtiyaçlarını algılamakta zorlanırlar ve en ufak bir farkındalık duymadan onlara zarar verebilirler. 

Bazen güvenilmez, dakik olmayan, unutkan, düşüncesiz ve günlük rutin aktivitelerle başa çıkamayan insanlar olarak görülürler. Teorik kavramları pratikte uygulamak, çok az yetenekli oldukları bir şeydir. 

Stresli durumlarda, orantısız tepkiler göstermeleri ve kendine güvenme duygularını kaybetmeleri muhtemeldir. Kendisini büyüleyen bir şeye dahil olma ihtimalinden yoksun kaldıklarında, çevrelerindeki dünyaya karşı olumsuz ve eleştirel bir tutum oluşturmaya başlayabilirler.

ÜYE OL
VİDEOLARA GÖZ AT
GELİŞİM PAKETLERİNE GÖZ AT