ISFJ KİŞİLİK TİPİ

Bir Bakışta ISFJ

Yaşam Sloganı: Senin mutluluğun benim için önemli!

ISFJ’ ler samimi, sıcak yürekli, alçakgönüllü, güvenilir ve olağanüstü sadık insanlardır. İnsanların ihtiyaçlarını algılayabilme yetenekleri ve onlara yardım etme istekleriyle, başkalarını kendilerinden daha fazla önemserler. Pratik, disiplinli, sorumlu, çalışkan, sabırlı, sebatkar ve işleri başından sonuna kadar götürebilme yeteneğine sahip insanlardır. Güçlü bir hafızaları vardır. ISFJ’ ler, huzur ve istikrara dayalı dostane ilişkiler kurarlar. İnsanlar arasında köprüler kurma konusunda yeteneklidirler. Aynı şekilde, çatışma ve eleştiriyi sevmezler. Güçlü görev duygusu ve başkalarının yardımına koşmaya sürekli hazır olmaları göz önüne alındığında, insanlar tarafından kullanılmaları söz konusudur.


ISFJ’ lerin Dört Temel Eğilimi

Yaşam enerjilerini iç dünyadan alırlar

Duyuları ile bilgi toplarlar

Hisleri ile karar alırlar

Planlı ve düzenli yaşamayı tercih ederler.


Güçlü Yönleri

Sadıklar

Çok çalışkanlar

Pratik becerileri gelişmiş

Azimliler

İstekliler

Hayal güçleri kuvvetli

Gözlem yetenekleri kuvvetli


Zayıf Yönleri

Aşırı mütevaziler

Çekingenler

Kendilerine çok yüklenirler

Alınganlar

Değişime kapalılar

Kendilerini ihmal ederler

Duygularını baskılarlar

ISFJ’ ler için 3 öneri

Başkalarına yardım etme konusundaki aşırı eğilimin bazen kendini ihmal etmene neden oluyor.

Düşüncelerini açık bir şekilde dile getirmek konusundaki çekincelerin bazen seni manipülasyona ve kullanılmaya açık hale getiriyor.

Başkalarının seninle aynı görüşe sahip olması seni strese sokacak kadar önemli olmamalı. 


Genel karakter özellikleri

ISFJ’ ler insanları severler. Başkalarının deneyimlerine ve sorunlarına olan ilgileri ve duygularına ilişkin farkındalıkları ile içe dönük diğer kişilik türlerinden herhangi birine göre daha açıklardır. Yaşamlarını, yardıma ihtiyacı olanları bulmak için çevrelerini tarayarak geçirirler.

ISFJ’ ler mükemmel bir mekânsal hayal gücüne, çevrelerini hem işlevsel hem de güzelliğe duyarlılıklarını ortaya koyacak şekilde düzenleme kabiliyetine sahiptirler. Sonuç olarak, evleri ve iş yerleri sadece düzenli ve son derece pratik yöntemlerle dekore edildiği için değil, aynı zamanda zevkli dekorları ve muazzam konforları açısında da dikkat çekicidir. İnsanların yıldönümlerinde ve doğum günlerinde iyi jestler ve sürprizler sunarlar. İnsanlara neyin coşku verdiğini, insanların neyi sevdiklerini veya neye ihtiyaçları olduğunu belirleme yetenekleri ile verdikleri hediyelerin en küçüğü bile her zaman muazzam bir sevinç kaynağı olur.

ISFJ’ ler kelimelerini çok dikkatli kullanırlar. Çalışkan, sorumlu ve disiplinlilerdir. Ayrıntıları görebilecek açık bir zihne sahipler ve başkalarının farkına varmayacakları ayrıntıları görebilirler. Bu, kişilerarası ilişkilerinde de geçerli olan bir karakter özelliğidir. Yıllar geçtikten sonra bile, birisinin tam olarak ne söylediğini veya belirli bir jest veya yüz ifadesini hatırlayabilirler. İnsanlara karşı gerçek bir inançları vardır ve onların içindeki en iyi insanı bulabilirler. Uyumlu işbirliğini, açık, sıcak ve arkadaş canlısı bir ortamı, güvenliği ve istikrarı severler.  İyi olmak için çaba sarf eder, uyum ve birlik için çaba gösterirler. Beklenmedik durumlar ve ani değişim onları üzer. Her şey plana göre gerçekleştiğinde onlar mutlusu yoktur. Genel olarak, geleneğe karşı bir düşkünlükleri vardır. Zaman testinden geçmiş ve denenmiş eylemleri tercih ederek, yeni çözümlere güvensizlikle yaklaşırlar. Bununla birlikte, yeni çözümleri kullanmanın belirgin faydalar sağlayacağını görebilirlerse, onları kabul edebilirler. İsraftan hoşlanmazlar. Doğaları gereği, geleceğin belirsizliklerine karşı dikkatli davranır ve zor günler için para biriktirirler.  


Dışarıdan Nasıl Görünürler?

Diğer insanlar ISFJ’ leri samimi, nazik ve her zaman yardım eli için hazır olan insanlar olarak algılarlar. Son derece arkadaş canlısı, sakin ve alçakgönüllü olmaları ile ünlülerdir. Diğer insanları kendilerinden daha fazla önemserler. Başkalarına yardımcı olabilmek ve insanların olumlu potansiyellerini algılamak ve ortaya çıkarmak konusunda yeteneklilerdir. Oldukça popüler insanlardır. 

Kuvvetli bir dürtü ISFJ’ leri, fakirlere, acı çekenlere ve haksızlığa uğrayanlara maddi ve manevi destek olmak ve korumak için harekete geçirir. Başkalarını zorluklara ve olumsuzluklara karşı koruma arzusuyla, sorunlarını çözmek için ne zaman ne de çaba sarfetmekten çekinmezler. Ancak destekleri her zaman çok gizli ve titizdir. Kendilerini tanıtma peşinde koşmak onların tarzı değildir.


Algılama ve Düşünme Biçimi

ISFJ’ ler, kendilerini ve diğerlerini etkileyen olaylarla ilgili bilgileri depolayarak kendi benzersiz “iç dünyalarını” oluştururlar. Yeni gerçekleri daha önceki deneyimlerle bağdaştırabilirler. Dünya ve insanlar arasındaki ilişkileri görebilmekte yetenekliler. Faaliyetleri, vizyonlarını gerçeğe dönüştürmeye yöneliktir. Nadiren soyut teorilerle ilgilenirler, onlar için önemli olan uygulamadır. Kendi düşüncelerinden farklı görüşleri olan görüşmeler, onlar için büyük bir rahatsızlık duygusu yaratır ve iç huzurlarının bozulmasına sebep olur. Kendilerini bu durumdan korumak için genellikle farklı görüşleri uzlaştırmak veya en azından aralarındaki mesafeyi artırmak için çaba gösterirler.

ISFJ’ ler, riskten ve bilinmeyenlerden uzak durmayı tercih ederler. Karar vermek için acele etmezler. Kararlarına dikkatlice, adım adım, kendilerine sunulan çeşitli seçenekleri sakin bir şekilde düşünmek için yeterli zamanı ayırarak ulaşmaya çalışırlar. Sık sık not alırlar ve kararlarını alırken bütün olasılıkların yazılı bir analizini yaparlar. Ayrıca, verilen bir kararın diğer insanları nasıl etkileyeceğini ve onlar tarafından nasıl algılanacağını da hesaba katarlar. Bu müzakerelerin nihai sonucu kesin gerçeklere ve önceki deneyimlere dayanacaktır. Genel olarak, çok gelişmiş bir görev ve sorumluluk duyguları vardır. Kendilerinden yardım istendiğinde nadire reddederler. Bu sıklıkla başkalarının bu özelliklerini kötüye kullanmaları nedeniyle, gereğinden fazla sorumluluk üstlenmeleri anlamına gelebilir. Bununla birlikte, bu tür durumlarda bile, başkalarıyla ilişkilerini tehlikeye sokmamak içi şikayet veya suçlamalara başvurmazlar.


Sosyal İlişkiler ve İletişim 

ISFJ’ leri, başkalarına bağlayan bağlar, çok özel ve kişiseldir; çünkü onları yalnızca meslektaşları, üstleri, astları, müşterileri ya da bakımlarındaki insanlar olarak değil, aynı zamanda kendileri ile aynı dünya anlayışına, aynı isteklere ve aynı duygulara sahip bireyler olarak görürler. İlişkilerinin temelinde yatan şey hizmet anlayışı ve faydalı hissetme isteğidir. 

İyi bir iş çıkardıklarını ve fikirlerinin başkaları tarafından paylaşıldığını teyit etmeye ihtiyaç duyarlar. İnsanlar tarafından övüldüklerinde utanırlar. Eleştirilmek onları rahatsız eden bir durumdur. Stresli durumlarda, bir dizi siyah senaryoyu birleştirmeye, beklemekte olabilecek her türlü talihsizliği hayal etmeye, kendi yeteneklerine olan inançlarını yitirmeye ve geleceği kasvetli gözlüklerle görmeye başlarlar. Başkalarına yardım etmekten çok mutlu oldukları için, sık sık kendi sorunlarını dışarıya göstermezler. Sıkıntılarını başkalarına yük etmemeyi tercih ederler. Memnuniyetsizliklerini ya da hoşnutsuzluklarını dışa vurmama eğilimindedirler ve duygularını bastırmayı tercih ederler. Bununla birlikte, bu duyguları uzun süre sıkıca bastırılmış halde tutuktan sonra kontrolsüz bir patlama ile etrafındakilerin şaşkınlığına yol açabilirler.

ISFJ’ leri bekleyen tamamlanmamış bir iş olduğunu bilmek onları rahatsız eder. Bu nedenle sorumluluk üstlenme eğilimleri de göz önünde bulundurulduğunda, boş zaman olarak adlandırılabilecek zamanlarının çok az olması şaşırtıcı değildir. Bir ISFJ için boş zaman, en yakın ve en sevdiği kişiye yardım etme zamanı ile eşittir. Sadece kendi zevkleri için bir şeyler yaptıklarını görmek nadiren karşılaşılan bir durumdur.

ISFJ’ ler mükemmel dinleyicilerdir ve aslında çok az şey söyleseler bile harika sohbetçiler olarak algılanırlar. Samimi ortamlarda en mutlu kişilerdir. Konuşabilecekleri insanlarla konuşmayı tercih ederler. Çünkü onlara göre yalnızca bir kişiyle konuşmak, tartışılan her şeye gerçekten dikkatlerini vermelerini sağlar. Bununla birlikte, genel olarak, kaotik, sürekli düşüncesiz davranan, dakiklikten habersiz veya güvenilmez olan insanlarla anlamlı bir bağ kurmakta zorlanırlar. 

Başkalarını açıkça eleştirmek onlar için zordur, açık bir şekilde bir şeyi onaylamadıklarını söylemekte zorlanırlar. Bu bazen, olumsuz sözleri doğrudan ilgili kişilere değil, onların arkasından söylemelerine sebep olabilir ve insanlar tarafından bu sebeple eleştirilebilirler.  İşleri yaparken doğru sırayı takip etmeyi severler. ISFJ’ ler bir tartışmaya katılmak veya bir sunum yapmak durumu ile karşılaştıklarında önceden hazırlanmak için zamana ihtiyaç duyarlar.


Arkadaşlık İlişkileri

ISFJ’ ler, arkadaşlarının hayatı ve problemleriyle samimi şekilde ilgilenirler. Arkadaşlık ilişkisi, kendi reklamını yapmak için veya kariyer geliştirmek için hizmet eden bir araç asla olmayacaktır. Arkadaşlık bağları, dünyalarının çok önemli bir parçasıdır. Arkadaşlıkları uzun ömürlüdür. Çünkü arkadaşlarını en az diğer sorumlulukları kadar ciddiye alırlar. Arkadaşları onları, kendilerine odaklanmaları, ilgileri, samimiyetleri ve güvenilirlikleri için takdir ederler.  Ayrıca başkalarının ihtiyaçlarını ve sorunlarını algılama yetenekleri için ISFJ’ lere değer verirler. İnsanlara karşı olumlu tutumları ve herkesin içindeki değerli bir şeyi tanımlama yetenekleri ISFJ’ lerin en belirgin karakter özelliğidir. Bu özellikleri ile on altı kişilik türünün tümünü temsil eden kişilerde mutlu olabilirler.

En iyi ISFP’ ler, INFJ’ ler, ESFJ’ ler ve diğer ISFJ’ lerle anlaşırlar. En az anlaşıkları kişilik tipleri, ENTP’ ler, INTP’ ler ve ENTJ’ lerdir. 

pT-Manager’ da uyum sağlayabileceğin yeni arkadaşlar bulabilirsin. 
ÜYE OL


Duygusal İlişkileri

ISFJ’ lerin dünyasının ekseni ailedir. Genel olarak, geleneksel değerlere büyük önem verirler. Kendilerini sevdiklerinin refah ve güvenlikleri için adarlar.  Aynı zamanda iyi ve sağlıklı ilişkiler için gayret gösterirler ve bunun için muazzam enerji harcayabilirler. Duyguları çok derindir ancak her zaman dışarıdan algılanamayabilir. Çünkü sevgilerini kelimelerle değil, somut eylemlerle ve sıcak sevgi jestleriyle ifade etme eğilimindedir. Kendileri, eşlerinden aldıkları her bir sevinç ve şükran geri bildirimi ile mutlu olurlar. Son derece sadıktırlar. Sorumluluklarını ciddiye alırlar ve ilişkileri ömür boyu sürer. Eşleriyle olan ilişkileri, en yüksek öncelikleridir, çatışmalı ve yıpratıcı ilişkilerden bile ayrılmakta güçlük çekerler. Eğer eşleri onlardan ayrılırsa, kendilerini toparlamakta zorlanırlar. Her iki durumda da kendi hatalarını ve eksikliklerini tespit etmek için kendilerini suçlama eğilimine girerler. Bencil olmamaları ve başkalarına odaklı yaşamaları, sık sık çevresindekiler tarafından kullanılmalarına sebep olur. Daha da önemlisi bu durumu genellikle kabul ederler. Çatışma durumları ile kötü bir şekilde başa çıkarlar. Dikenli konulara dokunmaktan kaçınmak için ellerinden geleni yaparlar. Sorunlara sessiz kalmayı tercih ederler. Sonunda ya sabırla taşar ya da yokmuş gibi davranarak kendilerini zor durumların içine sokabilirler. 

Bir ISFJ’ nin yaşam ortağı için doğal adaylar, kendi kişilik tipindeki insanlar ile ISFP’ ler, ESFJ’ ler ve ESFP’ lerdir.


Çocuklarla İlişkiler

ISFJ’ ler, yüksek derecede sorumlu ebeveynler olarak, çocuklarının ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılarlar. Ebeveyn sorumluluklarını çok ciddiye alırlar. Çocuklarını bağımsız ve sorumlu yetişkinler haline getirmek isterler. İlk yıllardan itibaren onlara uygun davranmalarını öğretme gerekliliğine inanırlar. Sonuç olarak, onların ebeveynlik tarzı sadece adanmış değil, aynı zamanda disiplinlidir. Evlerini berrak prensiplerle idare ederler. Çocukları hem nasıl davranmaları gerektiğini bilirler hem de güvenlik duygusunun keyfini çıkarırlar. Bununla birlikte, ISFJ’ ler bazen kendi kurallarını uygulamakta ve gerekli disiplin işlemlerini uygulamakta zorlanırlar. Çünkü ceza gerektiren bir duruma kendilerini ikna edemezler. Çocukları problemle karşılaştığında, hatayı kendi ebeveynlik tutumlarında ararlar. Çocukları çoğu zaman, ISFJ ebeveynlerinin, kendileri için her şeyi yapacakları varsayımıyla rahat davranır ve sorumluluklarından kaçabilirler. Çocuklarına, güvenli bir çocukluk ve sıcaklık dolu harika bir ev sağlarlar. 

Yetişkin olduklarında çocuklar, ebeveynlerine bağlılıkları, özenleri için ve onlara sağlıklı ilkeler ve sorumluluk duygusu aşıladıkları için teşekkür ederler.


İş Hayatındaki Tutum

İşleri başından sonuna kadar götürme yeteneğine sahiptirler. İyi bir işten büyük memnuniyet duyarlar. Son derece titiz doğaları ve detaylara odaklanma yetenekleriyle, rutin aktiviteleri sıkıcı bulmazlar. Güvenilirlikleri, arkadaşça tavırları ve başkalarına yardım elini uzatmaya istekli olmaları onları aranılan çalışanlar yapar. Açıkça tanımlanmış görevleri severler. Aşina oldukları ve deneyimlerini kullanmalarına izin veren işler üzerinde çalışmayı tercih eder. Yeni bir şeyle karşı karşıya kaldıklarında, durumu ele almak için diğer birçok insandan daha fazla zamana ihtiyaçları vardır. Bununla birlikte, bir kez işi tanıdıklarında birçok insandan daha iyi bir uzmanlık seviyesine ulaşacaklardır. ISFJ’ ler, olağandışı şekilde sadık personellerdir ve işverenlerinin amaçlarına ulaşma yolunda tüm yetenekleri ile destek olmaya hazırdırlar. Görevlerini bilinçli olarak ihmal edenleri kesinlikle anlayamazlar.

Ne yapmak zorunda olduklarını ve nasıl yapmaları gerektiğini bilmek isterler. Talimatlar, kurallar ve düzenlemeler onlar için önemlidir. Kendilerini var olan kurallara ve reçetelere tamamen uyarlar. Yeni bir durumla karşılaştıklarında veya bilinmeyene bir alana girmeleri gereken durumlarda kendilerini kaybolmuş gibi hissederler. Somut talimatlara başvurma veya önceki deneyimlerinden yararlanma şansından mahrum kaldıklarında ya da doğaçlama yapmaları gerektiğinde çok zorlanırlar. Örgütsel değişimler, yeni prosedürler ve dönüşümler de onları olumsuz etkiler. ; Her şeyin aynı kaldığı istikrarlı bir ortamı tercih ediyorlar.


İş ve Kariyer Yolları

ISFJ’ ler, kendilerini yaptıkları işe adarlar ve azimli çalışanlardır. Eldeki görev lehine kendi zevklerinden vazgeçebilirler. Başkalarına yardım etmek ya da kendi sorunları ile başa çıkamayanları desteklemek üzerine kurulu işlerde en mutlu kişilerdir. İnsan sorunlarını çözmelerine izin veren işler onlar için idealdir. İnsanlara, gereksinimlerine en uygun ürünü veya hizmeti seçme konusunda tavsiyede bulunmayı ve yardım etmeyi severler. Eğer bir sosyal kurum için çalışıyorlarsa, yardıma muhtaç kişilere her zaman özen gösterirler.

Genel anlamda, geniş bir gruba veya topluluğa ait olma bilinci ISFJ’ ler için önemlidir. Ayrıca personel arasındaki gerilimi hafifletmek için tasarlanmış yapılar kuran şirketleri veya kurumları tercih eder. Bir görev üzerinde çalışırken, yapmak zorunda oldukları işler üzerinde düşünmek ve günlük telaştan uzaklaşmak için yalnızlık ve sakinlik anları isterler. Bununla birlikte, takım çalışmasının gerekli olduğu durumlarda, birkaç kişiden fazla olmayan küçük bir grupta kendilerini daha rahat hissedecekler. Takıma sıcak ve hoş bir atmosfer katarlar. Her zaman diğer üyelere destek olurlar ve çoğunlukla grubun fikir birliğine varmasına yardımcı olurlar. Zaman, tarih ve gündemin önceden oluşturulduğu düzenli, iyi hazırlanmış toplantıları tercih ederler. Sürprizler, doğaçlama ve beklenmedik tartışmalar, daha önce üzerinde düşünmek için fırsatlarının olmadığı yerler onlar için uygun değildir.


Ast Üst İlişkileri

ISFJ’ ler, denetlediklerinin özveri ve bağlılıklarını farkına varabilen ve takdir eden, onlara ihtiyaç duydukları desteği sağlayan, disiplinli yöneticileri takdir ederler. Somut amaçları ve tüm personel için geçerli olan anlaşılır kuralları tercih ederler. İşlerin gidişatını ve karar alma sürecini etkilemekten hoşlandıkları halde liderlik konusunda isteksizlerdir. İnsanları disipline etme zorunluluğu gerektiren, dikkatlerini eksikliklere vermeleri gereken ya da çatışmaları çözme zorunluluğu bulunan, herkes tarafından kabul edilmeyen kararları uygulama sorumluluğu bulunan yüksek komuta kademesinde bulunmak istemezler.  Liderlik görevi üstlendiklerinde, yüksek bir etkinlik ve verim seviyesini korumak konusunda titizlik gösterirler. İsrafa karşı toleransları yoktur. 

Denetledikleri insanlar için net ve somut hedefler belirlerler ve sonra onlara ulaşmak için ihtiyaç duydukları desteği sağlarlar. Öte yandan, çalışanlarından biriyle “hoş olmayan bir görüşme” yapmak zorunda olduklarında ISFJ’ ler çoğu zaman ilgili personelden çok daha bitkin ve stresli olurlar. Birine bir şeyler yapmasını söylerken kendilerini rahat hissetmezler. Talimat vermek, görevleri delege etmek onlar için sorunlu alanlardır. Kendileri çalışanlarına devredilmesi gereken işleri de yaparlar. Bu da çalışanları, öğrenme, gelişme ve becerilerini geliştirme fırsatlarından mahrum bırakırken, ISFJ’ lerin fazla çalışıp yorulması gibi istenmeyen bir sonucu ortaya çıkarır.


Meslekler

Kişilik profilimiz ve doğal tercihlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak, profesyonel kariyerimizde en uygun yolu seçmemiz için bize paha biçilmez bir yardım sunar. ISFJ’ ler bir dizi alanda mükemmel şekilde çalışabiliyorlarsa da kişilik tipleri doğal olarak onları aşağıdaki alanlara ve mesleklere yönlendirir: 

Oyunculuk

Yönetici

Danışman

Muhasebeci

İnşaat

Endüstri Tasarımcısı

Eğitim Görevlisi

Girişimci

Ajan

Çiftçi

Bahçıvan

İnsan Kaynakları

İç Mimar

Tasarımcı

Sigorta Acentası

Kütüphaneci

Müdür

Tıbbi Teknisyen

Müzisyen

Ofis Yöneticisi

Kişisel Antrenör

Doktor

Fizyoterapist

Psikolog

Satış Danışmanı

Spor Eğitmeni

Sosyal Refah

Öğretmen

Terapist

Veteriner


Güçlü Yönler

Koruyucular olağandışı derecede sadıktırlar ve sorumluluklarını son derece ciddiye alırlar. Çalışkan, sebatkar ve sabırlı kişilerdir. Görevlerini yerine getirmede zaman ve enerji harcamaktan kaçınmazlar. Engeller ve aksiliklerle cesaretleri kırılmadan işleri başından sonuna kadar götürebilirler. İnsanlara karşı samimidirler. Onlarla gerçekten ilgilenirler. Duygularını, isteklerini algılayabilirler. Tutumları arkadaş canlısı, sağduyulu, sadık ve diğer insanların ihtiyaçlarına yöneliktir.  Sevdikleri her zaman herkesten, kendilerinden bile önce gelir. İnsanlar onların etrafında kendilerini iyi hissederler. Çünkü mükemmel dinleyicilerdirler ve yardıma muhtaç olanlardan hem maddi hem manevi desteği esirgemezler. Uyum ve uzlaşma kendi sloganları gibidir. Sağlıklı ve yapıcı bir atmosfer yaratırlar, daima insanlar arasında köprüler kurmak ve bir uzlaşmaya varmalarına yardımcı olmak için çaba gösterirler. Görsel hayal güçleri mükemmeldir. Düzenlilik onlar için nefes almak kadar doğaldır. Rutin faaliyetlerden sıkılmazlar. Katı prosedürleri takip etmekte zorluk yaşamazlar.  Örgütlenme konusundaki doğal yetenekleri, detaylara olan dikkatleri ve başkalarının farkına varamayacakları ufak hususları görebilme yetenekleri onları mükemmel kaynak yöneticileri yaparlar.


Zayıf Yönler

Başkalarına hizmet etmeye istekli ve kendine olan ilgileri yeterli olmayan ISFJ’ ler bazen kendi ihtiyaçlarını ihmal ederler ve kendi çıkarlarını savunmada yetersiz kalabilirler. Bazen kendilerini ifade etmekte zorlanırlar, özellikle eleştiri yapmak onlar için çok zordur. Toksik ve zarar verici ilişkilerden kopmayı başaramazlar. Beklentilerini açıkça ifade etmekte veya görüşlerini dile getirmekte yetersiz kalabilirler. Sorunlu konularda sessiz kalma ve zorlu konuşmalardan kaçınma eğilimleri, aldatma, manipülasyon ve başkaları tarafından kullanılmaya karşı onları savunmasız hale getirir. Derin ve yoğun yaşadıkları duygularını ifade etmekte de zorluk yaşarlar. Olumsuz duygularını sürekli olarak bastırmaları bazen kontrolsüz ve yıkıcı patlamalara sebep olabilir.  Kendileri için tamamen yeni olan faaliyet alanlarıyla başa çıkmakta zorlanırlar ve esnek olmadıkları için, hızlı kararlar veya doğaçlama gerektiren durumlarda kendilerini huzursuz hissederler. 

Ayrıca, başkaları için çok fazla şey yapma ve onların isteyip istemediğine bakmaksızın yardım etme eğilimleri olumsuz sonuçlar doğurabilir. Görev ve sorumluluklarını devretme konusunda da problem yaşarlar. Kendi görüşlerine aykırı görüşleri anlamak onlar için zordur. Kendilerine aykırı görüşlerle karşılaşmış olmak bile onlar için başlı başına stres kaynağıdır. Yalnızca kendi fikirlerini “doğru” olarak algılamaya meyillidirler, inançlarına aykırı olan her şeyi görmezden gelebilirler. Eleştirileri karşılamak konusunda yetenekli değillerdir. Sıklıkla, eleştiri karşısında kişisel bir yenilgiye ye da hayal kırıklığına uğramış gibi hissederler. 

ÜYE OL
VİDEOLARA GÖZ AT
GELİŞİM PAKETLERİNE GÖZ AT