ISTJ KİŞİLİK TİPİ

Bir Bakışta ISTJ

Yaşam Sloganı: Görev önce gelir! 

ISTJ’ ler her zaman güvenilebilecek kişilerdir. İyi huylu, dakik, güvenilir, vicdani ve sorumludurlar. Söz verdikleri zaman mutlaka arkasında dururlar. Analitik, metodik, sistematik ve doğası gereği mantıklı olan bu kişiler ciddi, soğuk ve gizemli görünürler. Sakinliği, istikrarı ve düzeni severle. Değişime düşkün değildirler. Açık ilkeleri ve somut kuralları severler. ISTJ’ ler çok çalışkan ve sebatkardırlar. İşleri sonuna kadar götürmek konusunda yeteneklidirler. Mükemmeliyetçidirler. Kendi alanlarındaki her şeyin kontrolünü ele almaya çalışırlar ve övgülerinde tutumludurlar. Ayrıca başkalarının duygu ve düşüncelerine de yeterince değer vermezler. 


ISTJ’ lerin Dört Temel Eğilimi

Yaşam enerjilerini iç dünyadan alırlar

Duyuları ile algılarlar

Düşünceleri ile karar verirler 

Düzenli ve planlı yaşamayı tercih ederler


Güçlü Yönleri

Dürüstler

Açıksözlüler

Sağlam iradelidirler 

Görevşinazlar

Sorumluluk sahibiler

Sakinler

Pratikler

Kuralları oluşturmak ve uygulamakta oldukça iyiler

Birçok alanda bilgililer


Zayıf Yönleri

İnatçılar

Duyarsızlar

Her şeyi kuralına göre yaparlar

Yargılayıcılar

Sık sık kendilerini sebepsiz yere suçlarlar


ISTJ’ ler için 3 öneri:

Haklı olduğunu varsayman işe yarar fikir ve düşünceleri de dışlamana sebep olabiliyor.

Dinlemek iletişimin çok önemli bir kısmıdır. İnsanların sözlerini kesmeden sonuna kadar dinlemek için çaba sarf etmelisin.

Kurallara, talimatlara, mevcut duruma sıkı sıkıya bağlı olmak bazen yeniliklerden fayda sağlamana engel olabilir.


Genel Karakter Özellikleri

ISTJ’ ler sabırlı, sebatkar, vicdanlı ve çalışkandırlar. Düzene aşık ve disiplinli insanlardır. Görev duyguları en iyi arkadaşlarıdır. Açıkça tanımlanmış görevler ve somut kılavuzlardan hoşlanırlar. Dünyayı, insanların yürürlükte olan ilkeleri ve kuralları kabul etmelerine, bunlara uymalarına, istikrara ve doğru işleyişe dayanan bir sistem olarak algılarlar.

ISTJ’ ler lükse ya da en son trendleri takip etmeye düşkün değillerdir. Nesnelerin işlevsel niteliklerine odaklanırlar. Güvenilir ve dayanıklı olan basit şeyleri tercih ederler. Abartılı dekorasyon ve gösteriş onlar için dikkat çekici değildir. Evleri ve iş yerleri genellikle işlevsel, zevkli bir şekilde döşenmiş ve bakımlıdır. Kıyafetlerinde geleneksel olanı tercih ederler. Trend olanı takip etmek onlara göre değildir. Basit ve gösterişsiz kıyafetler seçerler.  

ISTJ’ ler, kendilerini strese karşı savunmaya çalıştıklarında doğalarına özgü bir mekanizma kullanırlar. Stresle başa çıkmaya çalışmaktansa onu önlemeyi tercih ederler. Özellikle stresli dönemlerde, akıllarında karamsar senaryolar çizmeye meyillidirler. İşverenlerinin iflas edeceğini ve bunun sonucunda işlerini kaybedeceklerini düşünebilirler ya da kendilerinin ya da yakınlarının bir hastalığa yakalandığını düşünebilirler. Bununla birlikte, yapılması gereken bir şeyi yapmamış olduğu ya da her şeyin kendi yeteneksizliğinden kaynaklanmış olduğu hissi ile boğuşabilir ve karar vermek konusunda zorluk yaşayabilirler. Uzun vadeli stresin etkisi altında, karakterlerinin bir parçası olan sakin, serinkanlı ve mantıklı olma özelliklerini tamamen kaybedebilirler. Eskiye özlem duyabilirler. 


Algılama ve Düşünme Biçimleri

ISTJ’ ler, beş duyularının girdisine güvenir, duygulara, hislere veya dürtülere değer vermezler. Karar alma süreçleri mantıklı, rasyonel, sağlam veri ve gerçeklere dayanır. Görüşlerini açıkça ve inandırıcı bir şekilde ifade edebilirler ve bunu yazılı olarak yapmayı tercih ederler. Dış dünya hiçbir zaman kendi iç dünyaları kadar önemli değildir. Diğer insanların onlara sunacak çok az şey olduğunu varsayarak kendi kendine yeterli olmaları gerektiğini düşünürler. Aynı şekilde, kendilerinden önemli ölçüde farklı olan düşünce ve davranışları anlamak, onlar için sorunlu alanlardan biridir.


Dışarıdan Nasıl Görünürler?

ISTJ’ ler her zaman güvenilebilecek, sorumlu, mantıklı, nazik ve dürüst insanlar olarak algılanırlar. Her zaman sözlerini, güvenilirliklerini ve dakikliklerini koruyacakları gerçeği saygınlık uyandırır. Ancak, ulaşılamaz oldukları konusunda bir üne sahiptirler. Doğal suskunlukları onların tanınmalarını zorlaştırmakla kalmaz, aynı zamanda ne düşündüklerini ve hissettiklerini tahmin etmek konusunda da bir sorun yaratır. Sık sık, ciddi soğuk ve izole insanlar olarak görülürler. Bazı insanlar onların yanında kendilerini rahat hissetmezler, tavırları insanlarda bilinçsizce bir savunma reaksiyonu oluşturabilir. Onların şüphecilikleri, yeni kavram ve fikirlere karşı güvensizlikleri de sorun teşkil eden konulardandır. Değişiklik önerilerinin veya yeni çözümlerin gerçekten bir anlamı olduğuna dair kanıt sağlanmasını bekler. ISTJ’ lerle konuşurken insanlar kendilerini, bir sohbetten çok sorgulamaya dahil olmuşlar gibi hissederler. Mükemmeliyetçilikleri, ayrıntılara titizlikle odaklanmaları, kendi alanlarındaki her şeyi kontrol etmeye istekli olmaları ve her zaman haklı olduklarına inanmaları insanları rahatsız eder.


Sosyal İlişkiler ve İletişim

ISTJ’ ler için, sorumluluk ve sadakat, kişilerarası ilişkileri güçlendiren önemli unsurlardır. Sevgilerini ve duygularını eylemleri ile gösterirler. Ne kendi duygularını açıklar ne de başkalarının duygularını anlayabilirler. Ancak, güçlü görev duyguları, bu konuda onlara yardımcı olur. Başkalarının ihtiyaçlarını fark ettiklerinde, bunu bir görev olarak algılayarak yerine getirirler. Sosyal toplantılardan hoşlanmadıkları halde, aile kutlamalarını severler. Aile geleneklerini sürdürmek onlar için çok önemlidir. Aileleri ve yakın arkadaşları arasında, şakacı ve eğlencelidirler. İşverenlerine, ailelerine ve yakın arkadaşlarına son derece sadıktırlar. Bulundukları bölgenin yaşamına dahil olmayı severler. ISTJ’ ler için en fazla önem taşıyan yerler işleri, evleri ve yerel topluluklarıdır.

Bir tartışmada, ISTJ’ ler konuya gerçekler, somut veriler ve mantık perspektifinden yaklaşırlar. Kendilerinden emin tavırları ile birlikte, insanları ikna etme kabiliyetine sahiptirler. Hatta haksız olsalar bile bunu yapabilirler. Haklı oldukları varsayımı ile hareket ederler, hata yapabilecekleri gerçeğini kabul etmek onlar için zordur. Bununla birlikte, haklılıklarını hiçbir şekilde kanıtlamaya çalışmazlar. Bunu yapmanın çatışmaya yol açabileceğini görüyorlarsa, yüzleşmeden geri çekilmeyi tercih ederler. 

ISTJ’ ler çalışmaya adanmış olmalarına rağmen, aynı zamanda rahatlama yeteneğine de sahiptirler. Mükemmel organizasyon becerilerini boş zaman aktiviteleri için de kullanabilirler. Boş zamanlarına diğer görevlerine getirdikleri tutumla yaklaşırlar. Boş zamanları da bir şekilde organize eder; tatillerini iyice düşünerek planlarlar. Bu sayede sürprizlere veya doğaçlamaya yer bırakmazlar.


Arkadaşlık İlişkileri

ISTJ’ ler, evlerinde kendilerini mutlu hissederler. İlgi odağı olmayı sevmezler. Çok az konuşurlar ve yoğun konuşmaları son derece yorucu bulurlar. Rahat ve sakin bir şekilde düşünmelerini sağlayan yalnız alanlara ihtiyaç duyarlar. Öte yandan arkadaşları, onları, nasıl eğlenileceğini bilen ve esprili insanlar olarak da tanırlar. ISTJ’ ler arkadaşlıklarını çok önemli olarak görürler ve arkadaşlıklarını çok fazla enerji harcayarak, özenle beslerler. Ancak, kendilerini arkadaşlarına adamalarına rağmen, aileleri her zaman önce gelir. 

En iyi ESTJ’ ler, INTJ’ ler ve ISTJ’ ler ile anlaşırlar. En az anlaşabildikleri kişilik tipleri ise ENFP’ ler, INFP’ ler ve ENFJ’ lerdir. 

pT-Manager’ da uyum sağlayabileceğin yeni arkadaşlar bulabilirsin. 
ÜYE OLDuygusal İlişkiler

Sevdiklerine karşı özenlidirler. Maddi ihtiyaçları ve güvenlikleri hakkında endişe duyarlar. ISTJ’ ler için duygusal ilişkiler de görevlerinin bir parçasıdır. Onların gözünde, verdikleri taahhütler ve vaatler kutsaldır ve “ölüm bizi ayırana kadar” yeminini de aynı şekilde görürler. ISTJ’ ler aşırı duygusal ihtiyaçlara önem vermezler. Eşlerinden de sıcak sözler, iltifatlar veya şefkat jestleri gibi şeyleri nadiren beklerler. Sıcaklık ve şefkat göstermek onlar için problemdir. Sevgiyi ve duygusal bağlarını somut eylemler yoluyla ifade ederler. Örneğin hediyeler almak onların sevgilerini gösterme yollarından biridir. 

ISTJ’ lerin titizliği ve güvenilirliği etrafındaki insanların saygısını uyandırır. İşlerini yaşam önceliği olarak görürler ve özel hayatlarını önceliklendirmede sorun yaşarlar. Mesleki başarılarının bedeli olarak özel hayatlarında sorunlar yaşayabilirler. Fazlası ile açık sözlü olmaları, kendilerine en yakın olanlarla olan ilişkilerinde başka bir potansiyel problemi temsil eder. Eleştirel sözleri partnerlerini incitebilir. Genel olarak, belirli bir davranış biçiminin ya da sözcük seçiminin insanları nasıl altüst edebileceğini tahmin etme yeteneklerinden yoksundurlar. Toplumdaki rolleri ne olursa olsun, bir çocuk, bir yaşam ortağı, bir arkadaş, bir ebeveyn veya bir meslektaş olarak, ISTJ’ lerin mümkün olan en iyi şekilde performans gösterme dürtüsü vardır. Sorumluluk duyguları onlar için her zaman motive edici güçleridir.  Herhangi bir konudaki başarıları o konuyu kendi görevleri olarak kabul edip etmemelerine bağlıdır.  Bu yüzden, sevdiklerinin duygusal ihtiyaçlarını karşılamayı bir sorumluluk olarak kabul ettiklerinde, bu görevi yerine getirmek için gönülden çaba harcayacaklardır.

Bir ISFJ’ nin yaşam partneri için doğal adaylar, kendi kişilik tipindeki insanlar ile, ESTJ’ ler, ISTP’ ler ve ESTP’ lerdir.


Çocuklarla İlişkiler

ISTJ’ ler son derece vicdanlı ve özverili ebeveynlerdir. Çocuklarını olumlu ve sağlıklı bir ortamda yetiştirmek, ihtiyaçlarını karşılamayı sağlamak ve onlara istikrarlı, güvenli bir gelecek verebilmek onlar için ebeveynlik görevinin tanımdır. Ebeveynlik onlar için bir görev olduğundan bu konuda her türlü çabayı göstermeye hazırlardır.  Çocuklarına sosyal rollerini yerine getirmeyi ve hüküm süren norm ve gelenekleri gözetmeyi öğretirler. Saygısızlığı ve itaatsizliği veya yerleşik kuralların ihlal edilmesini hoş görmezler. Genel olarak, talepkardırlar. Disiplini çocuklarını saygın, güvenilir ve sorumlu yetişkinler olmalarına yardımcı olacak bir araç olarak görürler. Eleştirileri yapmaktan çekinmeyen ISTJ’ ler övgülerinde tutumlu davranırlar. Çocuklarının duygusal ihtiyaçlarını anlayamadıklarından, yeterli miktarda sıcaklık gösterme konusunda başarısız olma eğilimindedirler. Bu, yalnızca ebeveyn-çocuk ilişkileri açısından uzaklık yaratmakla kalmaz, aynı zamanda çocuklarının duygusal problemler barındırmasına sebep olabilir. ISTJ ebeveynler, yavrularının ihtiyaçlarının farkına vardıklarında, teşvik ve pozitif pekiştirmeyi hayati bir ebeveyn görevi olarak görmeye başlarlar ve bu da onlara duygusal davranışları uygulamaya koymaları için doğal bir teşvik olarak hizmet eder. 

Özellikle ergenlik döneminde çocuklarını baskı altında tutarlar. Çocukları genellikle ISTJ’ lerin belirlediği ev normları ve kuralları doğrultusunda yaşarlar. Bu normlar ve kurallar onlara güvenlik hissi sağlar ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunur. 

Çocukları yetişkin bir birey olduklarında, ebeveynlerine onlara güvenli bir ev sağladıkları için, sorumlu davranmayı, geleceklerini önemsemelerini ve taahhütlerine bağlı kalmayı öğrettikleri için teşekkür ederler.


İş Hayatındaki Tutum

ISTJ’ ler, işler gerektiği gibi ilerlediğinde mutlu olurlar ve bu nedenle kendi alanlarındaki her şeyi durmadan kontrol ederler. Onlar boşlukları, hataları ve kusurları bulmakta hızlıdırlar. Bir işi sonuna kadar götürebilirler. Bir görevi tamamlamaktan büyük memnuniyet duyarlar. Ancak bir görevi tamamladıktan sonra, yeni bir işe başlayabilirler. Düzenli olmayan ve tamamlanmamış görevlerden, ödenmemiş faturalardan hoşlanmazlar. Yaşamlarının düzenli ve istikrarlı olmasını isterler. Küçük ve basit şeylerden çok büyük mutluluk duyabilirler.  Zamanlarını mükemmel yönetirler. Sabit ve sürekli bir günlük plana uymamak onları rahatsız eder. Çalışmalarına yaklaşımları organize ve sistematiktir. Yapılması gereken işleri not ederler ve hiçbir şeyin gözden kaçmadığını kontrol etme konusunda da titizdirler. Herhangi bir konuda hazırlıksız olmaları nadiren görülür. Bir eylem planı dahilinde yürütülen işlerde kendilerini güvende ve hazır hissederler. Öte yandan, özellikle yaşamları üzerinde büyük etkisi olan değişikliklerden hoşlanmazlar. Basit ve doğal onlar için uygun kelimelerdir. İstikrar ve güvenliği severler. Riskli taahhütlerden kaçınmak için ellerinden geleni yaparlar. Gelecekte ortaya çıkabilecek sorunları öngörmede yer almak yerine mevcut sorunları çözmeyi tercih ederler. Tercihleri her zaman somut ve hissedilir sonuçlardan yana olacaktır.

ISTJ’ ler bağımsız çalışmayı ve kendilerini başarıları temelinde değerlendirilmeyi severler. Bununla birlikte, gerekli durumlarda, ekip içinde çalışabilirler.  Kendileri gibi, düzgün bir şekilde örgütlenmiş ve yeteneklerini en iyi şekilde yerine getirme dürtüsüyle hareket eden kişilerle çalışmayı severler. Görevlerini yerine getirmelerinde destek veren ve net rehberlik sağlayan yöneticileri takdir ederler. Bir ekibin üyeleri olarak, yüksek bir çalışma standardını beslerler ve meslektaşlarının dikkatinden kaçan tüm ayrıntılara dikkat ederler. Gönülden kendilerini işlerine veremeyen ve kuruluşlarının amaçlarıyla özdeşleşmeyen insanları anlamakta zorluk yaşarlar. Ayrıca duygusal, huzursuz veya gereksiz tartışmaların da zaman kaybı olduğunu düşünür ve kendilerini rahatsız hissederler. Kuralları ihlal eden, sözlerini tutamayan, görev ve sorumluklarını yerine getirmeyen, yaptıkları işlerin reklamını yapan insanları anlamakta zorluk çekerler. 

ISTJ’ lere bir görev emanet ettiğinizde, biteceğinden emin olabilirsiniz. Görevi talimatlar doğrultusunda, görevlerini zamanında ya da zamanından önce tamamlayacaklardır.  Onlara göre, taahhütler, sözler ve son tarihler kutsaldır. Bir görev üzerinde çalıştıklarında, genellikle ne zamandan ne de enerjiden tasarruf etmezler. Sağlıkları bile görevlerinden sonra gelir. Üstleri, meslektaşları ve iş ortakları onlara güvenebileceklerinden eminlerdir. Aşırı görev üstlenmiş olsalar da ISTJ’ ler nadiren yeni bir görevi reddederler, hatta bu durumu tamamen normal kabul ederler. Ödül ve övgü peşinde koşmak onlar için kendi başarılarının reklamını yapmak kadar yabancıdır. Dikkate değer bir şey elde ettikleri zaman bile, genellikle böyle bir şey yaptıklarından habersizdirler.


İş ve Kariyer Yolları

ISTJ’ ler, karmaşık prosedürlere bağlı, form doldurma ve büyük miktarlarda sayısal verilerle “iletişim kurma” gerektiren işleri yapma yeteneğine sahipler. Görevlerini, hayatlarındaki her şeyin üstünde görürler.

ISTJ’ ler işlerini titizlikle planlarlar ve başladıkları işi sonuna kadar götürürler. Hedeflerine doğru yol alırlar ve başkalarının cesaretlerini kırmasına izin vermezler. Bilinçli olarak potansiyellerinden daha azına çalışmazlar. Bir görev bittikten sonra genellikle daha iyisini yapmadıkları için pişmanlık duyarlar. Ne yapılması gerektiğini ve nasıl yapılması gerektiğini belirleyen adım adım yazılmış talimatlara göre çalışmayı tercih ederler. Denenmiş ve test edilmiş prosedürleri ve yöntemleri kullanmayı tercih ederler. Başkalarını belirli bir çözümü kullanmaya ikna etmeye çalışırken, genellikle geleneklerden ve önceki deneyimlerden söz eder, her zaman böyle yapıldığını söylerler. ISTJ’ ler, net ve pratik sonuçlara yol açmayan soyut teorilerden ve genel kavramlardan hoşlanmazlar. Daha önce yaptıklarından tamamen farklı olan ve önceki deneyimlere dayanarak çözülemeyen görevlerden hoşlanmazlar. Radikal değişimlerle araları iyi değildir. Yavaş yavaş ve istikrarlı bir şekilde değişen veya gelişen durumlarla daha iyi baş edebilirler. Yenilikleri kabul etmekte isteksiz olsalar da yararları konusunda ikna edici kanıtlar varsa veya daha önce başka bir yerde test edilmişlerse, yeni yöntemlere veya çözümlere ikna edilebilirler.

ISTJ’ ler, köklü bir geleneğe, yerleşik pozisyonlara ve kariyer için sabit bir sıraya sahip kurumlara iyi uyum sağlar. Bağlılıklara, çabalara ve mesleki tecrübeye değer veren ve çalışanlarına güvenlik ve finansal istikrar sağlayan işverenleri tercih ederler. Genellikle kamu kurumlarında, büyük şirketlerde ve üniformalı hizmetlerde bulunabilirler.


Ast Üst İlişkileri

ISTJ’ ler verdikleri sözlere bağlılıkları, titizlikleri ve güvenilirlikleri ile hızla terfi edecekler ve sıklıkla denetim ve yönetim pozisyonlarına kadar ilerleyecektir. Çalıştıkları alanda net kurallar koyarlar ve çalışanlarına kesin olarak tanımlanmış görevleri tahsis ederler. İsraf ve verimsizliğe karşı sıfır tolerans gösterirler. Başarısızlığın sebebinin, dikkatsizlik, güvenilmezlik, işi küçümsemek veya saygısızlık olduğunu düşünürler.  Verimsiz çalışanlarla karşılaştıklarında, durumu iyileştirmek için radikal adımlar atabilirler.


Meslekler

Kişilik profilimiz ve doğal tercihlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak, profesyonel kariyerimizde en uygun yolu seçmemiz için bize paha biçilmez bir yardım sunar. ISTJ’ ler bir dizi alanda mükemmel şekilde çalışabiliyorlarsa da kişilik tipleri doğal olarak onları aşağıdaki alanlara ve mesleklere yönlendirir: 

Yönetici

Arşivci

Silahlı Kuvvetler

Denetçi

Muhasebeci

Kâtip

Bilgisayar Programcısı

Bilgisayar Sistemleri Analisti

Finansal Kontrolör

Dedektif

Mühendis

Girişimci

Yönetici

Çiftçi

Mali Yönetmen

Müfettiş

BT Uzmanı

Hakim

Avukat

Kütüphaneci

Lojistik

Mekanik

Eczacı

Doktor

Polis Memuru

Fen Bilgisi Öğretmeni

Teknisyen


Güçlü Yönler

ISTJ’ ler kurallara, düzene ve geleneklere bağlıdırlar. Sözlerine sadıktırlar ve sorumluluklarını son derece ciddiye alırlar. Ailelerini önemserler ve kendilerini en yakınlarına adamaya hazırdırlar. Güvenilirlikleri, dakiklikleri ve son teslim tarihlerine uyma yetenekleri, diğerlerinin saygısını uyandırır. Boşlukları ve hataları hızlı bir şekilde fark edebilirler,  engellerin onları yıldırmasına izin vermeden işleri sonuna kadar götürebilirler. Bu da genelde hedeflerine ulaşmaları anlamına gelir. Çok sayıda prosedüre uymalarını, büyük miktarlarda veriyi işleme koymalarını ve sayısız rutin faaliyeti yerine getirmelerini talep eden işleri yapabilecek kapasitededir. Bilgi ve deneyimlerini diğer insanlarla paylaşmak ve somut sorunları çözmelerine yardımcı olmak isteyerek yaptıkları bir şeydir. Düşüncelerini ifade edebilme ve fikirlerini net ve gerçekçi bir şekilde dile getirme yeteneğine sahiptirler. Başkalarını haklı olduklarına ikna etmekte çok az zorluk çekerler. Çatışma durumları ile iyi başa çıkabilirler ve diğer insanların yapıcı eleştirilerine açıklardır. Eleştiri karşısında üzülmezler ya da eleştiriyi kişisel bir saldırı olarak görmezler. Aynı zamanda, kendi görüş ve düşüncelerinden kolayca caydırılamazlar. Bir görev konusunda, başkalarını disipline edebilirler ve yönetebilirler. Para yönetimi konusunda mükemmeldirler.


Zayıf Yönler

Başkalarının duygularını okumak ve duygusal ihtiyaçlarını algılamak ISTJ’ ler için sorundur. Sevgiyi ifade etme konusunda da mücadele ederler. Meslektaşları ve onlara en yakın olan kişiler, onların her şeyi kendi düzenlerine göre yerleştirme ve daha sonra kontrol etme dürtüleri nedeniyle sık sık zor anlar yaşarlar. Her zaman haklı olduklarını varsayarlar. Alternatif çözümleri ve diğer bakış açılarını erken dışlama eğilimleri vardır. Sorunlara daha geniş bir perspektiften bakmak ve kendi düşüncelerinden farklı görüşleri anlamak da onlar için zordur. Çoğu zaman başkalarının görüşlerini duymaya çalışmadan reddederler. Bir problemle karşılaştıklarında başkalarını suçlama eğilimi gösterirler. Onlar değişim ve yeni durumlarla başa çıkmakta kötüdürler. Kurallara, talimatlara ve prosedürlere kesinlikle uyma konusundaki doğal tercihleri, birçok durumda sınırlayıcı olabilir. Önceki deneyime, denenmiş ve test edilmiş çözümlere dayanma eğilimleri, normdan ayrılan bir yaklaşım gerektiren yeni görevlerle karşılaştıklarında engel teşkil eder.

ÜYE OL
VİDEOLARA GÖZ AT
GELİŞİM PAKETLERİNE GÖZ AT